Cynnydd Aruthrol Yn Nifer Y Llygod Ffyrnig

Western Mail (Cardiff, Wales), February 14, 2006 | Go to article overview
Save to active project

Cynnydd Aruthrol Yn Nifer Y Llygod Ffyrnig


Tybed a oes yna anifail mwy annymunol na'r llygoden ffyrnig. Fe'u gwelir ym mhob rhan o'r byd. Yn Ol ffigurau diweddaraf mae yna gynnydd aruthrol, maent wedi dyblu yn yr ugain mlynedd ddiwethaf gyda 60 miliwn ohonynt.

Mae hyn yn gymhareb o un i un i bob person yn y wlad yma, ond mae'r sefyllfa lawer gwaeth yn Efrog Newydd, lle ceir deuddeg llygoden i bob person.

Clywyd yn ddiweddar am lygod ar Ynys Canna sy'n eiddo i Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Alban lle bu llygod ffyrnig yn bla ac yn fygythiad i boblogaeth yr adar. Bu rhaid cael gwared ar 10,000 ohonynt drwy eu gwenwyno.

Er nad yw ein hysguboriau a'r ydlannau gyda'u helmydd a'r teisi ysgubau i'w gweld mwyach - cartref delfrydol fel bwyd a lloches - eto mae'r llygod yn dal i gynyddu.

Mae bwydydd y byd modern yn eu denu - prydau parod yn aml - pan deflir nhw i'r bin heb eu bwyta'n llwyr.

Fe'u gwelir yn gloddesta ar sbarion y dathliadau a'r miloedd o dunelli o sbwriel ychwanegol a ddaw yn sgol dathlu'r Nadolig.

Mae gaeafau cynnes, pibau a bagiau plastig, wedi gwneud eu bywydau yn llawer haws a'r adeiladau newydd, gyda'r gwagle yn y canol yn lle delfrydol iddynt guddio a bridio.

Medrant fyw mewn pob math o hinsawdd a dygymod ac ymaddasu hyd yn oed wrth fyw mewn rhewgell sy'n storio cig, drwy dyfu cot o flew trwchus i'w cadw'n gynnes.

Dywedir ei bod yn reddfol i bobl gascu a ffieiddio llygod oherwydd y posibilrwydd y medrant ledaenu afiechydon.

Fe'u cysylltir e'r Pla Du yn y bedwaredd ganrif ar ddeg a'r Pla yn Llundain yn 1664 drwy i'r chwain oedd arnynt ledaenu'r afiechyd.

The rest of this article is only available to active members of Questia

Sign up now for a free, 1-day trial and receive full access to:

  • Questia's entire collection
  • Automatic bibliography creation
  • More helpful research tools like notes, citations, and highlights
  • Ad-free environment

Already a member? Log in now.

Notes for this article

Add a new note
If you are trying to select text to create highlights or citations, remember that you must now click or tap on the first word, and then click or tap on the last word.
Loading One moment ...
Project items
Notes
Cite this article

Cited article

Style
Citations are available only to our active members.
Sign up now to cite pages or passages in MLA, APA and Chicago citation styles.

Cited article

Cynnydd Aruthrol Yn Nifer Y Llygod Ffyrnig
Settings

Settings

Typeface
Text size Smaller Larger
Search within

Search within this article

Look up

Look up a word

  • Dictionary
  • Thesaurus
Please submit a word or phrase above.
Print this page

Print this page

Why can't I print more than one page at a time?

While we understand printed pages are helpful to our users, this limitation is necessary to help protect our publishers' copyrighted material and prevent its unlawful distribution. We are sorry for any inconvenience.
Full screen

matching results for page

Cited passage

Style
Citations are available only to our active members.
Sign up now to cite pages or passages in MLA, APA and Chicago citation styles.

Cited passage

Welcome to the new Questia Reader

The Questia Reader has been updated to provide you with an even better online reading experience.  It is now 100% Responsive, which means you can read our books and articles on any sized device you wish.  All of your favorite tools like notes, highlights, and citations are still here, but the way you select text has been updated to be easier to use, especially on touchscreen devices.  Here's how:

1. Click or tap the first word you want to select.
2. Click or tap the last word you want to select.

OK, got it!

Thanks for trying Questia!

Please continue trying out our research tools, but please note, full functionality is available only to our active members.

Your work will be lost once you leave this Web page.

For full access in an ad-free environment, sign up now for a FREE, 1-day trial.

Already a member? Log in now.

Are you sure you want to delete this highlight?