Then, Sooner, I Give Credence to the Tale: On Some Narrative Texts by Martinus Nijhoff/Dan Hecht Ik Eer Geloof Aan Het Verhaal: Over Enkele Narratieve Teksten Van Martinus Nijhoff

By Stolk, F. R. W. | Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies, December 2010 | Go to article overview

Then, Sooner, I Give Credence to the Tale: On Some Narrative Texts by Martinus Nijhoff/Dan Hecht Ik Eer Geloof Aan Het Verhaal: Over Enkele Narratieve Teksten Van Martinus Nijhoff


Stolk, F. R. W., Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies


Abstract

With short lyrical poems being the poetical standard nowadays, long story-telling poems can be seen as a provocative genre. Characterisfics of modem epic poems can be explored by examining a brief and a story-telling poem by Martinus Nijheff.

Opsomming

Nu korte, lyrische gedichten de poetische norm lijken te zijn, vormen lange, epische gedichten een provocerend genre. De karakterisfieken van moderne epische gedichten kunnen worden verkend door een kort verhalend gedicht van Martinus Nijhoff onder de Ioep te nemen.

1. Inleiding

Lange en verhalende gedichten worden wel ervaren als provocatie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit Kevin Walzers polemiek in The ghost of tradition (1998) met academische poezievorsers in de laatste decaden van de vorige eeuw in Amerika. En hoewel ik het in Nederland niet met zoveel woorden las, denk ik dat de verhalende poezie ook daar in een kwade reuk staat bij de serieuze poezielezer. Dit komt onder andere doordat verhalende poezie geassocieerd kan worden met anekdotische poezie, een genre dat vooral pejoratief genoemd world. (1) Dat is duidelijk bij beschrijvingen van een generatie van dichters die nauwelijk (meer) meetelt in de Nederlandse poeziegeschiedenis, de Criterium-generatie.

Waarschijnlijk heeft de revolutie van de Vijftigers bijgedragen aan die reputatie. Deze vernieuwers zetten zich--chargerend natuurlijk--af tegen poezie van dichters als Hoornik, Vasalis, Aafjes en Merrien die verscheen in Criterium en Columbus (De Vriend, 1986:253; zie ook Brems, 2006:104; T'Sjoen, 2005:224). Zo positioneerde Kousbroek zijn nieuwe poezie door haar af te zetten tegen die van Vasalis: "Dat er niet meer vaag in parken of woestijnen wordt geIopen. Dat de vlucht in de droom aan de dijk wordt gezet, omdat hij onbruikbaar is." (Geciteerd naar Fokkema, 1999:43.) Het uitgangspunt van Criterium was de terugkeer tot het natuurlijke leven, of zoals de sjibboletregel van Vasalis luidt: "eerbied voor de gewone dingen". Dat heeft volgens Middeldorp (1985:55) "geleid tot een stroom van anekdotische poezie die in de anekdote bleef steken". Die gedichten zouden "er ook de oorzaak van [zijn] clat de poezie balanceerde op de rand van het drakerige" (Middeldorp, 1985:56).

Hoornik, een van de centrale figuren van Criterium, heeft deze negatieve waardering niet verhinderd. In zijn artikel Criterium voorbij schonk hij in 1958 immers ook aandacht aan "Criterium op-zijnslechtst". Dat openbaarde zich "vooral na zijn opheffing in 1942, toen het anekdotisme in sonnetvorm en de berijmde journalistiek hoogtij gingen vieren" (Hoornik, 1978a: 123).

De neerbuigendheid jegens de Criterium-poezie kan te maken hebben met de vooronderstelling dat poezie moeilijk moet zijn, althans niet vooral toegankelijk hoeft te zijn, een standpunt dat in ieder geval sinds de Tachtigers in Nederland wordt uitgedragen. Verhalende teksten, en zeker de anekdotische teksten daaronder, hebben juist de reputatie dat ze makkelijk zijn. Dat is af te lezen aan de enorme populariteit door de jaren heen van de poezie van Vasalis, en ook van die van Rutger Kopland, een vertegenwoordiger van de latere, aan Criterium gerelateerde Tirade-richting.

De combinatie van poezie, verhaal(tje) en eenvoud sprak recent in berichtgeving omtrent de benoeming van de "populaire Carol Ann Duffy als eerste vrouw [...] tot Poet Laureate van het Verenigd koninkrijk". De vette kop boven het stuk in de NRC luidt: "Verhalend dichteres van toegankelijke poezie". In het artikel stelt de verslaggever dat Duffy's werk wordt gekenmerkt door

een verhalende stijl. Haar werk leest volgens de meeste critici makkelijk, maar bezit toch veel diepgang. De combinatie maakt haar tot de best verkopende dichter[e]s van het land. Haar zeven bundels voor volwassenen worden wel compacte romans genoemd. (Van Straaten, 2009.)

Mijn zoektocht in de afgelopen jaren naar moderne lange en verhalende, kortweg epische gedichten heeft me aan het twijfelen gebracht. …

The rest of this article is only available to active members of Questia

Sign up now for a free, 1-day trial and receive full access to:

 • Questia's entire collection
 • Automatic bibliography creation
 • More helpful research tools like notes, citations, and highlights
 • Ad-free environment

Already a member? Log in now.

Notes for this article

Add a new note
If you are trying to select text to create highlights or citations, remember that you must now click or tap on the first word, and then click or tap on the last word.
One moment ...
Default project is now your active project.
Project items

Items saved from this article

This article has been saved
Highlights (0)
Some of your highlights are legacy items.

Highlights saved before July 30, 2012 will not be displayed on their respective source pages.

You can easily re-create the highlights by opening the book page or article, selecting the text, and clicking “Highlight.”

Citations (0)
Some of your citations are legacy items.

Any citation created before July 30, 2012 will labeled as a “Cited page.” New citations will be saved as cited passages, pages or articles.

We also added the ability to view new citations from your projects or the book or article where you created them.

Notes (0)
Bookmarks (0)

You have no saved items from this article

Project items include:
 • Saved book/article
 • Highlights
 • Quotes/citations
 • Notes
 • Bookmarks
Notes
Cite this article

Cited article

Style
Citations are available only to our active members.
Sign up now to cite pages or passages in MLA, APA and Chicago citation styles.

(Einhorn, 1992, p. 25)

(Einhorn 25)

1

1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

Cited article

Then, Sooner, I Give Credence to the Tale: On Some Narrative Texts by Martinus Nijhoff/Dan Hecht Ik Eer Geloof Aan Het Verhaal: Over Enkele Narratieve Teksten Van Martinus Nijhoff
Settings

Settings

Typeface
Text size Smaller Larger Reset View mode
Search within

Search within this article

Look up

Look up a word

 • Dictionary
 • Thesaurus
Please submit a word or phrase above.
Print this page

Print this page

Why can't I print more than one page at a time?

Full screen

matching results for page

Cited passage

Style
Citations are available only to our active members.
Sign up now to cite pages or passages in MLA, APA and Chicago citation styles.

"Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn, 1992, p. 25).

"Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

"Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences."1

1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

Cited passage

Welcome to the new Questia Reader

The Questia Reader has been updated to provide you with an even better online reading experience.  It is now 100% Responsive, which means you can read our books and articles on any sized device you wish.  All of your favorite tools like notes, highlights, and citations are still here, but the way you select text has been updated to be easier to use, especially on touchscreen devices.  Here's how:

1. Click or tap the first word you want to select.
2. Click or tap the last word you want to select.

OK, got it!

Thanks for trying Questia!

Please continue trying out our research tools, but please note, full functionality is available only to our active members.

Your work will be lost once you leave this Web page.

For full access in an ad-free environment, sign up now for a FREE, 1-day trial.

Already a member? Log in now.