Mae 'Na Bob Math O Bobol Eisiau Tamaid o'r Bardd Bach Dylan Thomas; WELSHCOLUMN

Western Mail (Cardiff, Wales), October 30, 2013 | Go to article overview
Save to active project

Mae 'Na Bob Math O Bobol Eisiau Tamaid o'r Bardd Bach Dylan Thomas; WELSHCOLUMN


Byline: Dylan Iorwerth

Yr wythnos nesa', mi fydd hi'n drigain mlynedd ers marwolaeth bardd enwoca' Cymru, os nad y gorau. Y joc drist ydi ei fod yn enwocach am y pethau a wnaeth yn hytrach na'r cerddi a sgrifennodd.

Ac rydan ni ar fin cael blwyddyn gyfan o gofio am Dylan Thomas, yn rhannol oherwydd ei werth twristaidd yn hytrach na'i allu llenyddol. Fel yr oedd hi pan oedd yn fyw, mae yna bob math o bobol eisiau tamaid o'r bardd bach.

Ychydig flynyddoedd yn ol dw i'n cofio sylwi gynta' ar gerflun o Dylan Thomas y tu allan i dafarn yn Abertawe a rhyfeddu ei fod yno, yn hytrach na tu mewn. A finnau'n syrthio i'r fagl o feddwl amdano fel yfwr yn fwy nag un dim arall.

Mae'n debyg mai fo oedd George Best y byd barddonol a'r straeon amdano fo'n chwyrlio o'i gwmpas fel dail mewn storm hydrefol, nes ei bod yn amhosib bron iawn i weld y dyn ei hun. Ac fel yn achos George Best, roedd yna ddigon yn fodlon i weithio'r fegin a thwt-twtian wedyn.

Roedd Dylan Thomas ymhlith y bobol hynny yr oedd ei gymeriad cyhoeddus yn tyfu o'i gwmpas, yn llawer mwy na fo'i hun. Cymro arall digon tebyg oedd yr actor Richard Burton - o'r yfed i'r briodas stormus - a'r enw oedd ganddo yn fwy na'r hyn a gyflawnodd.

I raddau, mae'r un peth yn wir am Dylan Thomas. Fydd y rhan fwya' o bobol fydd yn dathlu yn ystod y flwyddyn nesa' ddim wedi darllen ei waith, y tu hwnt, efallai, i Under Milk Wood, ambell un o'r straeon ffraeth a llond llaw o'r cerddi enwoca'.

Yr hyn sy'n od ydi fod Dylan Thomas, rhywsut, yn fardd poblogaidd, er fod llawer o'i gerddi'n ddychrynllyd o anodd eu deall. Mae yna gyfrol gymharol ddiweddar yn eu dehongli nhw, bron fel datrys croesair.

Gweithiau cyhoeddus ydi'r rhai enwoca', rhai a oedd wedi eu sgrifennu i'w perfformio neu rai sy'n creu personoliaeth ddeniadol ac agored ac yn llawn campau.

The rest of this article is only available to active members of Questia

Sign up now for a free, 1-day trial and receive full access to:

  • Questia's entire collection
  • Automatic bibliography creation
  • More helpful research tools like notes, citations, and highlights
  • Ad-free environment

Already a member? Log in now.

Notes for this article

Add a new note
If you are trying to select text to create highlights or citations, remember that you must now click or tap on the first word, and then click or tap on the last word.
Loading One moment ...
Project items
Notes
Cite this article

Cited article

Style
Citations are available only to our active members.
Sign up now to cite pages or passages in MLA, APA and Chicago citation styles.

Cited article

Mae 'Na Bob Math O Bobol Eisiau Tamaid o'r Bardd Bach Dylan Thomas; WELSHCOLUMN
Settings

Settings

Typeface
Text size Smaller Larger
Search within

Search within this article

Look up

Look up a word

  • Dictionary
  • Thesaurus
Please submit a word or phrase above.
Print this page

Print this page

Why can't I print more than one page at a time?

While we understand printed pages are helpful to our users, this limitation is necessary to help protect our publishers' copyrighted material and prevent its unlawful distribution. We are sorry for any inconvenience.
Full screen

matching results for page

Cited passage

Style
Citations are available only to our active members.
Sign up now to cite pages or passages in MLA, APA and Chicago citation styles.

Cited passage

Welcome to the new Questia Reader

The Questia Reader has been updated to provide you with an even better online reading experience.  It is now 100% Responsive, which means you can read our books and articles on any sized device you wish.  All of your favorite tools like notes, highlights, and citations are still here, but the way you select text has been updated to be easier to use, especially on touchscreen devices.  Here's how:

1. Click or tap the first word you want to select.
2. Click or tap the last word you want to select.

OK, got it!

Thanks for trying Questia!

Please continue trying out our research tools, but please note, full functionality is available only to our active members.

Your work will be lost once you leave this Web page.

For full access in an ad-free environment, sign up now for a FREE, 1-day trial.

Already a member? Log in now.

Are you sure you want to delete this highlight?