Transnational Chinese Cinemas: Identity, Nationhood, Gender

Additional information

Contributors:
Includes content by:
  • Zhiwei Xiao
  • Yingjin Zhang
  • Sheldon Hsiao-peng Lu
  • Jon Kowallis
  • Wei Ming Dariotis
Publisher: Place of publication:
  • Honolulu
Publication year:
  • 1997