Academic journal article Kadin/Woman 2000

Ramize Erer Karikaturlerinin Toplumsal Cinsiyet Acisindan incelenmesi/Analysis of the Caricatures of Ramize Erer from a Social Gender Point of View

Academic journal article Kadin/Woman 2000

Ramize Erer Karikaturlerinin Toplumsal Cinsiyet Acisindan incelenmesi/Analysis of the Caricatures of Ramize Erer from a Social Gender Point of View

Article excerpt

Ozet

Bu calismada, Turkiye'nin onde gelen karikaturistlerinden Ramize Erer'in karikaturleri toplumsal cinsiyet acisindan incelenmistir. Ramize Erer'in kadin ve erkek iliskilerini ele aldligi "Tehlikeli iliskiler" ve "Kotu Kiz" adli kitaplardan bes karikatur analiz edilmistir. Toplumsal cinsiyet analizi, sosyal bir kurum olarak toplumsal cinsiyet araciligi ile, normal ve ideal normlarm karsilastirmasina olanak saglamistir. Karikaturlerin incelenmesinde, toplumsal cinsiyetin sergilenmesi, toplumsal cinsiyet tarafindan sekillendirilen roller, cinsellik kodlamalari, kisilikleri sosyal kontrol ve surec kullanilmistir.

Anahtar Kelimeler : Ramize Erer, karikatur, toplumsal cinsiyet, cinsiyet rolleri, cinsiyet kodlamalari, Turk karikaturustleri.

Abstract

Analysis of the Caricatures of Ramize Erer from a Social Gender Point of View

This study focuses upon the gender analysis of the caricature cartoons of Ramize Erer, one of the few female Turkish comic artists. I analysed five caricatures selected from her famous collections Tehlikeli lliskiler (Dangerous Relations) and Kotu Kiz (Bad Girl) dealing with the relationships between men and women. This gender analysis can enable us to compare normal and ideal norms with the components of gender as a social institution. The gender display, gendered roles, sexual scripts, personalities, social control and processes have been used for the analysis of these caricatures.

Key Words: Ramize Erer, caricature, Turkish caricaturists, social gender, sexual scripts, gendered roles.

**********

Toplumsal cinsiyet, "bireyler icin beklenti oruntuleri olusturan, gunluk yasamin toplumsal sureclerini duzenleyen, ekonomi, ideoloji, aile, siyaset gibi baslica toplumsal orgutlenmelerin icine yerleserek onlan bicimlendiren bir kurum"dur. (1) Bu tanima gore toplumsal cinsiyet, hem kisiler arasi gunluk etkilesimde beklentileri, degerleri, tutumlari olusturan bir surec, hem erkekleri kadinlardan ustun kilan, bu ustunlugu de mesrulastiran bir tabakalanma dizgesi, hem de ekonomik isbolumunu, akrabalik kurallarini ve yasal kurallari duzenleyen toplumsal bir yapidir. Bu sosyal yapi icerisinde toplumun uyelerinden beklenen tutum, davranis ve roller vardir. Rol "bireyin belli normlara gore yapmak zorunda oldugu ya da yapilmasini uygun buldugu ve yapabildigi, baskalarinin ise hak olarak talep ettigi ya da statusu geregi ondan bekledigi davranis kaliplari" olarak tanimlanir. (2) Cinsiyet rolleri ise, her iki cinsin de farkli siklikta yaptigi, toplumsal bakimdan anlamli etkinliklerdir. Kadinlarin toplumsal cinsiyet kliselerine bakisi ile ilgili olarak yapilan bir inceleme (3) Turkiye'deki toplumsal cinsiyet rollerinin sorgulanmasi bakimindan anlamli olabilecegi dusunuldugunden Ramize Erer'in Tehlikeli Iliskiler (4) ve Kotu Kiz 1 (5) adli kitaplarindan secilen bes karikatur toplumsal cinsiyet acisindan analiz edilmeye calisilacaktir. Uzerinde durmus oldugum karikaturlerin secilme nedeni, mevcut sistem icindeki normlari gosterme acisindan en uygun ornekler olmalaridir. Ramize Erer'in karikaturlerindeki tiplemeleri arasindan en uc (ekstrem) tiplemeler secilerek mevcut duzenin sinirlan gosterilmek istenmistir. Bu calismada uzerinde odaklanacak olan karikaturlerde, patriarkal duzenin devamini isteyen bir kadin veya bir erkek vardir. Toplumsal cinsiyet rollerinin kadin erkek iliskilerindeki belirleyiciligi, secilen bu bes karikaturde en carpici bicimde ortaya konmustur.

Toplumsal cinsiyet, bireylerin mizah anlayisindaki farkliliklarin onemli nedenlerinden birisidir. Bireylerin toplumsal cinsiyet tarafindan sekillenen statuleri, kisilikleri ve kimlikleri mizah algilayisinda onemli parametrelerdir. Henkin ve Fish'in yapmis oldugu calismaya gore (6) geleneksel kadin modeli erkeklerin kadinlari hedef aldigi mizahi komik bulabilirken, feminist kadin modeli ise bu tarz mizahi itici bulmakta ve erkeklerin kurban olarak resmedildigi cizgileri daha cok begenmektedir. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.