Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Hoe Om 'N Storie Te Skryf Deur Balkie

Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Hoe Om 'N Storie Te Skryf Deur Balkie

Article excerpt

Hoe oto 'n storie te skryf deur Balkie

Ek moet vandag 'n storie skryf vir die tannie van die een of ander groot-naam-kan-nie-onthou-nie-tydskrif. En ek weet nie WAT om te skryf nie.

Nou het ek hierdie SLIM plannetjie gekry. Ek gaan die storie in die BOOM skryf.

Hier sit ek nou heerlik gemaklik op 'n tak met my rug teen die stam en ek het die papier hier voor my en ek het my pen in my hand ... OEPS ... gehad! Agge nee. Daar het hy nou afgeval.

Verskoon my net gou. Ek gaan net gou afklim en my pen haal.

[ILLUSTRATION OMITTED]

Hier is ek weer met my pen in my hand en my mond vol sand.

Neeeeee. Ek wou dit nie gese het nie. Ek wonder hoekom het ek dit gese? Wel, sand rym met hand. Rym Slym. Hmmm.

Nou gaan ek verder skryf. OEPS. Waar is my BLADSY nou? Agge neeeee ... daar warrel dit in die wind.

Verskoon my net weer asseblief. Ek gaan net gou my papier haal.

"Haaaaaaai WIND, jy LOS my papier uit, hoorjy! Dis MY papier."

Sjoe, maar so 'n wind is vir jou VINNIG hoor. Maar nie vinniger as die Balkie nie. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.