Academic journal article Civilacademy Journal of Social Sciences

Universal Human Rights and Cultural relativity/Evrensel Insan Haklari Ve Kulturel Gorelilik

Academic journal article Civilacademy Journal of Social Sciences

Universal Human Rights and Cultural relativity/Evrensel Insan Haklari Ve Kulturel Gorelilik

Article excerpt

ABSTRACT

Doctrine of "universal human rights" which is built in order to form the ground of legitimacy of new bourgeois social structure, against to Catholic tradition and aristocracy is originally Western and thus historical and specific phenomenon, which is attributed to a certain political model (liberal democracy or republic). The subject discussing in today's world regarding this doctrine is its claim of universality and whether or not this claim agrees with the cultural relativity although the specific and historical source of the claim. If 'universal human rights' are the rights because of being only a human, is it possible to conciliate these rights with relative moral and structural diversities? If the answers to these kinds of questions are negative, which is probably negative, the doctrine of "universal human rights" is open to critique then and thus needs to be revised. The thing desiring in today's multicultural world is naturally exactly this revision need.

OZET

Katolik gelenege ve Aristokrasiye karsi insa edilen yeni burjuva toplumsal yapisinin mesruiyet zeminini teskil etmek uzere kurgulanan "evrensel insan haklari" ogretisi (human rights), suphesiz muayyen bir siyasal modele (liberal demokrasi ya da cumhuriyet) atifta bulunan, mense itibariyla Batili ve dolayisiyla da tarihsel ve ozgul olan bir fenomendir. Ogretiye yonelik, gunumuz dunyasinda tartisilan konu, soylemin tarihsel ve ozgul kaynagina ragmen evrensellik iddiasi tasimasi ve bu iddianin fiili durum, kulturel gorelilikle bagdastirilip bagdastirilamayacagi hususudur. Sayet "evrensel insan haklari" herkesin sadece ve sadece insan niteligi tasidigi icin sahip oldugu haklar ise acaba bunlari rolatif ahlaki ve kurumsal cesitliliklerle uzlastirmanin imkani var midir? Bu tur sorulara verilebilecek cevaplar eger olumsuz ise--ki muhtemelen olumsuz olacaktir- o taktirde "evrensel insan haklari" (human rights) ogretisi elestiriye acik demektir ve revize edilmek zorunlulugu vardir. Bugunun cok-kulturlu evreninde yapilmasi arzulanan da tabiatiyla bundan baskasi degildir.

**********

Katolik gelenege ve Aristokrasiye karsi insa edilen yeni burjuva toplumsal yapisinin mesruiyet zeminini teskil etmek uzere kurgulanan "evrensel insan haklari" ogretisi (human rights), suphesiz muayyen bir siyasal modele (liberal demokrasi ya da cumhuriyet) atifta bulunan, mense itibariyla Batili ve dolayisiyla da tarihsel ve ozgul olan bir fenomendir. Ogretiye yonelik, gunumuz dunyasinda tartisilan konu, soylemin tarihsel ve ozgul kaynagina ragmen evrensellik iddiasi tasimasi ve bu iddianin fiili durum, kulturel gorelilikle bagdastirilip bagdastirilamayacagi hususudur. Kulturel gorelilik inkar edilemez bir gercektir. Ahlak kurallari ve toplumsal kurumlar, kulturlerin cesitliligine bagli olarak sasirtici bir bicimde hayli farkliliklar gostermektedir. Sayet "evrensel insan haklari" herkesin sadece ve sadece insan niteligi tasidigi icin sahip oldugu haklar ise acaba bunlari rolatif ahlaki ve kurumsal cesitliliklerle uzlastirmanin imkani var midir? Bireyler soz konusu oldugunda, benimsendigi iddia edilen niteliksel-dogal esitlik kriteri, farkli kulturler soz konusu oldugunda da benimsenmekte midir? Boyle bir iddiayi pratikte dogrulamak ne kadar mumkundur? Ronesans doneminin humanizmasi bu nevi soylemlerin kokeni kabul edilecek olursa dort yuz yillik tecrube, insanligi bugun itibariyla arzulanan hedeflere ulastirabilmis midir? Boylesi sorulara verilebilecek cevaplar eger olumsuz ise--ki muhtemelen olumsuz olacaktir--o taktirde "evrensel insan haklari" (human rights) ogretisi elestiriye acik demektir ve behemehal revize edilmek zorunlulugu vardir. Bugunun cok-kulturlu evreninde yapilmasi arzulanan da tabiatiyla bundan baskasi degildir.

Evrensel insan haklari ogretisinin tartismaya acilmasinin asil nedeni, mesruiyet zeminini olusturdugu on dokuzuncu yuzyil liberal-demokratik (ya da cumhuriyetci) modern ulus-devletin "turdes yurttaslik" anlayisina dayanan, kulturel cesitliliklere duyarli ve saygili olmayan tarih disi kamusal alan yaklasimidir. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.