Academic journal article Civilacademy Journal of Social Sciences

Does the Treaty of Lisbon Promise a More Manageable European Union?/Lizbon Antlasmasi Daha 'Yonetilebilir' Bir Avrupa Birligi Vaad Ediyor Mu?

Academic journal article Civilacademy Journal of Social Sciences

Does the Treaty of Lisbon Promise a More Manageable European Union?/Lizbon Antlasmasi Daha 'Yonetilebilir' Bir Avrupa Birligi Vaad Ediyor Mu?

Article excerpt

Giris ve Teorik Cerceve

Avrupa Birligi (AB) nicin reform yapma ihtiyaci hissetti? Sovyetler Birligi'nin golgesinden kurtulan dogu Avrupa ulkelerine kapilarini acarak cok hizli bir genisleme sureci yasayan AB'nin elestirilen ve aksayan yonlerinin listesi aslinda bir hayli uzun. Bugune kadar Entegrasyon Teorileri isiginda Avrupa butunlesmesi ve genislemesi cercevesinde izah edilebilen bu sorunlar iki temel konuda incelenebilir: hizli genisleme sureci sonrasinda islevsizlesmeye baslayan karar alma mekanizmasi ve demokratiklesme sorunlari.(Hooghe and Marks, 2001) Aslinda 'Shuman Plani'nin da ongordugu gibi, AB siyasi amaca tamamen politik olmayan ve mal ekonomisine dayali bir anlayisla ulasmayi hedeflemisti. Onceliklerini bu temel doktrin etrafinda kosullandiran AB, karar verme surecinde kendine has burokratik ve teknokratik yapilanmasindan istifade etmeyi tercih etti. (Gerhard, 1998) Gelinen noktada Avrupa Ekonomik Toplulugu (AET) ve Avrupa Toplulugu'nun (AT) genislemeler sonrasinda yasamaya basladigi mesruiyet krizinin AB tarafindan daha fazla ertelenemeyecegine kanaat getirildi. Karmasik AB yapisi icinde Milli devletlerin siyasi faaliyet sahalari birer birer AB'ye gectikce, yarim milyara yaklasan yeni yapisi ile birlik, hukumranlik haklarmin karsisma buyuk bir sorun olarak ciktigini cok net bir sekilde gormustur.

Anayasa krizi sonrasinda Roma antlasmasinin 50. yildonumu (25 Mart 2007) Avrupa Birligi ozelinde kurucu, genelde ise tum uyeleri icin gecmise yonelik bir muhasebe ve gelecege yonelik bir stratejik degerlendirme toplantisina donustu. Kurulus asamasinda Amerika Birlesik Devletleri (ABD) gibi uluslar-ustu (supra-national) bir siyasi olusumu hedefleyen Avrupa liderleri 90'li yillarda vuku bulan jeopolitik degisimler akabinde enerjilerini daha cok AB'nin genislemesine harcadilar. Yakin gelecekte 30 uyeli bir birlik olmasi tartisilan AB'nin karar alma mekanizmasi ve demokratik isleyisini bu gercege gore cok katmanli olarak yeniden yapilandirmasi kacinilmazdi. (Bache and Flinders 2004) Ote yandan, siyasal aktivitenin mekani olarak ulus devletlerin geleneksel yonetimden uluslar-ustu birliklere ve uluslararasi organizasyonlara dogru gosterdigi yonelim dunya genelinde bir realite olarak gozlemlenmektedir. Avrupa Birligi de yukarida saydigimiz hamleleri ile bu gelismelerin disinda kalmamistir. Genisleme politikalarmi on plana cikartarak siyasal ve ekonomik entegrasyon sureclerini sekteye ugratma pahasina nufuz ve dolayisi ile 'yonetim' alamni genisletmeyi tercih etmistir. Gelinen noktada bircok siyaset bilimci, AB'yi "post modern yonetim sistemin paradigmatik bir ornegi" olarak gorme egilimindedir. (Magnette, 2001) Avrupa Konseyi, -Komisyonu ve Parlamentosu arasinda gidip gelen dinamikleri ile kendine has bir karar alma sureci gelistiren AB'nin bu 'orijinal' konumu literaturde demokrasinin Avrupalasmasi (Europeanization of the Democracy) olarak nitelendirilmektedir. (Schmidt 2006, pp.670-691) Vivien Schmidt bu baglamda AB icin yaricogulcu (semi-pluralist) tabirini kullanirken milli-devletlerin bu kompleks yapi icinde farkh ilgileri golgesinde sekillenmeye cahsan AB siyasa-surecini (polcy-making) ve karar alma mekanizmasi icinde rol oynayan aktorlerin degisken konumlarmi tasvir etmektedir. Yari-cogulcu tabiri Schmidt'e gore de Bruksel'in icinde bulundugu durumu izah etmekte sorunlu gorunse de, parlamenter gelenekten istifade ederek olusturulmaya cahsilan bu yeni yapilanma kendi icinde gosterdigi degiskenlikle ancak bu sekilde izah edilebilmektedir.

Katrin Auel ve Arthur Benz parlamenter demokrasinin Avrupalasmasi (The Europeanisation of Parliamentary Democracy) kita binda ise olaya ters acidan bakarak caprazulusal deneysel arastirma (cross-national empirical research) ile uye ulkelerin parlamenter sistem geleneklerinin AB icinde nasil bir etkilesim gosterdigini ortaya koymaktadir. Parlamenter gelenek icinde hareket etmek isteyen Briiksel karar alma mekanizmasi icinde hareket alam tanimadigi AP sebebi He elestirilirken, federal ve ulusal parlamentolarin AP karsisinda yakin gelecekte nasil bir konum belirleyebileceklerini tartismislardir. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.