Academic journal article Civilacademy Journal of Social Sciences

Political Activities of Immigration Lobbies at the European Union/ Avrupa Birligi'nde Gocmen Lobisinin Siyasal Eylemleri

Academic journal article Civilacademy Journal of Social Sciences

Political Activities of Immigration Lobbies at the European Union/ Avrupa Birligi'nde Gocmen Lobisinin Siyasal Eylemleri

Article excerpt

GIRIS

Uluslararasi goc dalgalari, dunyanin ekonomik cazibe merkezlerinden biri olan Avrupa ulkelerine dogru akmaya devam et mektedir. Avrupa Birligi'nde (AB), Birlik uyesi olmayan ulkelerin yurttaslarimn sayisi gun gectikce artmaktadir. Bu durum, AB'nin "Ucuncu Ulke Yurttaslari"na, gocmenlere ve multecilere yonelik yeni politikalar gelistirmesini zorunlu kilmaktadir. AB kurumlari, AB antlasmalarimn ve diger muktesebatin (the acquis communautaire) icine, ayrimcilikla ve irkcilikla mucadele konularinda bazi hukumler koymustur. Bu hukumlerin konulmasinda, AB duzeyinde (Bruksel duzeyinde) ve ulusal duzeyde faaliyet gosteren cikar ve baski gruplarinin (lobilerin) dikkate deger olcude katkilarmin bulundugu ifade edilmistir. Ulusal duzeydeki lobilerin, buyuk olcude faaliyet gosterdikleri uye ulkedeki, gocmen politikalarina yogunlastigi soylenebilir. AB duzeyindeki gocmen lobileri ise, kismen ulus-asiri siyasal eylemlerin sundugu firsatlardan faydalanmakta, daha buyuk olcude ise AB'nin kendine ozgu kurumsal yapisi cercevesinde ortaya cikan siyasal firsat yapilarinin sundugu imkanlardan yararlanabilmektedirler. Bu makalede, gocmen lobisinin ulus-asiri siyasal eylemlere yonelmekten ziyade, AB'deki siyasal firsat yapilan cercevesinde cikar temsil arayisina agirlik vermesinin nedenleri sorgulanacaktir. Bu baglamda, AB duzeyindeki gocmen lobisinin karakteri, AB'deki siyasal firsat yapilarinin gocmen lobisine sundugu imkanlar ve gocmen lobilerinin tercih ettikleri stratejiye deginilecektir.

TEORIK OsERsEVE

Ulus-Asiri Siyasal Eylem

Ulus-asiri siyasal eylemler, kuresellesme ve kuresellesmenin getirdigi yeni siyasal iliskiler ve yonetisim tarzinin sonucu olarak ortaya cikmaktadir. Kursellesme sureci, ulusal sinirlarin disindaki iletisimi, ulasimi, bilginin akisini hizlandirmis ve maliyetlerini dusurmustur. Boylece, ulus-devletleri ajan yeni siyasal aktorler ortaya cikmistir. Bu aktorler, genelde uluslararasi orgutler, uluslararasi sivil toplum orgutleri ve bunlann bagli oldugu aglar ve epistemik topluluklar gibi farkli bicimlerde ortaya cikmaktadir. Ulusasiri siyasal eylemler, ulus-asin savunuculuk aglari (transnational advocacy networks) baglaminda kavramsallastirilmistir. Margaret E. Keck ve Kathryn Sikkink, ulus-asiri savunuculuk aglarindan soz etmektedirler. Bu bilim insanlarina gore, bir ulus-asiri savunuculuk agi, uluslararasi duzlemde faaliyet gosteren aktorlerden olusmaktadir. Bu aktorler, ortak degerleri, ortak bir soylemi (diskur), bilgiyi ve hizmetleri yogun bicimde paylasmalan sebebiyle birbirlerine baglidirlar. Bu aglarin ozelligi/farkliligi, geleneksel olmayan uluslararasi aktorlerin, yeni konularin ve katogorilerin ortaya cikmasinda stratejik olarak rol oynayan bilgileri yayma; guclu orgutler ve hukumetleri ikna edebilme ve baski yapabilme kabiliyetlerinin bulunmasidir. Aglardaki eylemciler, ayni zamanda tartismalann dogasini da degistirebilirler. Keck ve Sikkink, bu aglarin, sivil toplum ve bunlardan olusan koalisyonlar ve sosyal hareketlerle sinirli tutulamayacagini, sendikalari, medyayi, entellektuelleri ve kiliseler gibi uluslararasi siyasal alanda faaliyet gosterebilen aktorleri de icine alan daha genis bir cerceve icinde degerlendirilmesi gerektigini ifade etmislerdir. (Keck ve Sikkink, 1998; 89-92) Buna gore, ulus-asiri savunuculuk aglan, soz konusu siyasal aktorlere yeni siyasal eylem alanlan acmakta ve yeni firsatlar sunmaktadir. Ulusal sinirlarin otesinde faaliyet gosterebilen bu aktorlerin hareket, etkileme, ikna ve baski kabiliyetleri artmaktadir. Hatta ulus-asiri savunuculuk aglarina bagli bir aktor, ulusal alanda elde edemedigi bir siyasal odulu, bu aglar yoluyla elde edebilmektedir. Bu durum, Keck ve Sikkink tarafindan, "Bumerang Modeli" biciminde kavramsallastirilmistir.

Ekonominin ve iletisimin kuresellesmesi, gocmenlere ulusal sinirlar otesinde hareket edebilme, iletisim kunna ve hatta ulusasiri cikar temsil aglari kurarak veya onlara uye olarak temsilde bulunma imkani tanimistir. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.