Academic journal article Kadin/Woman 2000

Gender Differences of Disabled People in Partner Choosing process/Ozurlu Bireylerin Es Seciminde Yasadiklari Sorunlarin Cinsiyete Gore Karsilastirilmasi

Academic journal article Kadin/Woman 2000

Gender Differences of Disabled People in Partner Choosing process/Ozurlu Bireylerin Es Seciminde Yasadiklari Sorunlarin Cinsiyete Gore Karsilastirilmasi

Article excerpt

Abstract

In this study, the problems heed by the disabled people during the process of choosing partners are examined according to gender differences. In mis context, the priority problems are described according to gender and men the situation in Turkey of the disadvantage of being disabled for men and double disadvantage for women are discussed. As a result of the study where quantitative research technique is used, it has been found that mere is a common perception that the disabled men and women cannot "successfully" fulfil the responsibilities shaped according to the gender roles loaded to men and women in partner selection and marriage relations. It has been also found mat this creates disadvantages for both men and women. However, disabled women are less advantageous man men especially in gaining a partner, in fulfilling the responsibilities regarding the house and in relations developed with the partner. All these results create the social isolation and being alone socially problematic for the disabled individuals.

Key words: Being disabled, gender, double disadvantage.

Oz

Calismada, ozurlu bireylerin es secimi surecinde karsilastiklari sorunlarin neler oldugu cinsiyete gore irdelenmistir. Bu baglamda, oncelikle sorunlarin neler oldugu cinsiyete gore betimlenmis daha sonra da ozurlu olmanin erkek icin yarattigi dezavantaj ile kadin icin yarattigi cifte dezavantajin Turkiye'deki durumu tartisilmistir. Nicel arastirma tekniginin kullanildigi calisma sonucunda, es seciminde, evlilik iliskilerinde kadina ve erkege yuklenen toplumsal cinsiyet rollerine gore sekillenen sorumluluklarin ozurlu kadinlar ve ozurlu erkekler tarafindan "basariyla" yerine getirilemeyecegi dusuncesinin hakim oldugu ve bunun hem erkek hem de kadin icin dezavantaj yarattigi gorulmustur. Ancak ozurlu kadinlar erkeklere gore ozellikle es edinmede, eve iliskin sorumluluklarin yerine getirilmesinde ve esle gelistirilen iliskilerde daha dezavantajli konumdadidar. Tum bu sonuclar, ozurlu bireyler acisindan sosyal izolasyon ve sosyal yalnizlik sorunsalini olusturmaktadir.

Anahtar kelimeler: Ozurlu olma, toplumsal cinsiyet, cifte dezavantaj

Giris

Toplumsal yasamda bireylerden beklenilen bazi roller vardir. Bu beklenen rollerin yerine getirilmesi sureci, ozellikle kadin ve erkek soz konusu oldugunda zaman zaman bir sorun alani olarak da karsimiza cikmaktadir.

Connel (1987:47-50) "toplumsal cinsiyet" kavraminin, "sosyal yasamda kadinlara ve erkeklere farkli rol tanimlarinin yapilmasi ve onlardan beklenilen davranislar uzerinden degerlendirmelerde bulunulmasi" noktasinda netlestigini ifade etmis ve rollerin biyolojik temele dayali tanimlanmasinin otesinde artik kulturun de onemli bir faktor oldugunu belirtmistir. Buna gore, toplumsal rollerde bireylerin cinsiyet farkliliklarinin, onlarin biyolojik ve kulturel ozelliklerinin karsilikli etkilesimiyle sekillendigi soylenebilir. Bu cinsiyete dayali roller, Connel'e (1987) gore, erkegi dis yasama, kadini ise ev ici alanlara yonlendiren rolleri icermektedir.

Cinsiyete dayali bireylerden beklenilen rollerin kulturden kulture farklilastigi Benedict ve Mead'in (1959) arastirmalarinda gosterilmistir. Onlar ilkel toplumlar ile bati toplumlarini kultur ve cinsiyete dayali roller baglaminda arastirmislar ve her iki toplum tipinde de birbirinden farkli ama kendi kulturel sartlanmalari sonucunda sekillenen cinsiyet rollerinin oldugunu ifade etmislerdir. Yine Booth ve Worthman (1998) da erkegin cinsiyetine gore toplumsal kabul gormus rolleri olan babalik, es olma ve mesleki rolun, ayni toplumda zaman icinde degisime ugradigini ancak, bu degisimin yine de kadinlardan beklenen roller alanina pek fazla yansimadigini ifade etmistir.

Hemen her toplumda kadin ve erkek kendi kulturel atmosferleri icinde rollerine oryante olmaktadirlar. Ornegin, bir toplumda kadin olma, sosyalizasyon sureci boyunca, "annelik", "kadinlik", erkek olma ise "babalik", "erkeklik", "aileyi gecindirme" gibi toplumsal cinsiyet rollerine ait tanimlamalarla sekillenebilir. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.