Academic journal article Business: Theory and Practice

Impact of Country of Origin and Country of Brand Origin on Consumer Attitude towards products/Prekes Kilmes Salies Ir Prekes Zenklo Kilmes Salies Itaka Vartotojo Poziuriui I Preke

Academic journal article Business: Theory and Practice

Impact of Country of Origin and Country of Brand Origin on Consumer Attitude towards products/Prekes Kilmes Salies Ir Prekes Zenklo Kilmes Salies Itaka Vartotojo Poziuriui I Preke

Article excerpt

1. Ivadas

Prekes kilmes salis neabejotinai daro itaka vartotojo poziuriui i preke. Ji buvo pripazistama kaip svarbus tarptautines prekybos veiksnys jau pries simta metu. Septintame desimtmetyje si tema sulauke didelio demesio vartotoju elgsenos publikacijose ir tapo viena is labiausiai marketingo moksle tiriamu temu (Jin, Chansarkar 2006). Taciau tik visai neseniai pradetas kreipti demesys i tai, kad prekes kilmes salis nebutinai sutampa su prekes zenklo kilmes salimi (o si taip pat reiksmingai veikia vartotojo poziuri), del to darbu sia tema yra nedaug (Thakor, Lavack 2003). Paprastai imones i treciasias salis perkelia tik prekes gamyba ar atskiras jos dalis, centrine buveine islaikydamos istorineje, dazniausiai gerai issivysciusioje valstybeje, o tai reiskia, kad islaikoma ir prekes zenklo kilmes salis. Ypac tai budinga gerai zinomiems tarptautiniams prekiu zenklams. Vartotojas daugeliu atveju sieja zinomu prekiu zenklu prekes su siu prekiu zenklu kilmes salimi, nekreipdamas demesio i tai, kur preke pagaminta. Todel ne maziau svarbu suprasti ne tik pacios prekes, bet ir prekes zenklo kilmes salies itaka vartotojo poziuriui i preke, ju tarpusavio saveika bei jo priklausomybe nuo atskiru veiksniu. Butent tokiu darbu pasigendama mokslineje literaturoje.

Svarbus veiksniai, galintys paveikti vartotoju poziuri i prekes is ivairiu saliu, zenklinamu ivairios kilmes prekiu zenklais, yra prekes kategorija (auksto ar zemo isitraukimo) bei vartotojo jautrumas kitu itakai.

Sio straipsnio tikslas--istirti prekes kilmes salies ir prekes zenklo kilmes salies itaka vartotojo poziuriui i preke ir jos priklausomybe nuo prekiu kategorijos ir vartotojo jautrumo kitu itakai.

2. Literaturos apzvalga ir hipotezes

2.1. Skirtumai tarp prekes kilmes salies ir prekes zenklo kilmes salies

Prekes kilmes salies itaka vartotojo poziuriui yra gana placiai isnagrineta tema. Vieningai pripazistama, kad apie daugeli valstybiu ir is ju importuojamu prekiu yra susiformave tam tikri stereotipai, veikiantys vartotoju elgsena (Kim 1995). Poziuris i valstybe ir poziuris i is jos kilusias prekes paprastai koreliuoja (Kinra 2006). Stereotipai apie sali daugeliu atveju priklauso nuo jos ekonominio issivystymo lygio, todel daznai prekes, kilusios is industriniu valstybiu, sukelia vartotojui teigiamu asociaciju, taigi yra vertinamos palankiau nei kilusios is besivystanciu saliu (Kim 1995; Srinivasan et al. 2003). Itakos turi ne tik bendras salies issivystymo lygis, bet ir jos ivaizdis, veikiantis vartotojo nuomone tiek apie jo vartojamas, tiek apie visiskai naujas prekes (Agarwal, Sikri 1996). Taip pat svarbus salies, kaip tam tikros prekes kategorijos gamintojos, ivaizdis, nes jis tiesiogiai veikia vartotoju poziuri i prekes ir ju lojaluma (kosmetika ir vynas--Prancuzija, automobiliai ir buitine technika--Vokietija, avalyne--Italija, telefonai--Suomija) (Casas, Urbonavicius 2007). Vartotojui prekes kilmes salis svarbi net tuomet, jei si preke turi stipru globalu prekes zenkla (Tse, Gorn 1993).

Kadangi siuolaikineje rinkoje del geografiskai placiai paskirstytu gamybos etapu (zaliavu isgavimo, detaliu ir komponentu gamybos, surinkimo, pridetines vertes suteikimo per prekini zenkla ir t. t.) sudetinga vienareiksmiskai nustatyti prekes kilmes sali, laikoma, kad tiksliausia prekes kilmes salimi vadinti ta sali, kurioje ji pagaminta arba surinkta (visiskai ar daugiausia). Si salis gali sutapti su galutinio surinkimo salimi arba pagrindines bustines buveine. Paprasciausia prekes kilmes salimi laikyti ta, kuri parasyta ant made-in etiketes (Al-Sulaiti, Baker 1998).

Kiek kitaip yra su prekes zenklo kilmes salimi. Prekes zenklo kilmes salimi laikytina ta valstybe, kurioje yra pagrindine preke gaminancios imones buveine (Thakor, Lavack 2003) arba nebutinai ji, bet uz prekes zenklo marketinga atsakingas padalinys (Johansson et al. 1985).

Prekes zenklo kilmes salis gali skirtis nuo prekes gamybos vietos arba vartotoju numanomos prekes gamybos vietos. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.