Academic journal article Business: Theory and Practice

With Double Trump Portfolio through Whirls of Financial crisis/Su Dvigubo Kozirio Portfeliu per Finansu Krizes Sukurius

Academic journal article Business: Theory and Practice

With Double Trump Portfolio through Whirls of Financial crisis/Su Dvigubo Kozirio Portfeliu per Finansu Krizes Sukurius

Article excerpt

1. Ivadas

Ankstesniuose autoriu darbuose (Rutkauskas 2005, 2008; Rutkauskas, Stasytyte 2006) buvo pakankamai argumentu, kad realiame gyvenime gausu situaciju, kai tikslinga pasirinkti tam tikra valiutu pora ir, atsizvelgus i laukiamus ju tarpusavio kurso pokycius, vykdyti bendra siu valiutu nominaliuju verciu didinimo strategija. Siame straipsnyje kalbesime apie bet kuria is septyneto--USD, EUR, GBP, CHF, CAD, JPY, AUD--valiutu pora, nors praktiskai jokiu apribojimu valiutu kiekiui, kaip ir ju sarankai, nera. Taciau jeigu valiutu pora pasirinkta, sakykime, USD ir EUR, tai iprasta vienos valiutos diversifikavimo problema, siekiant maksimaliai ugdyti tos valiutos nominaliaja verte valiutu rinkoje valiutu porai, atrodytu taip:

--Kiekvienu zingsniu valiutomis-koziriais pasirenkame EUR ir USD.

--Prognozuojame EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, EUR/AUD, EUR/JPY ir USD/GBP, USD/ CHF, USD/CAD, USD/AUD, USD/JPY kursus.

--Jeigu EUR kursas USD atzvilgiu auga (>>), tai valiutos koziriu laikomas USD ir vykdomas portfelio diversifikavimas remiantis USD kursu kitomis valiutomis prognoze. Jeigu EUR << USD, tuomet valiutos koziriu renkamas EUR.

--Parinkus valiuta koziri, sudaromas valiutu portfelis, leidziantis maksimizuoti subjekto naudinguma zingsnio pabaigoje, o konkreciu atveju leidziantis maksimizuoti portfelio perkamaja galia ir eurais, ir doleriais.

Si schema pavaizduota 1 pav. Punktyrine rodykle primena, kad diversifikuojant EUR (USD) diversifikavimo adresu yra ir pats EUR (USD). Dviguba punktyrine rodykle primena tai, kad nors koziriu parinktas EUR (USD) diversifikacijos adresu gali buti ir USD (EUR).

[FIGURE 1 OMITTED]

Taciau reikia prisiminti, kad nagrinejami valiutu kursai, kaip ir paties valiutu portfelio verte, yra stochastiniai dydziai ar procesai ir ju funkcijos (Rutkauskas, Stankeviciene 2003). Todel jeigu istoriniams valiutu rinkos duomenims kaip atsitiktiniu procesu ar dydziu realizacijoms galejome salygiskai naudotis vienareiksmes ju galimybes supratimu, tai kalbant apie valiutu kursu prognozes ir ju patikimuma ateityje reikia prisiminti, kad tai is tikruju yra stochastiniai dydziai ar procesai.

Taigi toliau kalbedami apie sprendimu priemima arba portfelio kaitos (rebalansavimo) valdymo strategija tiek ateities valiutu kursus, tiek portfelio naudinguma ir netgi jo perkamaja galia, turesime taip pat traktuoti kaip stochastinius ivykius, dydzius ar procesus (Vaughan 1997). Todel ir ju palyginimas ar pasirinkimas galimas tik atskiru kiekybiniu parametru--vidurkiu, standartiniu nuokrypiu, kvantiliu arba galimybes patikimumo poziuriu, pvz., su tikimybe 1 ir pan.

2. Sprendimu valdymo sistemos valiutu rinkoje pagrindiniai tikslai ir priemones

Musu stebima informacija apie pagrindiniu rinkos elgsenos indikatoriu--valiutu kursu dinamika--vargu ar galima visavertiskai susieti funkcinemis ir priezastinemis priklausomybemis su ta dinamika veikianciais vidiniais ir isoriniais makroekonominiais rinkos veiksniais. Dar daugiau, investuotoja domina trys investicijos galimybiu savybes: efektyvumas (pelningumas), patikimumas ir rizikingumas, kuris, saveikaudamas su investuotojo galimybemis valdyti rizika, lemia galimas netektis arba tiesiog nusako netekties galimybiu tikimybes skirstini. Todel rinkos elgsena turi buti pristatyta adekvacia siems poreikiams forma.

2.1. Adekvaciojo portfelio modelio sudarymas

Aiskinant investicinio portfelio savybes ir naudojimo ypatumus, dazniausia naudojamas modernusis arba Markowitzo portfelio modelis (Markowitz 1952). Taciau jeigu galutine savo israiska klasikine portfelio analizes, valdymo ar kitokio naudojimo schema yra aiski ir ganetinai akivaizdi praktiniam naudojimui, tai kelias i si paprastuma nera toks lengvas. Efektyviosios linijos kaip ir gaubiamosios kreives funkcine israiska, kuria butina pasinaudoti praktiskai taikant portfeli, nera akivaizdi bendruoju atveju. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.