Academic journal article Business: Theory and Practice

Accounting for Changes in Information Technology Use test/Informaciniu Technologiju Sukeliamu Apskaitos Pakitimu Tyrimas

Academic journal article Business: Theory and Practice

Accounting for Changes in Information Technology Use test/Informaciniu Technologiju Sukeliamu Apskaitos Pakitimu Tyrimas

Article excerpt

1. Ivadas

Vystantis salyje rinkos ekonomikai vis didesne svarba igauna platus kompiuterines irangos, programiniu priemoniu, informaciniu technologiju (IT) naudojimas verslui ir jo valdymui. Del to tobuleja pats valdymo procesas, sprendimu priemimas, ju paruosimas. Diegiant minetas technologijas ypatinga vieta uzima apskaita kaip viena is pagrindiniu, imliausiu darbui valdymo funkciju. Siekiant kuo geriau, teisingiau, operatyviau, pigiau pateikti informacija imonei valdyti ir parengti finansines bei mokestines ataskaitas, naujausios IT pradedamos diegti apskaitoje. Nera naujiena siandiena PC (asmeniniais kompiuteriais) israsomi arba internetu perduodami apskaitos dokumentai, Registru centrui perduodamos finansines ataskaitos, kompiuterinese informacijos laikmenose formuojami apskaitos registrai. Istatymiskai jau iteisinta elektroninio paraso technologija, suteikianti internetu perduotiems dokumentams teisine galia. Tokie su IT susije pakitimai neisvengiamai susiduria su butinumu atitinkamai keisti, tobulinti apskaita, jos organizavima imoneje. Siandiena apskaitos mokslo darbai daugiau skiriami analitinems apskaitos problemoms (Mackevicius 2008: 237-244; Mackevicius et al. 2007: 73-78). Apskaitos teorijos ir praktikos klausimus nagrinejancioje literaturoje (Domeika 2008: 240; Lakis et al. 2009: 380; Kalcinskas 2007: 863; Valuzis, Pabedinskiene 2005: 480) su IT naudojimu apskaitoje susijusioms problemoms taip pat skiriama nepakankamai demesio.

Tyrimo objektas--apskaitos paslaugos, kurias sutarciu pagrindu teikia savarankiskos, tam tikslui sukurtos imones, apskaita viesai tvarkanciu buhalteriu kvalifikacija, apskaitai tvarkyti naudojama programine iranga, jos atitiktis imones apskaitos ir kontroles sistemos reikalavimams.

Tyrimo tikslas--nustatyti itaka, kuria apskaitai daro joje naudojamos naujausios IT, sios itakos desningumus, ivertinti, ar naujausiu IT naudojimo itaka apskaitai yra pakankama, ar ji apskaita keicia tinkamai ir reikiama linkme, kokiu kyla apskaitos problemu tokiomis salygomis.

Tyrimo metodika--literaturos ir praktines IT naudojimo apskaitoje veiklos tyrimas, situacijose atsiskleidzianciu desningumu ir su jais susijusiu problemu formulavimas, problemu galimu sprendimo krypciu pasiulymai.

2. Apskaitos organizavimo forma

Kiekviena imone pagal savo veiklos specifika, dydi, finansavimo galimybes, vadovybes sumanuma pasirenka tokia apskaitos sistema, jos organizavimo tvarka, kuri, vadovybes nuomone, pasikeitusiomis aplinkybemis sunaudoja minimalius finansinius isteklius ir uztikrina geriausius rezultatus--teisingas finansines ataskaitas, mokestines ataskaitas, teisingai apskaiciuotus mokescius.

Paminetina, kad verslo imones arba tiesiog verslas, rinkdamasis, kaip organizuoti apskaita, imoneje susiduria su daugeliu problemu. Viena is ju--apskaitos organizavimo formos pasirinkimas.

Spresdama apskaitos organizavimo formos klausima, visu pirma imone turi nuspresti, ar steigti apskaitos padalini imoneje, ar apskaitos paslauga pirkti rinkoje, sudarant sutarti su apskaitos paslaugas teikiancia imone. Verslo imones, ieskodamos galimybiu mazinti veiklos sanaudas, daznai iesko budu, kaip organizuoti apskaita, kad ji butu kokybiskesne, operatyvesne ir atsieitu pigiau, kad apskaita atliekantys darbuotojai darba atliktu atsakingiau, o atsiradus nuostoliu, materialiai uz juos atsakytu. Klausimas ypac aktualus naujai isisteigusioms, smulkioms ir vidutinems imonems ir dar aktualesnis tampa ekonomikos recesijos salygomis. Del to siandiena vis daugiau imoniu sudaro apskaitos paslaugu pirkimo sutartis su apskaitos paslaugu imonemis. Taciau tyrimas rodo, kad, pasirinkus tokia apskaitos organizavimo forma, kai apskaitai naudojami PC, naujausios IT, verslo imonems neretai tenka nusivilti (Dikcius 2009: 8). Kuo tai pasireiskia, del kokiu priezasciu tai ivyksta, kokiu gludi problemu?

Versle siandiena galima sutikti imones, kuriu vadovybe ne iki galo isivaizduoja apskaitos vaidmeni imones valdymo sistemoje, apskaitai skiria nepakankamai demesio. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.