Academic journal article Business: Theory and Practice

PROMETHEE I Method Application for Identification of the Best alternative/PROMETHEE I Metodo Taikymas Geriausiai Alternatyvai Nustatyti

Academic journal article Business: Theory and Practice

PROMETHEE I Method Application for Identification of the Best alternative/PROMETHEE I Metodo Taikymas Geriausiai Alternatyvai Nustatyti

Article excerpt

1. Ivadas

Priimant sprendima, is keliu pasiulytu variantu--galimu veiklos alternatyvu--reikia pasirinkti geriausia. Tai gali buti geriausio technologinio arba investicinio projekto pasirinkimas, imoniu finansines, komercines veiklos, strateginio potencialo lyginimas, salies regionu ir atskiru saliu pletros vertinimas ir daug panasiu uzdaviniu. Ne vieno is ju neimanoma isreiksti vienu dydziu, rodikliu, nes sunku rasti tokia jo savybe, kuri integruotu visus esminius reiskinio aspektus.

Pastaruoju metu socialiniu bei ekonominiu reiskiniu ir sudetingu procesu kiekybiniam vertinimui vis placiau taikomi daugiakriteriniai metodai (Hwang, Yoon 1981; Figueira et al. 2005; Zavadskas, Kaklauskas 2007; Ginevicius 2006; Ginevicius et al. 2006; Ginevicius, Podvezko 2008a, b; Podvezko 2006, 2008). Pasiulyta paciu ivairiausiu budu, kaip susieti nagrinejamo reiskinio dalinius rodiklius i apibendrinamaji--sukurta daug skirtingu daugiakriteriniu metodu, vertinanciu sudetingus procesus.

Siu metodu pagrinda sudaro rodikliu, apibudinanciu lyginamus objektus (alternatyvas) [A.sub.j] (j = 1, 2, ..., n), statistiniai duomenys arba ekspertu vertinimai ir rodikliu reiksmingumai (svoriai) [[omega].sub.i] (i = 1, 2, ..., m), cia m--rodikliu skaicius, n--lyginamu objektu (alternatyvu) skaicius. Vertinimo tikslas--taikant kiekybinius daugiakriterinius metodus, ranguoti lyginamus objektus [A.sub.j] siekiamo tikslo atzvilgiu.

Tarp kiekybiniu daugiakriteriniu metodu issiskiria metodai, pagristi gilesne vidine logika, naudojantis vadinamosiomis prioritetiskumo funkcijomis. Pasirenkant sias funkcijas ir ju parametras aktyviai dalyvauja priimantis sprendima asmuo. Prie siu metodu priskiriami ir PROMETHEE metodai. Is ju istoriskai pirmasis yra PROMETHEE I metodas, kuriame atsispindi visu PROMETHEE metodu logika.

PROMETHEE metodai pasaulyje zinomi ir placiai taikomi. PROMETHEE metodu bibliografija ispudinga. Metodu autoriai Brans ir Mareschal (2005) cituoja 99 straipsnius ir knygas, kur nagrinejami teoriniai siu metodu klausimai ir aprasomi skirtingose srityse taikomi pavyzdziai. Behzadian et al. (2009) PROMETHEE metodu apzvalginiame straipsnyje cituoja 220 siu metodu metodologijos ir taikymo literaturos saltiniu. PROMETHEE (Preference Ranking Organisation Method for Enrichment Evaluation) metodologija buvo sekmingai pritaikyta daugelyje ivairiu sriciu--bankininkysteje, sveikatos apsaugos srityje, hidrologijoje ir vandens resursams vertinti, logistikoje ir transporto sferoje, energetikoje, pramones pletrai, zmoniu istekliu planavimui, medicinoje, chemijos uzdaviniuose, turizmo sferoje, vertinant socialinius procesus, pramones pletra ir daugelyje kitu sferu (Brans, Mareschal 2005; Behzadian et al. 2009). PROMETHEE metodai priklauso metodams, taikantiems vadinamasias prioritetiskumo funkcijas.

Lietuvoje sis metodas zinomas. Jis yra minetas mokslinese publikacijose (Mikalauskiene, Streimikiene 2008; Ustinovicius, Zavadskas 2004; Zvirblis et al. 2008; Tamosiuniene et al. 2006), taciau sie metodai Lietuvoje dar netaikyti praktiskai. VGTU zurnale "Journal of Civil Engineering and Management" buvo paskelbtas lenku mokslininko M. Nowak (2005) straipsnis, kuriame pritaikytas PROMETHEE II metodas vertinant investicinius projektus.

Sio straipsnio tikslas--isaiskinti PROMETHEE metodo logika ir algoritma, padeti norintiems taikyti PROMETHEE metoda Lietuvoje parodyti metodo taikymo galimybe praktikoje, jo skaiciavimo schema. Pagrindinis tikslas--metodo populiarizacija ir formavimas Lietuvoje.

2. PROMETHEE I metodo aprasas

Kaip ir kitu kiekybiniu daugiakriteriniu metodu, PROMETHEE I metodo pagrinda sudaro rodikliu, charakterizuojanciu lyginamus objektus, statistiniu duomenu (arba ekspertu vertinimu) matrica R = ||[r.sub.ij]|| rodikliu svoriai [[omega].sub.i], i = 1, 2, ..., m; j = 1, 2, ..., n, cia m--rodikliu skaicius, n--lyginamu objektu (alternatyvu) skaicius. Taikant kiekybinius daugiakriterinius vertinimo metodus nustatoma, kokio pavidalo--maksimizuojamo arba minimizuojamo--yra kiekvienas rodiklis. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.