Academic journal article Business: Theory and Practice

Theoretical Aspects of Enterprise Business Strategy formation/Verslo Strategijos Formavimo Imoneje Teoriniai Aspektai

Academic journal article Business: Theory and Practice

Theoretical Aspects of Enterprise Business Strategy formation/Verslo Strategijos Formavimo Imoneje Teoriniai Aspektai

Article excerpt

1. Ivadas

Dabartiniame verslo pasaulyje veikiancios imones susiduria su labai didele konkurencija, ekonomikos nuosmukiu, o tai vercia ieskoti ivairiu nauju budu issilaikyti rinkoje. Efektyvios imones strategijos parengimas ir taikymas leidzia imonei islaikyti rinkos dali, kokybiskai patenkinti vartotoju poreikius, gauti daugiau ekonomines naudos. Kitaip tariant, leidzia susieti ir suderinti ivairius veiksmus i visuma ir taip pasiekti geresni bendra veiklos rezultata. Imones strategijos parengimas vadovui leidzia analitiskiau mastyti apie organizacija ir jos aplinka, ivairias veiklos galimybes ir perspektyvas, apsisaugoti nuo isorines aplinkos keliamu gresmiu.

Siekdamos prisitaikyti prie globalios pasaulio rinkos keliamu reikalavimu, prastejancios ekonomines padeties ir sekmingai konkuruoti, Lietuvos imones turi rengti naujas savo veiklos strategijas. Strategija tampa ypac aktuali siandieninemis rinkos ekonomikos salygomis, kai reikia numatyti verslo pletros kryptis, paslaugu paklausa, issilaikyti rinkose ir gauti pelno. Strateginis planavimas neatsiejamas verslo stabilumo garantas. Tik turedamos aiskia savo veiklos strategija, imones gali isgyventi konkurencineje kovoje. Verslo imones, kurios geriau pazista isorine aplinka, zino savo trukumus ir pranasumus, turi daugiau galimybiu daryti veiksmingus savo strategiju pakeitimus, yra daug lankstesnes. Turedamos is anksto gerai pagristas savo verslo strategijas, atsiradus problemoms, imones dazniausiai geba laiku priimti strateginius sprendimus, kuriuos igyvendindamos sekmingai prisitaiko prie aplinkos pokyciu ir isvengia labai blogu pasekmiu.

Sio straipsnio tikslas--atsizvelgiant i literaturos saltiniuose pateikiamus verslo strategiju modelius bei tipus patikslinti verslo strategijos samprata, teoriniu poziuriu isnagrineti verslo strategijos formavimo proceso etapus: rengimo, derinimo, vertinimo ir igyvendinimo planavimo imoneje.

2. Strategijos samprata

Strategijos savoka atsirado gana seniai. Si termina vartojo jau senoves graikai. Strategijos visais laikais mokytasi karo mokyklose, ja renge ir rengia generaliniai stabai, o igyvendina musiuose karvedziai. Taciau strategija organizacijoms ir imonems valdyti pradeta taikyti XX a. pradzioje. Dabartiniu metu tai labai intensyviai tyrinejama sritis, yra pakankamai daug jos taikymo pavyzdziu. Yra daug irodymu, kad gerai parengta strategija garantuoja organizacijai sekme (Jankuniene 1998).

"Tarptautiniu zodziu zodyne" (2003) strategija (gr. strategia--vadovavimas) apibreziama kaip bendrasis kovos arba kitokios veiklos planas. Drucker (2004) akcentavo, kad strategija reikalauja analizuoti esama padeti ir prireikus ja keisti. Hofer ir Schendel (2001) strategija apibrezia kaip taisykliu visuma, pagal kurias priimami valdymo sprendimai ivertinant pagrindinius veiklos tikslus, situacijos analize ir planus, kaip naudoti turimus isteklius. A. Thompsonas ir Dz. Striklendas ([TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII.] 1998) savo veikaluose strategija apibrezia kaip organizacijos valdymo plana, kuriuo remiantis stiprinamos imones pozicijos rinkoje, tenkinami vartotoju poreikiai bei uzsibreziami tikslai, o Gaizutis (2000), nagrinedamas strategijos sampratos evoliucija, strategija, kaip ir kai kurie kiti autoriai, siulo vaizduoti kaip vadybos modeli, kuriame turi atsispindeti verslo misija, uzdaviniai, planai ir veikla. Mineti autoriai mano, kad strategija taip pat gali buti suprantama kaip organizacijos pozicija jos aplinkos atzvilgiu. Organizacijos pozicija vertinama kaip grandis, siejanti organizacija su jos veiklos aplinka.

Porter (1996) strategija siulo apibrezti penkiu "P" modeliu:

I "P"--tai ilgalaikiu veiksmu planas (angl. Plan);

II "P"--tai zaidimas/losimas, skirtas konkurentams pergudrauti (angl. Play);

III "P"--tai nuoseklios, logiskos elgsenos pavyzdys (angl. Pattern);

IV "P"--tai imones pozicija rinkoje (angl. Posittion);

V "P"--tai perspektyva arba imoneje susiklostes aplinkos suvokimo budas (angl. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.