Academic journal article Business: Theory and Practice

Human Resources Management Value in Knowledge-Based society/Zmogiskuju Istekliu Vadybos Verte Ziniomis Grindziamoje Visuomeneje

Academic journal article Business: Theory and Practice

Human Resources Management Value in Knowledge-Based society/Zmogiskuju Istekliu Vadybos Verte Ziniomis Grindziamoje Visuomeneje

Article excerpt

1. Ivadas

Ziniomis grindziamoje visuomeneje organizaciju gebejimas islikti vis labiau priklauso nuo zmogiskuju istekliu vadybos vertes supratimo ir zmogiskuju istekliu valdymo specialistu "santykinio pranasumo", didinant protinio darbo darbuotoju nasuma (Drucker 2004). Nuo zmogiskuju istekliu (personalo) valdymo specialistu ir vadovu kompetentingumo priklauso ne tik ju paciu darbo kokybe, bet ir visu organizacijos darbuotoju darbo efektyvumas, nasumas, gebejimai ir motyvacija. "Ateityje organizacijos bus priverstos susidurti su poziurio i zmogiskuju istekliu vadybos tikslus ir principus pakeitimu, nes tures is naujo apibrezti idarbinancios organizacijos ir jos vadovybes tiksla, kad jis patenkintu teisetus savininkus, tokius kaip akcininkai, ir kartu patenkintu zmogiskojo kapitalo, suteikiancio organizacijai turto kurimo galiu, savininkus--protinio darbo darbuotojus (Drucker 2004).

Temos aktualumas ir moksline problema. Ziniomis grindziamoje visuomeneje zmogiskuju istekliu verte ir zmogiskuju istekliu valdymo specialistu svarba bei poreikis dideja. Taciau kaip irodyti, kad personalo vadovas ar zmogiskuju istekliu valdymo specialistas turi buti strateginis partneris, aktyviai dalyvaujantis sprendziant strateginius organizacijos klausimus? Svarbu suprasti, kad zmogiskuju istekliu valdymas turi tarnauti organizacijos sekmei, o ne pats sau. Net ekonominio nuosmukio laikotarpiu is esmes turi keistis poziuris i zmogiskuju istekliu valdymo kompetencijas, nes kriziu salygomis zmogiskuju istekliu valdymo kompetencijoms turi buti keliami dar didesni reikalavimai, praktiskai susidurus su tomis personalo valdymo problemomis, kuriu neiskildavo kitu laiku.

Dauguma Lietuvos imoniu vadovu (net 53 proc.) zmogiskuju istekliu valdymo specialistus ivardijo kaip strateginius partnerius savo imonese. Taip buvo teigiama 2007 m. atliktame TNS Gallup tyrime (Bajoriuniene, Tamosaityte 2007). Taciau 31 proc. vadovu ir tada teige, kad vadovas yra sprendziamasis balsas, o personalo vadovas--tik vykdomasis pavaldinys. Dauguma vadovu mato zmoniu verte versle, bet netiki, kad personalo vadovas ar zmogiskuju istekliu valdymo specialistas gali buti naudingas vadovu komandos narys, kai ji sprendzia svarbias problemas. Be to, vadovai konstatuoja profesionaliu personalo valdymo specialistu trukuma.

Konkurencinio pranasumo pletotes galimybes vis daugiau siejamos su zmogiskuju istekliu valdymo potencialo pletojimu. Tai butu neimanoma be zmogiskuju istekliu valdymo kompetenciju tobulinimo. Svarbu, bet nepakanka ivertinti, kaip zmogiskuju istekliu vadybos veiklos ir funkcijos pasiskirsto tarp vadovu ir paskirtu zmogiskuju istekliu vadovu ar vadybininku, nes vien tai nesukuria vertes organizacijai.

Todel siame straipsnyje ivertinamas ne tik zmogiskuju istekliu valdymo funkciju pasiskirstymas, bet zmogiskuju istekliu vadybos issivystymo lygi Lietuvos organizacijose lemiantys veiksniai, pasitelkus ivairiu mokslininku teorines studijas ir empiriniu tyrimu isvadas bei straipsnio autores atliktu tyrimu rezultatus.

Straipsnio ir tyrimo objektas--zmogiskuju istekliu vadybos vertes pozymiai ir zmogiskuju istekliu vadybos issivystymo lygi lemiantys veiksniai.

Tikslas--nustatyti ir empiriskai ivertinti praktines zmogiskuju istekliu vadybos sritis, identifikuojamas su zmogiskuju istekliu (personalo) vadovu kompetencijomis ir zmogiskuju istekliu vadybos issivystymo Lietuvos organizacijose lygiu. Atlikus zmogiskuju istekliu valdymo funkciju ir kompetenciju teorine studija bei empirinius tyrimus, straipsnyje ivertinami zmogiskuju istekliu vadybos vertes pozymiai, identifikuojami ZIV issivystymo lygi lemiantys veiksniai.

Siekiant iskelto tikslo sprendziami tokie uzdaviniai: atlikta zmogiskuju istekliu (personalo) vadybos funkciju ir su tuo susijusiu kompetenciju teorine studija; empiriskai nustatyta, kokiose organizacijose dazniausia steigiamas zmogiskuju istekliu valdymo padalinys arba personalo vadovo pareigos; issiaiskinta, kas atlieka zmogiskuju istekliu valdymo funkcijas neturint specializuoto personalo valdymo padalinio. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.