Academic journal article Business: Theory and Practice

Development Possibilities of Features in the Virtual person/Virtualaus Asmens Veikla Ir Pletros Galimybes

Academic journal article Business: Theory and Practice

Development Possibilities of Features in the Virtual person/Virtualaus Asmens Veikla Ir Pletros Galimybes

Article excerpt

1. Ivadas

Didejancios interneto galimybes ir telekomunikacines paslaugos daro dideli poveiki informacines visuomenes formavimuisi. Pramogu, produktu ir finansiniu paslaugu teikimas elektroniniu budu, galimybe mokytis nuotoliniu budu bei dirbti paskatino ir virtualaus asmens idejos atsiradima ir pletra. Informacineje visuomeneje isskirtine reiksme igyja zinios ir kompetencija. Svarbus irankis siai kompetencijai didinti yra informacines ir telekomunikaciju technologijos, kurios leidzia greitai ir patogiai pasiekti ivairius informacijos saltinius, organizuoti tiek su darbo, tiek su asmeninemis reikmemis susijusia veikla.

Nagrinejama problema: skirtinga virtualiu asmenu tarpusavio saveika ir bendravimo su aplinka ypatumai. Materializuoti fiziniai rysiai igauna visai kitas israiskos formas ir priemones, suteikiancias nauju saviraiskos ir veiklos galimybiu.

Tyrimo objektas--dinamiski virtualiu asmenu, nepriklausomai nuo ju statuso, buvimo vietos, tikslo ir kitu ypatumu, veiklos pletros procesai, atveriantys vis nauju galimybiu.

Tyrimo tikslas--ivertinti virtualiu asmenu veiklos galimybes ir perspektyvas.

Tyrimo metodas--ivairiu saltiniu (Markevicius 2005; Markovic 2008; Paliulis et al. 2007; Saabeel et al. 2005; Turban et al. 2006; Vengriene 2006 ir kt.) lyginamoji analize.

2. Virtualaus asmens bendrieji bruozai

Virtualiu asmeniu gali buti asmenys ar institucijos, bendraujancios virtualioje erdveje (privatus asmenys, visuomenes, socialiniu grupiu ir kt. atstovai, paslaugu teikejai, tarpininkai, vartotojai, administruojancios ir kitos istaigos). Virtualus asmuo turi visu valdymo sistemai budingu ypatumu: ivairaus tipo ir paskirties virtualiuju objektu, rysiu ir ju palaikymo bei valdymo priemoniu, bendravimo ir paslaugu teikimo procesu. Taciau svarbiausieji sistemos nariai--dalyviai vienu metu gali buti valdymo strukturos elementu, o jau kitu atveju isorines aplinkos dalimi ar tam tikru rinkos segmentu (Turban et al. 2006).

Pletojant informacine visuomene, nuolatos dideja kompetentingu informacijos technologiju ir paslaugu specialistu bei konsultantu poreikis. Investuojant i infrastrukturos atnaujinima ar pletra, butina kartu tobulinti ir specialistu informacinius bei technologinius igudzius, kad sukurtos sistemos ir tinklai butu efektyviai naudojami.

Virtualaus asmens priemimas ir suvokimas labai priklauso nuo jo aktyvumo, elgesio ir santykiu visuomeneje ar tam tikroje rinkoje, nuo veiklos viesumo, vaizdumo ir akivaizdumo (Sodziute, Sudzius 2006). Apie asmens veikla daznai sprendziama is darbo su klientais ir vieso pasirodymo visuomeneje. Civilizuotoje visuomeneje morales normos igauna ypatinga atspalvi, pagal tai, kaip ju laikomasi, vertinamas ne tik pats asmuo, bet ir jo veikla teikiant bet kokia paslauga.

Itin svarbios yra telekomunikacines priemones (Saabeel et al. 2005), susiejancios virtualius asmenis ir paslaugu teikejus bei ju tarpininkus. Kadangi telekomunikacines paslaugas teikia tiesiogiai ne darbuotojai, o tam tikros informacines priemones, ypac didele reiksme igyja ne tik ju kokybiskas pateikimas klientui laiku, bet ir prieinamumas, patikimumas bei naudojimo paprastumas. Informacines priemones kartu atlieka ir rinkodaros funkcija, parduodamos ne tik konkrecia paslauga, bet ir tuo pat matu formuodamos savo ivaizdi, siulydamos naudotis ir kitomis paslaugomis. Kita vertus, paslauga turi buti projektuojama atsizvelgiant i virtualaus asmens misija, strategija, isteklius, i tokius aplinkos veiksnius, kaip teisiniai aktai, valstybes bei kitu instituciju taikoma reguliavimo praktika, iprocius ir tradicijas (Vengriene 2006).

Virtualus objektas turi pasizymeti savo (Cvilikas et al. 2007; Korsakiene et al. 2006; Markovic 2008; Saabeel et al. 2005; Stankeviciene, Dudeniene 2008 ir kt.):

--atitiktimi fizinio asmens charakterio bruozams;

--vientisumo ir bendravimo suderinimo ypatumais: buvimu visur, bet kur ir bet kada, kai tik prireikia derinti interesus;

--aktyvumu ir suinterisuotumu savo veikla;

--aiskiai apibreztu fizinio panasumo lygiu;

--personalizavimo galimybe, lengvai prisitaikant prie specifiniu asmeniniu kliento poreikiu ar grupiniu interesu;

--originalumu--ivaizdis turi buti lengvai atpazistamas ir isimenamas;

--plastiskumu--savo israiskos priemonemis turi buti nekintamai atpazistamas, bet kartu gali modifikuotis, reaguojant i kintancius ekonominius ir psichologinius reikalavimus, madas, socialines salygas;

--suderintais valdymo stiliais ir priemonemis bei tikslingumu turi tureti tiksline auditorija, pritraukti tam tikrus visuomenes narius, socialines grupes, rinkos segmentus;

--glaudziais visuomenes, bendrijos ar organizacijos tarpusavio santykiais;

--neapibreztumu--palikti vietos tarp pageidaujamo ir realaus reiskinio vaizduotei, jausmams ir fantazijai;

--neutralumu. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.