Academic journal article Business: Theory and Practice

Peculiarities of Individuals' Financial behaviour/Finansines Gyventoju Elgsenos Ypatumai

Academic journal article Business: Theory and Practice

Peculiarities of Individuals' Financial behaviour/Finansines Gyventoju Elgsenos Ypatumai

Article excerpt

1. Ivadas

Finansu rinku globalizacija ir pagyvejimas, nuolatiniai pokyciai ekonomikoje, kuriuos sunku prognozuoti, isryskina asmeniniu finansu valdymo butinybe. Sie pokyciai ir technologines naujoves lemia asmeninio turto augima bei turto strukturos pakitimus, sukuria naujas asmeniniu finansu valdymo galimybes, suteikia moderniu taupymo ir investavimo priemoniu. Visa tai keicia finansine individu elgsena, ju poziuri i asmeniniu finansu valdyma, kuris isskiriamas kaip efektyvus motyvas tikslingai elgiantis finansu rinkoje ir uzsitikrinant pajamas ateiciai.

Vystantis makroekonomikai kaip mokslui ekonomistu poziuris i vartotojo finansine elgsena, t. y. vartojima, taupyma ir investavima, keitesi.

Nagrinejant gyventoju elgsena bendresniu poziuriu, isskiriama efektyvios rinkos hipoteze ir finansine elgsena.

Del efektyvios rinkos hipotezes ir finansines elgsenos svarbos finansu teorijoje pastaraisiais metais kyla daug diskusiju. Iki 1970 m. pabaigos, kai isryskejo nemazai efektyvios rinkos hipotezes nesutapimu su tikrove, ji buvo svarbiausia aiskinant finansine gyventoju elgsena. Nuo 1990 m. buvo pradeta labiau gilintis i psichologija kaip i svarbu veiksni finansu teorijoje. Buvo suformuluota finansine elgsena--nauja finansu teorijos saka, jungianti psichologijos, sociologijos, kitu socialiniu mokslu ir finansu teorijos zinias.

Del ivairiu mokslo ziniu integravimo finansine elgsena geriau paaiskina finansu rinkos anomalijas ir finansine gyventoju elgsena.

Aiskinant finansines individu elgsenos kryptinguma, isskiriamos trys bazines ekonomines teorijos:

--John M. Keynes absoliuciuju pajamu hipoteze (Abso-lute Income Hypothesis) (1936 m.);

--Franco Modigliani ir Richard Brumberg gyvenimo ciklo hipoteze (Life Cycle Hypothesis) (1954 m.);

--Milton Friedman nuolatiniu pajamu hipoteze (Perma-nent Income Hypothesis) (1957 m.).

Jureviciene ir Klimaviciene (2007) asmeniniu finansu valdymo teorinius aspektus pateikia gyvenimo ciklo poziurio aspektu. Anot ju (2008), gyvenimo ciklas lemia ir investicinius sprendimus: kuo ilgesnis investavimo horizontas, tuo daugiau investuojama i rizikingesnes finansines priemones.

Nepaisant sutelktu intelektiniu pastangu, kol kas truksta aiskumo ir bendro ekonomistu sutarimo, o tai lemia vartojimo islaidu kitima (Ramanauskas, Jakaitiene 2007). Taciau kiekviena mineta teorija turi savo matematini modeli, sukurta remiantis finansine individo elgsena. Apskritai asmenu elgesys finansu rinkoje aiskinamas remiantis finansiniu motyvu hierarchija.

Siame straipsnyje nagrinejama finansine gyventoju elgsena tiek teoriniu poziuriu (lyginant ivairiu mokslininku teoriju savitumus), tiek praktiniu (isanalizavus gyventoju finansu valdymo specifika ekonomikos nuosmukio laikotarpiu). Straipsnio tikslas--nustatyti veiksnius, lemiancius finansinius gyventoju sprendimus, ekonominio nestabilumo salygomis. Straipsnyje taikomi sistemines mokslines literaturos analizes, lyginamosios analizes, logines analizes, grafinio duomenu vaizdavimo, anketines apklausos ir porines koreliacines analizes metodai.

2. Asmeniniu finansu samprata, funkcijos ir valdymas

Asmeniniai finansai--tai pinigu srautai, kuriais disponuoja asmuo. Tai pirkimas, pardavimas, uzdarbis, investavimas ir t. t. Visi sie procesai vykdomi siekiant patenkinti savo poreikius. Asmeniniai finansai susije su piniginiu istekliu igijimu, kaupimu, kontroliavimu, naudojimu ir rizikos mi-nimizavimu. Asmeniniai finansiniai santykiai atsiranda judant piniginems lesoms ju formavimosi ir naudojimo procesuose (Klimaviciene, Jureviciene 2007).

Svarbu apibrezti, kas yra namu ukio finansai (namu ukis--tai vienas asmuo ar asmenu grupe, kuri gyvena viename bute (name), turi bendra biudzeta ar bendras vartojimo islaidas) (1). Suprantama, kad gyvenant seimoje, asmeniniai finansai tampa seimos (namu ukio) finansu dalimi. Kitas namu ukio apibrezimas--gyvena po vienu stogu, valgo is vieno puodo, naudojasi viena pinigine. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.