Academic journal article Business: Theory and Practice

Lithuanian Investors' Behaviour during Financial crisis/Lietuvos Investuotoju Elgsena Finansu Krizes Metu

Academic journal article Business: Theory and Practice

Lithuanian Investors' Behaviour during Financial crisis/Lietuvos Investuotoju Elgsena Finansu Krizes Metu

Article excerpt

1. Ivadas

Globalia finansu rinka veikia daugelis veiksniu: ekonominiai procesai, vykstantys salyje ir pasaulyje, instituciniai ir politiniai suvarzymai, informacijos sklaida ir jos prieinamumas bei kt. Vieni is svarbiausiu--zmoniu reakcija ir suvokimas. Kiekvieno investuotojo, nepriklausomai nuo naudojamu finansiniu priemoniu, veikla yra nuolatinis sprendimu priemimas. Tiek pradedantys, tiek pazenge, tiek patyre investuotojai turi atsakyti i daugybe klausimu, konstruodami savo investicini portfeli--i kokias finansines priemones investuoti, kokia rizika ir kada prisiimti, kokiomis proporcijomis paskirstyti investicijas, kokias finansines priemones pasirinkti, kokiam investiciju valdytojui patiketi valdyti investicini portfeli ir kt.

Tradicine finansu ir investiciju teorija siulo daugybe modeliu, kaip teisingai ir tiksliai atsakyti i minetus klausimus. Investuotojai zino siuolaikine portfelio teorija, geba sukonstruoti efektyvu portfeli, naudodami konkrecius rodiklius gali pasirinkti efektyvias investicines priemones. Kitaip tariant, investuotojai masto kaip racionalios asmenybes ir visus savo sprendimus grindzia tik skaiciavimais--finansu matematika, statistika, tikimybiu teorija bei siu mokslo sriciu paremtais modeliais.

Ekonomikos teorija teigia, kad rinkoje veikia racionalus investuotojai, todel ilga laika buvo manyta, kad kapitalo rinkos taip pat yra efektyvios. Taciau jau keliasdesimt metu aktyviai pletojama teorija, kuri is esmes priestarauja kertinems tradiciniu finansu teoriju nuostatoms. Tai finansu elgsena, kuri yra dvieju mokslo sriciu--psichologijos ir finansu--sanduroje. Tai mokslas, nagrinejantis rinkos situacijas, kuriose veikiantys dalyviai demonstruoja savo ribota racionaluma ir komplikuotuma. Finansu elgsenos teorija atsirado tada, kai buvo sukaupta gana empiriniu ziniu, kad prognozuojant ekonominius, investicinius sprendimus negalima remtis tik racionalumo nuostata.

Finansu elgsena grindziama moksliniais zmogaus ir socialinio pazinimo bei emociniu nuokrypiu tyrimais, siekiant issiaiskinti ir suprasti asmenu priimamus ekonominius sprendimus. Zmoniu elgsena nera visada paremta tik matematika, tikimybiu teorija, saltakraujiskumu, tai ne tik pelno maksimizavimas ir rizikos minimizavimas, bet ir kognityviniu bei emociniu veiksniu sandura. Finansu elgsena, nagrinejant pazinimo ir emociniu veiksniu itaka rinkos pokyciams, koncentruojama i ribota zmogaus racionaluma, aiskina psichologijos poveiki finansinei veiklai ir teigia, kad finansiniai reiskiniai gali buti efektyviau paaiskinti, nes finansu rinkos dalyviai nera racionalus ir ju priimami sprendimai yra riboti.

Finansu elgsena apima du aspektus: individualu investuotoja ir visa rinka arba finansu elgsena placiaja prasme--makrolygiu, siauraa--mikrolygiu. Makrofinansu elgsena atskleidzia ir apraso efektyvios rinkos hipotezes anomalijas, kurias gali paaiskinti zmoniu elgsenos modeliai. Mikrofinansu elgsena nagrineja individualiu investuotoju elgsena ir nuokrypius, butent tai, kas individualius investuotojus skiria nuo grieztai racionaliu asmenu. Finansu teorijoje viena is svarbiausiu koncepciju -efektyvios rinkos hipoteze, kuria gyvenimui prikele garsus mokslininkas E. Fama (1970), efektyvia rinka apibrezdamas kaip rinka, kurioje finansiniu priemoniu kainos rodo visa turima informacija ir kurioje kainos nuolat kinta, priklausomai nuo informacijos. Anot sios koncepcijos, neimanoma nuolat uzdirbti daugiau nei rinka, naudojantis prieinama informacija, kuria rinka ir taip jau ivertino. Jeigu rinka yra efektyvi, tada jokia informacija ar analize neleidzia uzdirbti daugiau, negu uzdirba koks nors pasirinktas indeksas. Efektyvioje rinkoje veikia daug racionaliu investuotoju, priimanciu sprendimus, kurie maksimizuoja savo pelna. Taciau mokslininkai jau ilga laika stebi anomalijas, kurios skirstomos i fundamentalias, technines ir kalendorines, is esmes griaunancias efektyvios rinkos hipoteze (Pompian 2006).

Standartiniai finansai yra ziniu rinkinys, kuris susideda is keliu kertiniu kolonu:

--Miller ir Modigliani arbitrazo principu;

--Markowitz portfelio teorijos;

--Sharpe, Litner ir Black kapitalo turto vertinimo teorijos;

--Black, Scholes ir Merton opcionu kainu teorija (Statman 1999). …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.