Academic journal article Film Criticism

Filmography

Academic journal article Film Criticism

Filmography

Article excerpt

Feature Films

Maborosi (Maborosi no hikari, 1995), 110 minutes.

Director: Kore-eda. Executive Producer: Shigenobu Yutaka. Producer: Gozu Naoe. Screenplay: Ogita Yoshihisa, from the story "Maborosi no hikari" by Miyamoto Teru. Cinematography: Nakabori Masao. Lighting: Marayuma Fumio. Art Direction: Heya Kyoko. Sound: Yokomizo Masatoshi. Editor: Oshima Tomoyo. Music: Chen MingChang. Cast: Esumi Makiko (Yumiko), Naitoh Takashi (Tamio, Yumiko's second husband), Asano Tadanobu (Ikuo, Yumiko's first husband), Kashiyama Gohki (Yuichi, Yumiko's son). Watanabe Naomi (Tomoko, Tamio's daughter), Kiuchi Midori (Michiko, Yumiko's mother), Emoto Akira (Yoshihiro, Tamio's father), Sakura Mitsuko (Tomeno), Hashimoto Kikuko (Kiyo, Yumiko's grandmother), Sayaka Yoshino (Yumiko as a young girl), and Ohsugi Ren (Yumiko's father).

After Life (Wandafuru raifu, 1998), 118 minutes

Director: Kore-eda. Screenplay and Editing: Kore-eda. Producers: Akieda Masayuki and Sato Shiho. Executive Producer: Shigenobu Yutaka. Cinematography: Sukita Masayoshi and Yamasaki Yutaka. Production Design: Gunji Hideo and Isomi Toshihiro. Music: Kasamatsu Yasuhiro. Lighting: Sato Yuzuro and Nakamura Shigeki. Cast: Arata (Mochizuki Takashi), Oda Erika (Satonaka Shiori), Terajima Susumu (Kawashima Satoru), Naito Takashi (Sugie Takuro), Naito Taketoshi (Watanabe Ichiro), Kagawa Kyoko (Watanabe Kyoko), Tani Kei (Nakamura Kennosuke), Iseya Yusuke (Iseya), Shirakawa Kazuko (Nobuko), Hara Hisako (Nishimura Kiyo), Yuri Toru (Shoda Gisuke), and Yoshino Sayaka (Yoshino Kana), Ishido Natsuo (Watanabe Kyoko as a young woman), and Abe Sadao (Watanabe Ichiro as a young man).

Distance (Disutansu, 2001), 132 minutes

Director: Kore-eda. Screenplay and Editing: Kore-eda. Executive Producers: Saito Akira and Shigenobu Yutaka. Producer: Akieda Masayuki. Cinematography: Yamasaki Yutaka. Production Design: Mitsumatsu Keiko. Art Direction: Isomi Toshihiro. Sound: Mori Eiji. Cast: Arata (Atsushi), Iseya Yusuke (Masaru), Terajima Susumu (Makoto), Asano Tadanobu (Sakata), Natsukawa Yui (Kiyoka), Ryo (Yuko), Endo Ken'ichi (Tamaki, Kiyoka's husband), Murasugi Seminosuke (Miyamura). Nakamura Baijaku (Detective Kikuma), Tsuda Kanji (Masaru's elder brother), Yamashita Yorie (Makoto's ex-wife), and Azusa (Azusa).

Nobody Knows (Dare mo shiranai), 139 minutes

Director and Producer: Kore-eda. Screenplay and Editing: Kore-eda.

Executive Producers: Shigenobu Yutaka and Kawashiro Kazumi. Associate Producers: Uratani Toshiro and Kohno Satoshi. Cinematograhy: Yamasaki Yutaka. Still Photography: Kawauchi Rinko. Production Design: Isomi Toshihiro and Mitsumatsu Keiko. Casting: Arae Yoshiko. Music: Gontiti; theme song: "A Jewell" by Tate Takako. Cast: Yagira Yuya (Akira), Kitaura Ayu (Kyoko), YOU (Keiko), Kimura Hiei (Shigeru), Shimizu Momoko (Yuki), and Kan Hanae. (Saki), Kushida Kazumi (Yoshinaga, the landlord), Okamoto Yukiko (Yoshinaga Eriko), Hiraizumi Sei (mini-market manager), Kase Ryo (mini-market employee), Kimura Yuichi (Sugihara, a taxi driver), Endo Ken'ichi (pachinko parlor employee), Terajima Susumu (baseball coach), Tate Takako (mini-market teller).

Hana, aka The Tale of the Reluctant Samurai (Hana yori no naho, 2006), 128 minutes

Production Company: Shochiku Studio. Director: Kore-eda. Screenplay and Editing: Kore-eda. Producers: Sato Shiho and Enoki Nozumu. Cinematography: Yamasaki Yutaka. Production Designers: lsomi Toshihiro and Banba Masao. Costume Designer: Kurosawa Kazuko. Sound: Tsurumaki Yutaka. Cast: Okada Junichi (Soza), Miyazawa Rie (Osae), Asano Tadanobu (Kanazawa Jubei), Furuta Arata (Sadoshiro), Chihara Seiji (Tomekichi), Ueshima Ryuhei (Otokichi), Kimura Yuichi (Magosaburo), Tabata Tomoko (Onobu), Kase Ryo (Sodekichi), Natsukawa Yui (Oryo), Harada Yoshio (Onodera Junai) Kagawa Teruyuki (Hirano Jirozaemon), Kunimura Jun (Iseka), and Nakamura Katsuo (Shigehachi), Ishibashi Renji (Aoi Shozaburo), Terajima Susumu (Kichiemon) Tanaka Shohei (Shinnosuke, Osae's son), Kimura Hei (Ken-bo), Hiraizumi Sei (Zenzo), and Ezawa Moeko (Okatsu). …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.