Academic journal article Business: Theory and Practice

Challenges of Common Agricultural Policy development/Bendrosios Zemes Ukio Politikos Pletros Problematika

Academic journal article Business: Theory and Practice

Challenges of Common Agricultural Policy development/Bendrosios Zemes Ukio Politikos Pletros Problematika

Article excerpt

1. Ivadas

2014 m. prasideda naujas bendrosios zemes ukio politikos (toliau--BZUP) raidos etapas, kurio sekme daugiausia priklauso nuo to, kokios pletros kryptys bus pasirinktos ir kokiomis priemonemis bus siekiama igyvendinti strateginius tikslus. Aktyviai vykstancios viesosios diskusijos del BZUP ateities po 2013 m. isryskina pagrindinius BZUP sistemos trukumus ir spragas, kuriu dabartine struktura nepajegi isspresti, o ivairiu sriciu tyrejai siulo kardinaliai skirtingas politikos pletros perspektyvas.

Pazymetina, kad bendrojoje zemes ukio politikoje liko ne tik senos problemos, kurios buvo aktualios dar ankstyvajame politikos raidos etape, bet atsirado ir nauju issukiu, susiformavusiu kaip naturalus bendrosios politikos vystymosi etapas. Taciau turimas BZUP instrumentarijus neleidzia adekvaciai reaguoti i naujus issukius. Situacija komplikuojasi ir del skirtingu poziuriu i tai, kas turetu sudaryti BZUP turini po 2013 m. ir kokios priemones turetu buti remiamos ES mastu.

Siandien yra daug fragmentisku tyrimu, susijusiu su dabartine bendraja zemes ukio politika, taciau dauguma ju nesudaro galimybes kompleksiskai paziureti i BZUP pletros problematika. Truksta tyrimu, apibendrinanciu sukaupta patirti ir isryskinanciu taikomo BZUP modelio privalumus bei trukumus, susiformavusius dabartiniame visuomenes raidos etape. Bendrosios zemes ukio politikos modelio sudetis ir veikimo principai po 2013 m. yra neaiskus. Teoriniu tyrimu nera pakankamai, o tinkamo BZUP modelio pasirinkimas turi neabejotinai didele svarba ne tik Lietuvos, bet ir visos ES ateiciai.

Sio straipsnio tikslas--isanalizuoti bendrosios zemes ukio politikos igyvendinimo problemas ir issukius bei, remiantis atliktu tyrimu, identifikuoti svarbiausias BZUP tobulinimo kryptis. Siam tikslui pasiekti autoriai pateikia pagrindinius BZUP raidos etapus, akcentuodami atskiru etapu issukius ir politikos pletros kryptis, detalizuoja dabartinio BZUP modelio struktura ir, remdamiesi turinio analize, nustato svarbiausias taikomo modelio igyvendinimo problemas ir issukius.

2. Bendrosios zemes ukio politikos raida

Bendroji zemes ukio politika yra Europos Sajungos politika, kuri nuo pat Europos Bendrijos atsiradimo istaku reiksmingai prisidejo stiprinant ekonominius bendrosios rinkos pamatus. Keleta kartu BZUP buvo reformuojama, kartu keitesi jos instrumentu efektyvumas ir politikos kryptys. Taciau po 2013 m. prasideda naujas politikos laikotarpis ir BZUP vel atsidure kryzkeleje, nes esamos sistemos trukumai ir nauji issukiai reikalauja esminiu dabartines BZUP sistemos pokyciu. Siekiant atskleisti BZUP situacija ir pletros potenciala trumpai aptartini svarbiausi politikos raidos etapai ir jiems budingi issukiai bei priimtu sprendimu pasekmes.

Bendrosios zemes ukio politikos svarba tapo akivaizdi dar praejusiame amziuje, kai Europos gyventojai susidure su bado problema. Todel bendrosios zemes ukio politikos sukurimas Europos Sajungos mastu tapo logisku zingsniu, padedanciu sujungti jegas ir iveikti kilusius sunkumus. Drozdz ir Radzevicius ([TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII.] 2010) isskiria keturis reiksmingus ankstyvuju metu BZUP raidos etapus:

1. Iki 1977 m. BZUP uztikrino ES gyventoju apsirupinima butiniausiais maisto produktais, didinant zemes ukiu nasuma. Siam laikotarpiui budingos aukstos zemes ukio produkcijos supirkimo kainos ir laisvas importas. Po tam tikro laiko atsirado bendros zemes ukio produkcijos kainu reguliavimo politikos poreikis ir buvo suformuoti pagrindiniai principai supirkimo kainoms ir apimciai nustatyti. Nuolatine didele parama, susieta su zemes ukio produkcijos apimtimi, sukele maisto produkcijos pertekliu.

2. 1978-1984 m. siekiant sumazinti produkcijos pertekliu buvo taikomas grieztas supirkimo kainu reguliavimas, sumazejo rinkos kainu palaikymo priemoniu taikymas, sugrieztejo bendro ES biudzeto paskirstymo valdymas, buvo ivestos eksporto subsidijos, kurios garantavo palankesnes kainas eksportuojant. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.