Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Duifveer

Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Duifveer

Article excerpt

Op my e-pos:

20 Desember 2007

Sender: D. Smit

Subject: "Reis"

Die gedig van Cas Vos met die voorlaaste strofe in rooi letters:

Gaan vaar, rosig in die daeraad se hand, selfs met maste geknak en seile verskeur tussen die Scylla en Chalybdis deur, want jy sal weet: hier digby, digby is die ver, ver land.

Sou jy dit toe al beplan het?

Agttien maande later bel ek na vyf dae stilte jou spreekkamer: "Dr. Smit is verlede Donderdag oorlede."

"Hoekom het niemand my gese nie?!" Behoedsaam sit ek die foon op sy mikkie terug. En onthou die afgelope drie dae se bo-aardse lig tydens meditasie, soos 'n Pearl of Bedfordview-roos--sagste perelpienk binne met are van vygiegroen en dan die rykroom. Jou lig het 'n goue rand gehad. Soos elke donker wolk. En ek onthou die naweek se baldadige uitgelatenheid, asof jy skielik nie meer my steun nodig het nie, my hart lig van uitgelate vreugde en jy onmiskenbaar ingemeng in die joie de vivre van kook met jou lieflingspeserye.

Dat jy jou totale boedel oorlaat in die hande van 'n onbekende, skok my nie, want "in the pursuit of the Tao, every day something is dropped". Net een begeerte kan ek nie beteuel nie--dat ek tog iets van jou mag besit, al weet ek dat jy 'n leeftyd bestee het om gehegtheid te oorkom. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.