Academic journal article Business: Theory and Practice

The Creativity Factors of Innovation Team / Inovaciju Komandos Kurybingumo Veiksniai

Academic journal article Business: Theory and Practice

The Creativity Factors of Innovation Team / Inovaciju Komandos Kurybingumo Veiksniai

Article excerpt

1. Ivadas

Komandinis darbas inovaciju sferoje yra specifinis. Jis reikalauja didesnio komandos kurybinio potencialo. Todel, sudarant inovaciju komandas, reikia vadovautis moksliniu tyrimu teiginiais, sudaranciais galimybes preliminariai numatyti komandos nariu kurybinguma. Vadovavimas tokioms komandoms tampa sudetingesnis. Reikia sudaryti salygas atskleisti ir ugdyti komandos nariu kurybinius gebejimus. Kurybingos asmenybes yra jautresnes organizacijos psichologiniam klimatui ir vidines kurybingumo motyvacijos dirgikliams. Komandinio darbo specifika inovaciju sferoje mazai nagrineta. Leidiniuose, skirtuose inovaciju tematikai, nagrinejami tik bendrieji komandinio darbo principai. Tai reiskia, kad tikslinga pletoti siuo metu teoriskai mazai nagrinejamus veiksnius, turincius itakos inovaciju komandos kurybinio potencialo naudojimui. Ju rezultatai turetu sudaryti salygas metodiskam inovaciju komandos formavimo ir valdymo tobulinimui.

Tyrimo objektas--inovaciju komandos kurybingumo veiksniai.

Problema. Tyrimai rodo, kad imonese mazai gilinamasi i inovaciju komandos formavimosi procesa. Apsiribojama darbuotoju atranka vadovaujantis profesines kompetencijos poreikiais. Nezinoma, kiek darbuotoju suvokimas, atvirumas ir idejiskumas, atspindintys pazinimo sieki, atviruma naujovems ir gebejima kvestionuoti susiformavusias paziuras bei tobulumo sieki, yra svarbus inovaciju komandos kurybingumui. Nezinoma, kaip minetos savybes susijusios su moralines komandos nario raidos lygiu, atspindinciu jo vertybine orientacija ir stiprybe ginti savo vertybes. Reikalinga informacija ir apie inovaciju komandos vidines motyvacijos dirgiklius.

Tyrimu tikslas. pagrindinis tyrimu tikslas--metodiskai isnagrineti inovaciju komandoje vykstancius reiskinius ir nustatyti veiksnius, kurie turi itakos jos nariu kurybingumui. Tyrimas atliktas remiantis bendraisiais mokslinio tyrimo metodais: sistemine analize, logine analize ir anketines apklausos duomenu regresine analize.

2. Kurybingumo veiksniu samprata

Tatarkiewicz (2007) pabrezia, kad siandien kyla kurybos garbinimo banga. Kuryba vertinama maziausiai del dvieju priezasciu. Taip yra todel, kad, pateikdama naujus daiktus, ji praplecia musu gyvenimo akirati, taip pat todel, kad yra zmogaus intelekto galios ir nepriklausomybes israiska. Daugelis teoretiku laikosi poziurio, kad kurybingumas yra sudetingas reiskinys, kuri lemia ivairiu komponentu derinys. Literaturoje pateikiami ivairus kurybingumo modeliai, jungiatys ivairius komponentus. placiai paplites Urban (1990) modelis, jungiantis sesis kurybingumo komponentus. Tai: specialios zinios, gebejimai ir igudziai; divergentinis mastymas; bendros zinios; tolerancija neapibreztumui (dviprasmybei); motyvacija; gebejimas atlikti uzduoti.

Kurybingumas siejamas su asmenybes saves aktualizavimo poreikiu, originalumu, savo gyvenimo misijos suvokimu ir vidine motyvacija. Runco (2004) teigia, kad kurybingumas yra ivairiu savybiu kompleksas: originalumas, lankstumas, veiklumas, gebejimas spresti problemas ir priimti issukius, lemti pokycius tiek technologijos, tiek kul168 I. Zabielaviciene. Inovaciju komandos kurybingumo veiksniai turos srityse. Rogersas (2005) kurybinguma laike bendrazmogiska zmogaus savybe. Autorius teigia, kad pagrindinis veiksnys kurybingumui atsiskleisti yra asmenybes poreikis aktualizuoti save, isskleisti savo potencialias galimybes ir patirti pasitenkinima kuriant. Autorius nurodo sias vidines salygas, kuriu reikia kurybai:

--atvirumas patirciai: ekstensionalumas;

--vidine vertinimo kryptis;

--gebejimas neiprastai derinti savokas ar gaunamos informacijos elementus.

Prie isoriniu kurybingumo atsiskleidimo salygu autorius priskiria psichologine laisve ir psichologini sauguma. Rogerso nuomone, psichologinis saugumas sukuriamas trimis budais:

--Visiskai pripazistant asmens vertinguma be jokiu isankstiniu salygu ir reikalavimu.

--Nevertinant kito pagal savo susikurta vertybiu sistema. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.