Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

My Eie Seun

Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

My Eie Seun

Article excerpt

Ek wou die seun nie gehad het nie. Toe sy met groot oe se dat sy 'n baba verwag, het ek geweet ek wil die seun nie he nie. Dis vanselfsprekend: ek wou nie die seun he nie. Hoe het ek geweet dit gaan 'n seun wees? 'n Mens voel maar net daardie goddelike teenwoordigheid.

Ek wou hom nie gehad het nie, want ek het geweet hy sou nie vir my respek he nie. Natuurlik sou hy nie vir my respek he nie! Hy's mos niks van my hie. Eerder gebind aan sy ma.

En hy sou natuurlik altyd beter weet as ek. Vreemde idees wat heeltemal nie is soos ons grootgemaak is nie. Beter as ander mense, want hy is mos spesiaal, uitgesoek. Wie is ek dan nou so danig?

Soos hy groter geword het, kon ek meer en meer agterkom dat hy 'n kop van sy eie het. Wou nie die grootmense glo nie. Altyd dwars. Wou my hie by die werk help nie. Seker te eenvoudige werk vir horn. Wou nie die werksgoed netjies terugsit as hy my klaar gehelp het hie. Hy moes weer gou weg om te gaan lees in boeke.

Hy wou altyd weg. Wou nie by die huis bly nie. Wou van kleins af nuwe plekke en nuwe lande en nuwe mense sien. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.