Academic journal article Business: Theory and Practice

Investment Portfolio Optimisation Model Based on Stocks Investment attractiveness/Akciju Investiciniu Patrauklumu Paremtas Investicinio Portfelio Sudarymo Modelis

Academic journal article Business: Theory and Practice

Investment Portfolio Optimisation Model Based on Stocks Investment attractiveness/Akciju Investiciniu Patrauklumu Paremtas Investicinio Portfelio Sudarymo Modelis

Article excerpt

1. Ivadas

Modernioji portfelio teorija, kurios pradininku laikomas Markowitz (1952), nagrineja portfelio sudarymo problema remiantis dviem pagrindinemis charakteristikomis--laukiamu pelningumu ir rizika. Markowitz ir daugelis kitu mokslininku laukiamam pelningumui nustatyti taiko aritmetini praeities laikotarpiu grazos vidurki (Markowitz 1959; Tvaronaviciene, Michailova 2004; Vasiliauskaite 2004; Bikas, Laurinavicius 2009; Baixauli-Soler et al. 2011). Mokslineje literaturoje daznai taikomi ir kiti laukiamo pelningumo ivertinimo metodai: paprastas ir eksponentinis slenkantys vidurkiai (Dzikevicius, Saranda 2010), auto-regresiniai slenkantys vidurkiai (Jarret, Schilling 2008; Sallehuddin, Shamsuddin 2007; Stevenson 2007), taip pat sudetingi prognozavimo metodai, tokie kaip neuroniniai tinklai (ANN) (Jandaghi et al. 2010; Kumar 2010; Leigh et al. 2002; Panda, Narasimhan 2006). Markowitz (1952) rizikai vertinti pasiule naudoti dispersija. Suabejojus dispersijos tinkamumu rizikai vertinti mokslininku darbuose buvo pasiulyta daugelis alternatyviu rizikos vertinimo metodu: MAD (Mean Absolute Deviation), SV (Semi Variance), VaR (Value-at-Risk), CVaR (Conditional Value at Risk), ER (Expected Regret), ES (Expected Shortfall) ir kt. metodai (Byrne, Lee 2004; Tvaronaviciene, Michailova 2004; Szego 2005). Nepaisant dideles siulomu metodu ivairoves pazymetina, kad laukiamo pelningumo ir rizikos ivertinimas dazniausiai remiasi vien akciju kainos kitimo birzoje analize, visiskai neivertinant fundamentaliu imoniu rodikliu, kurie gali tureti itakos tiek investiciju i analizuojama imone grazai, tiek rizikai. Si problema gali buti isspresta tik sukurus portfelio sudarymo modeli, leidzianti ivertinti tiek fundamentalios, tiek technines analizes rodiklius, o portfelio optimizavimas butu vykdomas maksimizuojant ne laukiama graza, o bendra investicini patraukluma konkreciam investuotojui.

Tyrimui keliamas tikslas--isanalizuoti MCDM metodu taikymo galimybes akciju investiciniam patrauklumui nustatyti ir pasiulyti akciju investiciniu patrauklumu paremta investiciju portfelio sudarymo modeli.

Siekiant uzsibrezto tikslo tyrimui keliami sie uzdaviniai:

1. Ivertinti daugiakriterinio sprendimu priemimo metodu taikymo portfeliui sudaryti galimybes.

2. Pasiulyti bazini akciju investiciniu patrauklumu paremto portfelio optimizavimo modeli.

3. Pasiulyti konkrecius modelio igyvendinimo sprendimus.

4. Atlikti bandomaji tyrima ir ivertinti pasiulyto modelio efektyvuma.

Straipsnyje taikyta: moksliniu saltiniu analize, sinteze ir apibendrinimas, grafinis vaizdavimas ir lyginimas, kiekybiniai matematiniai ir statistiniai tyrimo metodai.

2. Daugiakriterinio sprendimu priemimo metodu ivairove ir ju taikymo investiciju portfeliui sudaryti galimybes

Kiekvienos imones patraukluma investuotojui gali lemti daugelis veiksniu, todel jos akciju investicini patraukluma tikslinga analizuoti pasitelkiant daugiakriterinio sprendimu priemimo (MCDM) metodus. Zavadsko ir Turskio atliktas tyrimas parode, kad MCDM metodai vis dazniau taikomi ekonomikoje (Zavadskas, Turskis 2011). MCDM metodu, taikomu investiciju portfelio sudarymo problemai spresti, yra daug. Nors dalis mokslininku skaido MCDM metodus net i keturias grupes (Samaras, Matsatsinis 2003), taciau tyrimui keliamam tikslui pasiekti tikslinga MCDM metodus analizuoti suskaidant juos i dvi Bernroider ir Stix (2007) pasiulytas pagrindines grupes:

--Daugeli veiksniu ivertinancius sprendimu priemimo (MADM) metodus. Mokslininku darbuose sios grupes metodai dazniausiai taikomi i portfeli traukiamiems aktyvams (dazniausiai akcijoms) reitinguoti (angl. ranking). Siame darbe remiantis MADM metodu analize bus sudaryta kriteriju aibe ir atrinktas konkretus metodas akciju investiciniam patrauklumui nustatyti (kriteriju reiksmems agreguoti i viena bendra patrauklumo iverti).

--Daugiatikslius sprendimu priemimo (MODM) metodus. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.