Academic journal article Business: Theory and Practice

Consumers Behaviour in E-commerce/Vartotoju Elgsena Elektronineje Prekyboje

Academic journal article Business: Theory and Practice

Consumers Behaviour in E-commerce/Vartotoju Elgsena Elektronineje Prekyboje

Article excerpt

1. Ivadas

Informaciniu komunikaciniu technologiju paplitimas daro didziule itaka visoms sritims: verslui, viesosioms paslaugoms, netgi socialiniams judejimams. Galbut didziausia poveiki ir konkurencini spaudima jaucia prekyba. E. prekybai kyla didziuliu issukiu, nes vartotoju elgsena virtualioje erdveje skiriasi nuo jos elgsenos tradicineje prekyboje, ir todel jos tyrimai labai aktualus ir reikalingi rengiant rinkodaros strategijas. E. pardavejams svarbu zinoti ir suprasti ivairiu e. pirkeju grupiu elgsena, kad galetu ivertinti specifinius ju poreikius, rupescius, interesus. E. prekybos apimtys sparciai dideja visose salyse, o ir tyrimai kodel, kaip ir kada vartotojai naudoja interneta apsipirkti, yra svarbus (Alam et al. 2011; Ha et al. 2010; Brashear et al. 2009; Broekhuizen, Huizingh 2009; Kim et al. 2008; May So et al. 2005; Heijden et al. 2003).

Nepaisant to, kad Lietuvoje vartotoju, besinaudojanciu elektronine prekyba, sparciai daugeja, taciau, palyginti su Europos Sajungos vidurkiu, jis kur kas mazesnis. Taigi aktualu issiaiskinti, kas lemia e. vartotoju elgsena Lietuvoje, kokie veiksniai turi didziausia poveiki vartotojo sprendimui pirkti internetu.

Straipsnio tikslas--atlikti vartotoju elgsenos elektronineje prekyboje modeliu analize isryskinant svarbiausius veiksnius, lemiancius vartotoju sprendima pirkti, ir istirti Lietuvos vartotoju poziuri i pirkima internetu.

2. Vartotoju elgsenos modeliai e. prekyboje

Kiekviename versle tikslus geriausiai galima pasiekti tada, kai gerai zinomi vartotoju norai ir reikmes, nes tik tuo atveju juos imanoma geriau tenkinti. Imone, turinti geresni supratima apie kliento poreikius, pomegius ir elgsena, konkurencineje kovoje bus pranasesne uz savo konkurentus (Kotler 2004; Turban et al. 2002). Daugumos autoriu nuomone, geru santykiu su klientais ir verslo sekmes garantas yra vartotoju elgsenos supratimas. Literaturoje randama ivairiu vartotoju elgsenos apibrezimu. Siauraja prasme tai asmens elgesys isigyjant ir naudojant produktus (Urbanskiene et al. 2000). Pasak Solomon et al. (2007), vartotoju elgsena apima asmens arba grupes pasirinkima isigyti ir naudoti produktus tam, kad patenkintu savo norus. Schiffman ir Kanuk (cituoja Abdallat, Emam 2007) nuomone, vartotoju elgsena apima tai, kaip asmuo priima sprendima isleisti (panaudoti) savo isteklius (pinigus, laika, pastangas) vartojimui. Kotler et al. (2003), Pranulis et al. (2008), Virvilaite (2008), Pikturniene ir Kurtinaitiene (2010) vartotojo elgsena apibrezia kaip individo veiksmus, susijusius su prekes isigijimu bei vartojimu ir apimancius jo poelgius nuo atsiradimo problemos, kuria gali isspresti prekes isigijimas, iki reakcijos i jau isigyta preke.

Organizacijai, siulanciai produkta, svarbu issiaiskinti: kas perka, kaip perka, kada perka, kur perka, kodel perka (Pranulis et al. 2008; Kotler et al. 2003; Laudon, Traver 2003; Viederyte 2007, Bakanauskas 2006). Siekdamos suprasti vartotoja, imones naudojasi elgsenos modeliais, leidzianciais aprasyti sprendimo pirkti priemimo procesa ir ji lemiancius veiksnius (Davidaviciene et al. 2009; Pikturniene, Kurtinaitiene 2010).

Placiausiai taikomi sie vartotoju elgsenos tradicineje prekyboje modeliai: Nicosia, Engel, "juodosios dezes", Solomon ir Berkowitz modeliai. Nicosia modelis (Stankeviciene 2005; Abdallat, Emam 2007) is esmes yra vartotojo sprendimo priemimo proceso schema, kuri apima keturias principines sritis. Pirmoji sritis parodo komunikacini imones ir vartotoju rysi, kurio metu pranesama apie prekes ar paslaugas, ju savybes, isigijimo salygas. Susiformavus vartotojo poziuriui vartotojai siekia gauti juos dominancia informacija, todel isauga paieskos funkcijos vaidmuo: pirmiausia vykdoma vidine paieska, veliau pereinama prie isorines. Isanalizavus ir palyginus alternatyvas, priimamas sprendimas. Apsisprendus teigiamai pereinama prie treciosios srities - pirkimo proceso. Ketvirtoji sritis--griztamasis rysys, kuri gauna ir imone (kaip duomenis apie pardavima) ir vartotojas (kaip patirti, kuria gales pasinaudoti analizuodamas gauta nauja zinute is organizacijos). …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.