Academic journal article Business: Theory and Practice

Analysis of Methodological Presumptions for Optimisation of Marketing programmes/Rinkodaros Programu Optimizavimo Metodiniu Prielaidu Analize

Academic journal article Business: Theory and Practice

Analysis of Methodological Presumptions for Optimisation of Marketing programmes/Rinkodaros Programu Optimizavimo Metodiniu Prielaidu Analize

Article excerpt

Ivadas

Viena is ryskiausiai XXI a. Pradzioje matomu globalizacijos reiskiniu pasekmiu--isaugusi ir vis sparciau didejanti konkurencija. Daugumai ukio sektoriu budingas techninio potencialo perteklius, paklausa virsijanti prekiu ir paslaugu pasiula. Tokiomis rinkos salygomis, matyt, per svelnu butu teigti, kad vartotoju vaidmuo rinkoje tik dideja, is tikruju vartotojas tapo lemiamu verslo pletros veiksniu. Situacija atitinka ir verslo subjektu demesys vartotojui. Visa tai eilinio gyventojo akimis matome televizoriu ekranuose komercines reklamos pavidalu ir kasdien uzpildomu pasto dezuciu turiniu.

Verslo demesys vartotojui pasireiskia ivairiomis formomis, kuriu visuma paprastai apibendrinama rinkodaros rubrika. Komercine rinkodara intensyveja, verslo subjektai iesko nauju efektyvesniu priemoniu vartotojams paveikti (Brooks, Simkin 2012). Desninga, kad daugelis imoniu didina rinkodaros biudzetus, o tyrimai patvirtina, kad tokios paskirties santykine lesu dalis verslo sanaudose dideja vis sparciau (Homburg et al. 2012).

Santykinai didelis rinkodarai skiriamu lesu mastas vercia verslininkus ieskoti budu padidinti siu lesu naudojimo efektyvuma. Siekiant to, didesnes imones vis dazniau rengia ir igyvendina specializuotas bei kompleksines rinkodaros programas, atlieka numatomu igyvendinti rinkodaros programu sanaudu ir naudos analize, organizuoja vartotoju elgsenos tyrimus (Bivainis, Vilkaite 2010). Pastebimas aktyvejantis verslininku domejimasis optimizavimo metodu taikymo rinkodaros sprendimams, ypac rinkodaros programoms formuoti, galimybemis.

I praktikos aktualijas atsiliepia ir mokslas. Pastaraji desimtmeti ivairiuose pasaulio mokslo leidiniuose ir konferencijose dazneja diskusijos kiekybiniu metodu, tarp ju ir optimizavimo, taikymo rinkodaros sprendimams pagristi problematika. Vienas kitas tyrimas baigiamas parengtu modeliu, skirtu imones rinkodaros programai ar tam tikram jos komponentui optimizuoti. Dalies siulomu tokios paskirties modeliu praktinis tinkamumas patikrintas empiriniais tyrimais. Pagal ju rezultatus tyrimu autoriai pateikia rinkodaros sprendimu optimizavimo preliminarius, gana reiksmingus ir teigiamus poveikio imoniu veiklos rezultatams ivercius (Shang et al. 2009; Fischer et al. 2011; Sundararajan et al. 2011; Raman et al. 2012).

Nepaisant mokslininku sukurto rinkodaros sprendimu optimizavimo tam tikro metodinio potencialo, gana itikinamos sprendimu optimizavimo naudos ir netgi verslininku rodomo intereso, optimizavimo metodu taikymas rinkodaros programoms rengti tebera issukis imonems (Khan et al. 2009; Steward 2009, Ai et al. 2010; Marketing ROI ... 2011; Nobibon et al. 2011; Sundararajan et al. 2011; Xiao et al. 2011; Malthouse et al. 2012; Raman et al. 2012). Tokia kolizija ir leme musu tyrimo objekto--rinkodaros programu optimizavimo metodinio potencialo--pasirinkima.

Tyrimui keltas tikslas--isanalizuoti rinkodaros programu optimizavimo metodines prielaidas, ivertinti metodinio potencialo tinkamuma taikyti praktikoje ir, remiantis analizes rezultatais, nubrezti rinkodaros programu optimizavimo metodiniu prielaidu didinimo gaires.

Tyrimas atliktas tokia seka: 1) revizuotas rinkodaros programu optimizavimo teorinis potencialas per pagristumo ir praktinio priimtinumo prizme; 2) isnagrineti rinkodaros programos optimizavimo uzdavinio efektyvumo vertinimo parametru nustatymo metodai; 3) atlikta rinkodaros programos optimizavimo uzdavinio istekliu sanaudu nustatymo analize; 4) nustatytos rinkodaros programu optimizavimo metodiniu prielaidu didinimo gaires.

Vykdant tyrima taikyta mokslines literaturos analize, modeliu lyginamoji ir apibendrinamoji analize bei kokybinis vertinimas, analogiju paieskos ir logines abstrakcijos metodai.

1. Rinkodaros programu optimizavimo metodinis potencialas

Musu atliktos moksliniu publikaciju, skirtu rinkodaros programos optimizavimo problemai spresti, paieskos rezultatai pasirode daugiau nei kuklus. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.