Academic journal article Business: Theory and Practice

Venture Capital Funds: Theoretical aspects/Rizikos Kapitalo Fondai: Teoriniai Aspektai

Academic journal article Business: Theory and Practice

Venture Capital Funds: Theoretical aspects/Rizikos Kapitalo Fondai: Teoriniai Aspektai

Article excerpt

Ivadas

Rizikos kapitalo fondu atsiradima finansu rinkoje leme susidariusi terpe tarp kapitalo ir paskolu rinku. Kapitalo rinka tapo tik stambiu akciniu bendroviu finansavimo saltiniu, o kredito istaigos--stabiliai veikianciu, veiklos istorija turinciu bendroviu finansavimo saltiniu. Daug sparciai auganciu mazu ir vidutiniu imoniu susiduria su sunkumais, siekdamos gauti finansavima. Daznai tokios imones yra itin perspektyvios, turincios auksta investicine graza, bet kartu ir labai rizikingos, todel negalincios gauti lesu tradicinese finansu ir kredito istaigose.

Pirmosios rizikos kapitalo operacijos buvo pradetos vykdyti jau tuoj pat po Antrojo pasaulinio karo Jungtinese Amerikos Valstijose. Tuo paciu periodu Didziojoje Britanijoje buvo ikurta pramones ir komercijos finansu korporacija, kuri 1983 m. buvo pervadinta i "3i Groupe plc". Rizikos kapitalas augo abipus Atlanto, nors didzioji dalis Europos rizikos kapitalo industrijos susiformavo per spartaus augimo laikotarpi, prasidejusi 1980 m. (Christofildis, Debande 2001). Nepaisant ankstyvaisiais 1990 m. prasidejusios recesijos, rizikos kapitalo augimas prisidejo prie mikroprocesoriu ir biotechnologiju industriju pletojimo per pastaruosius dvidesimt metu. Del to rizikos kapitalas tapo artimai siejamas su aukstuju technologiju sektoriumi ir daznai ivardijamas kaip kertinis inovaciju akmuo.

Dazniausiai sie fondai isigyja nuo 30 proc. iki 50 proc. imones akciju. Rizikos kapitalo fondu investicijos suteikia finansini ir intelektini kapitala, pagerina imones nuosavo ir skolinto kapitalo santyki imones balanso strukturoje, leidzia imonei papildomai pritraukti skolinta kapitala is tradiciniu finansu istaigu.

Straipsnio aktualumas--Lietuvoje kyla alternatyviu bankams finansavimo saltiniu poreikis. Ivairiuose mokslo ir verslo zurnaluose jau pasirodo straipsniu apie siu fondu veikla, todel visuomenes susidomejimas jais nuolat dideja. Taip pat ivairiu verslo sriciu verslininkai, o ypac inovatyviu, pradeda labiau pasitiketi rizikos kapitalo fondais kreipdamiesi i juos del finansavimo. Jei ir toliau bus placiau kalbama apie rizikos kapitalo fondus, tai ateityje sie fondai gali tapti itin populiariu finansavimo saltiniu. Rizikos kapitalo fondai pasiryze investuoti ir nuolat iesko potencialiu investiciniu objektu, taciau net ir populiarejant siems fondams, ju veikla Lietuvoje yra vis dar mazai zinoma ir nedaugelis imoniu naudojasi siais kapitalo finansavimo saltiniais.

Daugumos imoniu vadovai nepasitiki jais del informacijos ir ziniu trukumo, todel straipsnyje pateikiamas fondu veiklos principas, apzvelgiama informacija apie ju veikla Lietuvoje. Straipsnio objektas--rizikos kapitalo fondu investavimas i imone. Straipsnio tikslas--susisteminus rizikos kapitalo fondo veiklos principus, ivertinti rizikos kapitalo fondu veiklos rezultatus Lietuvoje. Metodai--mokslines literaturos ir periodiniu leidiniu analize, strukturine analize, statistiniu duomenu analize, grafinis duomenu atvaizdavimas.

1. Rizikos kapitalo fondu formavimo teoriniai aspektai

Finansavimas--tai kapitalo suteikimas ukio subjektui, kad jis galetu igyvendinti savo tikslus (Macerinskiene et al. 2002). Smulkusis ir vidutinis verslas--viena pagrindiniu ekonomikos varomuju jegu. Ilgainiui mazos imones siekia augti ir isvystyti masto ekonomija, igyti ir islaikyti didesne rinkos dali ir pan. Taigi siame pletimosi etape atsiranda lesu ar skolinto kapitalo poreikis. Vyrauja dvi lesu skolinimosi galimybes: paskola arba kapitalo investicija. Taciau dauguma imoniu ne visiskai atitinka finansu instituciju keliamus paskolu teikimo reikalavimus, nes jos negali uztikrinti prisiimamu isipareigojimu vykdymo, neturedamos pakankamai nuosavo kapitalo. Todel joms lieka tik galimybe pasinaudoti kapitalo investicijomis.

Rizikos kapitalas--tai lesos, dazniausiai priskiriamos alternatyvioms investicijoms. Sias lesas rizikos kapitalo fondai pritraukia is ivairiu instituciniu ir privaciu investuotoju, kurie siekia diversifikuoti savo investicijas ir yra pasiryze prisiimti didesne rizika, tikedamiesi didesnes grazos. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.