Academic journal article Business: Theory and Practice

An Optimisation Model for the Marketing Programmes of companies/Imoniu Rinkodaros Programu Optimizavimo Modelis

Academic journal article Business: Theory and Practice

An Optimisation Model for the Marketing Programmes of companies/Imoniu Rinkodaros Programu Optimizavimo Modelis

Article excerpt

Ivadas

XXI amziaus pradzios rinku ypatybe--sparciai didejanti konkurencija ir kintantys konkurencinio pranasumo veiksniai. Kardinaliai sumazejus galimybems konkuruoti technologiju pranasumais, intensyviau ieskoma tokios paskirties vadybos rezervu (Tuncikiene, Skackauskiene 2012). Tuo paaiskinamas vis didesnis verslo demesys rinkodarai ir atitinkamai didejantys tos paskirties imoniu biudzetai. Imoniu rinkodaros biudzetai, isauge iki santykinai reiksmingo masto, diktuoja poreiki didinti sio istekliaus naudojimo efektyvuma--is kiekvieno tam skirto lito gauti kuo daugiau naudos. Tad neatsitiktinai demesys krypsta optimizavimo metodu link. Viena perspektyvesniu sios klases metodu taikymo vietu rinkodaroje--rinkodaros programu rengimas (Bivainis, Daukseviciute 2013).

Musu atlikta sios pakraipos pastarojo desimtmecio tyrimu pasaulio mastu analize leido padaryti isvada--iki siol sukurtas metodinis bagazas per menkas, nepribrandintas iki praktinio jo naudojimo verslo diktuojamu rezimu. Beje, panasaus pobudzio nuomone siuo klausimu yra issake ir kiti tyrejai (Sundararajan et al. 2011; Malthouse et al. 2012; Raman et al. 2012; Ginevicius et al. 2013). Tai ir buvo impulsas imtis sios pakraipos tyrimu.

Nagrinejant sisteminiu poziuriu ivairius rinkodaros programos optimizavimo tyrimus (pavyzdziui, Ai et al. 2010; Fischer et al. 2011; Sundararajan et al. 2011), susideliojo vaizdas, kad tai yra kompleksinis uzdavinys, kuri sudaro trys parametrais susieti tokie uzdaviniai (1 pav.):

--optimalios rinkodaros programos sudarymas;

--rinkodaros grazos nustatymas;

--rinkodaros sanaudu skaiciavimas.

Reikia pazymeti skirtinga siu uzdaviniu vieta ir vaidmeni tarpusavio sasaju atzvilgiu uzdaviniams spresti reikalingu modeliu rengimo ir siu modeliu naudojimo fazese. Specifika tokia, kad sprendimai del optimalios rinkodaros programos sudarymo modelio grazos ir sanaudu parametru turi tiesiogine itaka rinkodaros grazos nustatymo ir rinkodaros sanaudu skaiciavimo uzdaviniams, kartu ir jiems reikalingiems modeliams (1 pav., a). Be to, modeliu rengimo fazeje priimti sprendimai del rinkodaros grazos nustatymo algoritmo lemia rinkodaros sanaudu skaiciavima.

Modeliu naudojimo fazeje uzdaviniu sasaju kryptis keiciasi 180[grados]. Rinkodaros programos rengimas pradedamas rinkodaros sanaudu skaiciavimu, nes sanaudu iverciai reikalingi kitiems abiem uzdaviniams. paskui skaiciuojama rinkodaros priemoniu graza ir tik turint sanaudu ir grazos ivercius sprendziamas optimalios rinkodaros programos sudarymo uzdavinys. Taigi sioje fazeje informacija tarp uzdaviniu juda priesinga kryptimi (1 pav., b), lyginant su modeliu rengimo faze (1 pav., a).

Straipsnyje pristatomi visu triju uzdaviniu sprendimo modeliai. Jiems rengti pritaikyti sie metodai: diskretusis matematinis programavimas, koreliacine regresine analize, techninis analitinis ir kalkuliavimo metodai.

1. Optimizavimo uzdavinio kompozicija

Viena svarbiausiu socialiniu ekonominiu reiskiniu modeliavimo sekmes salygu--tinkamas nagrinejamo objekto aprasymas. Tam ypac svarbu isskirti reiksmingiausius sprendziamam uzdaviniui veiksnius ir juos kuo adekvaciau specifikuoti. Nagrinejamam optimaliu rinkodaros programu sudarymo modeliui nustatytas tokiu veiksniu rinkinys atrodo taip:

--rinkodaros priemoniu ivairove pobudzio, turinio ir taikymo poziuriu, nuolatine ju kaita, taikymas vienu metu keliu desimciu priemoniu, netolygus taikymo intensyvumas;

--vartotoju ivairove pagal ivairius pozymius (socialinius, ekonominius, statuso, lojalumo, elgsenos, geografinius ir kt.), ju gausa ir dinamika;

--rinkodaros priemoniu ir vartotoju gausos diktuojamas poreikis vykdant ivairias valdymo funkcijas dirbti su skirtingo agregavimo lygmens duomenimis, suponuojantis modelio lankstumo siu veiksniu atzvilgiu butinybe;

--rinkodaros biudzeto ribojimas, paprastai siejamas su imones praktikai budingais planavimo periodais;

--imones interesas parengti ir igyvendinti jai naudin giausius rinkodaros planinius sprendimus, tradi ciskai naudinguma isreiskiant pelno ir sanaudu ka tegorijomis;

--rinkodaros planiniu sprendimu rengimo priimtinumas darbo sanaudu, reikiamu duomenu gavimo ir darbuotoju kvalifikacijos poziuriais. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.