Academic journal article Business: Theory and Practice

Innovation and Creativity in an Industrial enterprise/Inovacijos Ir Kurybingumas Pramones Imoneje

Academic journal article Business: Theory and Practice

Innovation and Creativity in an Industrial enterprise/Inovacijos Ir Kurybingumas Pramones Imoneje

Article excerpt

Ivadas

Siuolaikiniame globalizacijos kontekste inovatyvumas ir kurybingumas daznai ivardijami kaip vieni svarbiausiu imoniu strateginiu prioritetu, stengiantis prisitaikyti prie kintanciu rinkos salygu (Subin, Workman 2004; prabhu et al. 2005). Melnikas (2007) teigia, kad ziniu visuomeneje atsiranda naujos vertybes, orientuotos i kurybos ir inovaciju prioritetus, kad siu vertybiu igyvendinimo siekiai aktyvina kurybingos atmosferos sukurima. Kurybingumas ir inovatyvumas yra glaudziai susije. B. Stamm (2008) teigia, kad inovatyvumas yra kurybingumas ir sekmingas jo sukurtu ideju igyvendinimas. Kurybingumas gali atnesti radikaliai nauja ideja, paslauga ar produkta, kurie igyvendinami diegiant inovacija (Amabile 1997; Von Stamm 2008), taciau si pasireiskia pritaikant esamus produktus ar paslaugas, ar produktus, sukurtus uz organizacijos ribu (Woodman et al. 1993). Melnikas, Jakubavicius, Strazdas (2000), apibendrindami inovaciju suvokima mokslineje literaturoje, pazymi, kad bendruoju atveju galima teigti, kad inovacijatai funkcine, is esmes pazangi naujove, orientuota i seno pakeitima nauju. Kurybingumas tradiciskai apibreziamas kaip asmenybes savybe, susijusi su gebejimu atrasti tai, kas yra nauja, originalu, netiketa. Isskirtinis kurybos bruozas yra naujove. Taciau naujoves savoka yra komplikuota. Naujove negali buti ismatuota. Ja galime vertinti tik intuityviai. Vertinimo rezultatai priklauso nuo kriteriju pasirinkimo. Daugiareiksmiskumas, slypis naujoves savokoje, pereina i kurybos savoka, jeigu ji apibreziama remiantis naujove. Kiekvienoje kuryboje slypi naujove, taciau ne kiekvienoje naujoveje slypi kuryba. Tatarkiewicz (2007) teigia, kad intelektuali energija, panaudota kuriant nauja daikta, yra ne mazesnis uz naujove kurybos matas. Autorius pabrezia, kad siandien kyla kurybos garbinimo banga. Kuryba vertinama maziausiai del dvieju priezasciu: pateikdama naujus daiktus, ji praplecia musu gyvenimo remus; ji zmogaus intelekto galios ir nepriklausomybes israiska. Daugelis teoretiku laikosi poziurio, kad kurybingumas--sudetingas reiskinys, kuri lemia ivairiu komponentu derinys. Darbuotoju kurybingumas ir inovatyvumas nagrinejami kaip vertybes ir teigiama, kad jos ivairiose imonese uzima skirtinga hierarchini lygi vertybiu sistemoje (Maceika et al. 2007). Naujos psichologijos krypties--egzistencines analizes pradininkas V. E. Frankl (2007) isskiria tris vertybiu kategorijas: kurybines, isgyvenimo ir nuostatos. Kurybines vertybes galima igyvendinti aktyvia veikla. Isgyvenimo vertybes yra igyvendinamos ka nors isgyvenant. Straipsnio autores nuomone, isgyvenimas inovaciju komandos veikloje pasireiskia kaip savirealizacija ka nors kuriant. V. E. Frankl (2007) teigia, kad zmogus realizuoja save tik tiek, kiek igyvendina prasme: savirealizacija ivyksta savaime kaip prasmes igyvendinimo pasekme, o ne tikslas. Autorius pabrezia, kad prasme visada turi lenkti buti, ir tik tokiu atveju islieka pacios prasmes kaip buties novatoriaus prasme. Nuostatu vertybiu igyvendinimas priklauso nuo zmogaus santykio su jo gyvenimo apribojimais. Komandinio darbo specifika inovaciju sferoje turetu buti siejama su kurybiniu ir nuostatu vertybiu derinimu. Imone teikia inovaciju komandai galimybe igyvendinti ir vienos, ir kitos kategorijos vertybes. Daznai ji reikalauja is komandos igyvendinti kurybines vertybes ir vercia atsigrezti i nuostatos vertybes, sukeldama kurybinio darbo dirgiklius ir ribojimus.

Darbuotoju inovatyvumas apima tokias ju savybes, kaip kurybingumas ir verslumas. Darbuotojai gali buti ivairaus kurybingumo ir verslumo. Kai siekiama efektyviai naudoti mokslo ir technikos zinias gamyboje, siu savybiu integravimas priklauso nuo konkrecios situacijos.

Inovatyvumo kaip vertybes isitvirtinimas imoneje--tai procesas, apimantis tam tikrus etapus, kuriuose kurybingumas ir verslumas turi nevienoda reiksme. Be to, sios vertybes isitvirtinimas atskirose imones veiklos sferose ar jos organizacines strukturos lygmenimis dazniausiai yra nevienodas. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.