Academic journal article Business: Theory and Practice

Impact of the Dynamics of Stock Price Cycle on the Sustainable Development of an Investment portfolio/Akciju Kainu Ciklu Dinamikos Itaka Tvariam Portfelio Vystymuisi

Academic journal article Business: Theory and Practice

Impact of the Dynamics of Stock Price Cycle on the Sustainable Development of an Investment portfolio/Akciju Kainu Ciklu Dinamikos Itaka Tvariam Portfelio Vystymuisi

Article excerpt

Ivadas

Tyrimo aktualumas. Investavimo priemoniu kurimas paspartino neisvengiama pasaulio ekonomikos evoliucija. Nauju finansiniu priemoniu atsiradimas ir su ju kurimu susijusiu reiskiniu grandine yra pagrindine finansu sistemos augimo priezastis. Norint islikti konkurencingam finansu sektoriuje, butina laiku reaguoti i kintancias rinku tendencijas ir priimti tinkamus investicinius sprendimus. Tam, kad sie sprendimai butu pamatuoti ir tendencingi, didele itaka daro pasirinkta investavimo strategija. Tai--svarbiausia priemone, padedanti kontroliuoti rinkos mechanizmo pokycius. Tokioje permainingoje aplinkoje iskeltiems tikslams pasiekti investuotojai iesko nauju strategiju priemoniu, kurios turetu padeti pazaboti didejancia rizika, islaikant toki pati arba netgi didesni investiciju pelninguma. Didejantiems investavimo poreikiams tenkinti tobulinami jau sukurti bei isanalizuoti metodai, kuriamos klasikiniu strategiju sintezes, kad daugeliu atveju butu pagerinti jau esami rezultatai. Taciau reiketu nepamirsti tvaraus investiciju vystymosi aspekto. Nors si savoka portfelio efektyvumo kontekste mazai nagrineta, siame straipsnyje autoriai interpretuos butent tvarumo koncepcija.

Taigi tvarumo, ekonomikos ir verslo ciklu teorijos istakos ir aktyviu investavimo strategiju taikymo praktikoje galimybiu bei moksliniu tyrimu stoka paskatino darbo autorius sukurti matematini investavimo algoritma, teoriskai pagrindziama ir praktiskai pritaikoma pasaulio kapitalo rinkose.

Tyrimo problema. Kaip tvariai valdyti investicijas pasaulio kapitalo rinkose, kad jos nevirsytu toleruojamos rizikos lygio ir suteiktu didziausia graza tokiai rizikai esant.

Tyrimo objektas. Investicijos, sudarytos is pasaulio kapitalo rinkose kotiruojamu bendroviu akciju.

Tyrimo tikslas. Istirti tvarios investavimo strategijos galimybes ir pritaikyti jas pasaulio kapitalo rinkose. Hipoteze. Aktyvus investiciju valdymas sudaro prielaida gauti didesne nei rinkos graza.

1. Investiciju portfelio darnaus vystymosi koncepcija

Tradiciniu poziuriu investiciju portfelio optimizavimas apima kelias su rizika ir pelno maksimizavimu susijusias plotmes. Taciau siuo metu mokslininkai sutaria del vieno--tvaraus portfelio formavimui butina isnagrineti skirtingus investiciju vystymosi akcentus. Siame straipsnyje autoriai nuodugniau nagrineja skirtingu laikotarpiu rinkos ciklu itaka galutiniam investiciju portfelio rezultatui. Autoriai siekia irodyti, kad galima valdyti investicijas, apskaiciuoti svarbiausius veiksnius, gebeti vertinti rizika, uztikrinti garantija ir vis dar islaikyti pelninguma (Rutkauskas, Stasytyte 2011). Hahn et al. (2011), nuodugniai isnagrineje skirtingus darnaus vystymosi aspektus, teigia, kad nors tyrimai apima imoniu aplinkosaugos ir socialines plotmes, daug mokslininku laikosi tradicinio poziurio, t. y. tvarumo vystymasi sieja su ekonominiais veiklos rezultatais, augimu ir kt. (Lapinskaite 2013). Kadangi straipsnyje detaliai analizuojami keli is anksciau isvardytu aspektu--ekonominis ir investicines aplinkos. Tvaru portfelio vystymasi galima apibrezti kaip darnu skirtingu aktyvu ir proporciju rinkinio, atsizvelgiant i esama aplinka ir rizikos bei garantijos laipsni, valdyma.

2. Akciju kainos dinamikos suvokimas interpretuojant technine analize

Kainu ciklu dinamikos analize dazniausiai taikoma kapitalo, zaliavu, valiutu ir isvestiniu priemoniu tendencijoms nustatyti, taciau bendraja prasme ji gali butu naudojama absoliuciai visiems aktyvams, kuriais prekiaujama finansu rinkose. Rinku cikliskumo veiksmingumas siekiant tiksliai prognozuoti ir nustatyti finansinio aktyvo kaina ateityje--mokslininku nesutarimu objektas.

Anot p. Cootnerio (Cootner 1964), vieno pirmuju, pradejusiu nagrineti finansu rinku cikliskuma ir praeities kainu svyravimus, atlikus tyrimus kainu ciklu dinamikos analize leidzia uzdirbti ir tiksliai prognozuoti ateities svyravimus. Anot autoriaus, daroma prielaida, kad kainu judejimo nuo senosios rinkos pusiausvyros iki naujosios procesas gali buti atpazintas pagal pacios rinkos elgsena. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.