Academic journal article E+M Ekonomie a Management

The Use of Credit Cards and Bank efficiency/Vyuzivanie Platobnych Kariet a Efektivnost Bank

Academic journal article E+M Ekonomie a Management

The Use of Credit Cards and Bank efficiency/Vyuzivanie Platobnych Kariet a Efektivnost Bank

Article excerpt

Uvod

Sledovanie vykonnosti a efektivnosti bank aj celeho bankoveho sektora je predmetom neustaleho zaujmu nie len zo strany dohliadajucich organov, ale aj zo strany klientov bank. Vacsina studii zaoberajuca sa problematikou efektivnosti a vykonnosti sleduje hlavne dopady financnej liberalizacie na vykonnost' a efektivnost' bank (napr. [7]). Jednym z aspektov financnej liberalizacie je aj otvaranie sa bankovych sektorov a zvysovanie dostupnosti financnych prostriedkov, napriklad prijimanim a zavadzanim novych technologii. V poslednych rokoch zaznamenal bankovy sektor v technologickej oblasti velky rozvoj, co sa prejavilo napriklad vyznamnym narastom miery vyuzivania platobnych kariet klientmi bank.

Platobne karty predstavuju moderny nastroj bezhotovostneho platobneho styku, ktory je vyuzivany najma na uhradu spotrebnych vydavkov a na vyber hotovosti. Vacsina operacii s platobnymi kartami sa realizuje najma cez neustale rastucu siet bankomatov a terminalov. V literature sa mozeme stretnut s dvoma rozdielnymi nazormi na rastuci pocet bankomatov a terminalov. Prager [16] vo svojej praci prezentuje nazor, ze rastuci pocet bankomatov ma pozitivny vplyv na cinnost banky a vysledky jej hospodarenia. Rast siete prinasa pre banky pozitivum, a to vo forme tzv. "sietoveho efektu" a "efektu uspor z rozsahu". "Sietovy efekt" hovori, ze pocet klientov vyuzivajucich sluzby bankomatov a terminalov rastie s velkostou siete vlastnenou bankou. Kazdy novy bankomat a terminal ktory banka ponuka zvysuje jej aktivitu a laka novych klientov. "Efekt uspor z rozsahu" znamena, ze naklady banky na transakciu realizovanu cez siet bankomatov a terminalov klesaju s rastucim poctom transakcii. To potvrdzuju vo svojej studii aj Salonder a Shepard [18], ktori tvrdia, ze rastuci pocet bankomatov prinasa usporu v podobe klesajucich nakladov. Na strane druhej rastuca siet bankomatov a terminalov prinasa aj urcite negativa. Ich vyuzivanie klientmi redukuje uroven rozdielnosti produktov ponukanych bankami, co klientom umoznuje vymienat banky bez vzniku vysokych nakladov. Matutes a Padilla [14] nazyvaju vo svojej praci tento efekt "substitucnym efektom".

V konecnom dosledku teda to, ci banka dosiahne benefit z rozsirujucej sa siete bankomatov a terminalov zavisi na tom, ktory efekt prevladne. V pripade prevladnutia pozitivnych efektov moze banka ponuknut vyhodnejsie produkty, ziskat viac vkladov a potencialne zvysit zisk. Naopak, ak prevladne negativny efekt, moze sa to prejavit v strate vkladatelov ale aj zisku.

Dynamicky vyvoj na trhu v poslednych rokoch vedie k neustalemu rastu konkurencie medzi financnymi instituciami. Pre manazment bank je preto velmi dolezite poznat odpoved na otazku ako spravne vyuzit investicie do informacnych technologii a tak ziskat konkurencnu vyhodu a prilakat viac zakaznikov. Napriklad Beccalli [3] vo svojej studii skumal ci investicie do informacnych technologii vplyvaju na vykonnost banky. Na vzorke 737 Europskych bank v obdobi od 19932000 bol zisteny velmi maly vztah medzi investiciami do informacnych technologii a vykonnostou banky meranou prostrednictvom standardnych pomerovych ukazovatelov (ROA, ROE), ale ja prostrednictvom parametrickych metod (nakladova a produkcna efektivnost).

Rozvoj vyuzivania platobnych kariet prinasa bankam nove zdroje zisku, ale zaroven vyzaduje vyssie vydavky spojene so zabezpecenim investicii do rychlo sa rozvijajucej oblasti informacnych technologii. Platobne karty na jednej strane prinasaju klientom moznost rychleho vzdialeneho pristupu k ich peniazom, na druhej strane nesu so sebou znacne rizika. Tieto rozpory medzi kladmi a zapormi spojenymi s vyuzivanim platobnych kariet maju nemaly vplyv na rozhodovanie banky o prijimani a implementovani novych technologii vo vsetkych krajinach. Nove technologie mozu banke pomoct ziskat' si konkurencnu vyhodu na domacom ale aj zahranicnom trhu, a tak jej mozu umoznit vykonavat svoje cinnosti efektivnejsie.

Ked siet bankomatov a terminalov povazujeme za vstup, ktory banka vyuziva pri produkovani svojich vystupov, potom sa ich pritomnost prejavi aj v urovni dosahovanej efektivnosti. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.