Academic journal article Business: Theory and Practice

Challenges of the European Union Social Market Economy in the Human Resource Management paradigm/Europos Sajungos Socialines Rinkos Ekonomikos Issukiai Zmogiskuju Istekliu Vadybos Paradigmai

Academic journal article Business: Theory and Practice

Challenges of the European Union Social Market Economy in the Human Resource Management paradigm/Europos Sajungos Socialines Rinkos Ekonomikos Issukiai Zmogiskuju Istekliu Vadybos Paradigmai

Article excerpt

Ivadas

Moksline diskusija apie europini zmogiskuju istekliu vadybos modeli, prasidejusi pries beveik ketvirti amziaus (Thurley, Wirdenius 1990), tampa vis aktualesne Europos integracijos naujojo etapo salygomis intensyvejant sanglaudos procesams (Lobanova, Melnikas 2012; Melnikas 2012a, 2012b; Lobanova 2013). Mokslininkai, analizuojantys zmogiskuju istekliu vadybos teorijos raidos tendencijas ir zmogiskuju istekliu vadybos praktine nauda (Guest 2000, 2007; Tamkin 2004; Boxall 2007; Brewster 2007; Armstrong 2009, 2010 ir kt.), pastaruoju metu dazniau issako nuomone, kad nera vienintelio teisingo ar universalaus zmogiskuju istekliu valdymo teorinio modelio, kurio pritaikymas leistu pasiekti aukstu rezultatu zmogiskuju istekliu valdymo praktikoje. Nepaisant globalizacijos, auksti zmogiskuju istekliu valdymo rezultatai skirtingai traktuojami tiek Europoje, tiek kituose zemynuose, nors kartais yra klaidingai manoma, kad zmogiskuju istekliu vadyba yra universalus mokslas, kurio zinios gali buti be islygu pritaikytos skirtingomis aplinkybemis. Taciau butent skirtingos aplinkybes, pvz., ivairialypiu sanglaudos procesu aplinkybes Europoje (Lobanova, Melnikas 2012; Melnikas 2012a, 2012b; Lobanova 2013), ir tampa tomis salygomis, i kurias privaloma reaguoti zmogiskuju istekliu vadybos priemonemis, o to nedarant aplinkybes taps gresmingai destruktyvia prielaida randantis naujoms aplinkybems, i kurias reaguoti butu dar sudetingiau.

Europos integracijos ir Europos Sajungos raidos ir pletros procesai jau ne karta leido isitikinti tuo, kad Europos kontinentas yra labai ivairialypis. Europa, kaip pabreziama Brewsterio (2007), "susideda is daugybes turinciu gincytina istorija tautiniu valstybiu, supakuotu i santykinai maza erdve"--todel labai svarbu nustatyti lygi, kuriuo "galime parodyti, kas yra teisinga" vienai ar kitai suinteresuotai pusei. Antrinant minetam autoriui reikia pripazinti, kad neretai tyrimai, skirti zmogiskuju istekliu valdymo problematikai, orientuoti i kuri nors viena problemos lygi, o analizes isvados taikomos visais lygmenimis apibendrintai, ka Brewsteris (2007), pritardamas Rose (1991), vadina "fiktyviu universalizmu". Atitinkamas analizes lygis priklauso nuo pateikiamo klausimo. Todel diskusijoje apie akademinio mokslo demesi Europos zmogiskuju istekliu valdymo modeliu pletojimo perspektyvai, Brewsteris (2007) atkakliai akcentuoja itin aktualu Europos integracijos salygomis klausima: kieno interesais vadovaujantis turi buti tiriama ir tobulinama zmogiskuju istekliu vadyba?

Straipsnyje atskleidziamas zmogiskuju istekliu vadybos modeliu transformacijas lemianciu aplinkybiu ir pokyciu poveikis poziuriu i zmoniu valdymo praktika evoliucionavimui, nustatomos zmogiskuju istekliu vadybos modeliu kaitos sasajos su Europos Sajungos raidos ir pletros etapais, pasiulomos perspektyviu zmogiskuju istekliu vadybos modeliu pletotes gaires, reaguojant i Europos socialinio modelio issukius sanglaudos procesu salygomis. Tyrimui atlikti taikyti tokie metodai, kaip mokslines literaturos analize ir sinteze, remiantis teorinio modeliavimo, metaanalizes ir interpretavimo metodais, izvalgoms parengti pasitelktas sisteminis holistinis poziuris ir grafinio modeliavimo metodas.

1. Zmogiskuju istekliu vadybos poziuriu evoliucija: zvilgsnis is Europos ateities

Zmogiskuju istekliu vadybos modeliu raidos Europoje specifika lemia Europos integracijos bei Europos Sajungos raidos ir pletros procesai, grindziami Europos socialinio modelio koncepcija. Nemazai autoriu (Ramussen, Andersen 2006; Brewster, Mayrhofer 2007; Makela, Brewster 2009; Morris et al. 2009; Mayrhofer et al. 2011; Brewster, Mayrhofer 2012) pabrezia, kad XXI a. Europa siulo plataus masto ir sudetingesne zmogiskuju istekliu vadybos savoka, nei ji buvo suprantama XX a. pabaigoje. Pasak Brewsterio (2007), nuosekliai puoselejant europines zmogiskuju istekliu vadybos koncepcijos idejas, ir toliau islieka nauju moksliniu tyrimu, skirtu zmogiskuju istekliu vadybos pletojimui Europoje, butinybe. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.