Academic journal article Business: Theory and Practice

Assessment of the Knowledge Acquisition Process in Lithuanian Insurance Sector/ Ziniu Igijimo Proceso Vertinimas Lietuvos Draudimo Sektoriuje

Academic journal article Business: Theory and Practice

Assessment of the Knowledge Acquisition Process in Lithuanian Insurance Sector/ Ziniu Igijimo Proceso Vertinimas Lietuvos Draudimo Sektoriuje

Article excerpt

Ivadas

Globalizacijos salygomis ypac sparciai auga organizacijos ir jos vartotoju ziniu poreikis ir ju tenkinimas. Zinios tampa esminiu isskirtinumo saltiniu ir unikalumo pozymiu. Kiekviena Lietuvos draudimo sektoriaus organizacija stengiasi igyti reikiamu ziniu tinkamu metu ir patogiausiu budu, kad galetu efektyviau patenkinti organizacijos vartotoju poreikius. Todel ziniu igijimo proceso svarba grindziama tuo, kad tai procesas, kurio metu formuojami ir priimami sprendimai, susije su vidiniu ziniu spragu eliminavimu. Sio proceso metu priimami sprendimai, susije su isoriniu ziniu saltiniu igijimu, investicijomis (ar investuoti i ziniu potenciala--potencialo isigijimas; ar i zinias, kuriomis galima is karto pasinaudoti--tam tikru sriciu specialistai ir ekspertai) ir integravimu i organizacijos ziniu baze.

Lietuvos draudimo sektoriaus organizacijos, siekdamos efektyviai igyvendinti ir koordinuoti ziniu igijimo procesa, daznai susiduria su darbuotoju asmeninemis, funkcinemis, finansinemis, investavimo, praktinio pritaikomumo problemomis.

Darbuotoju asmenines problemos pasireiskia tuo, kad organizacijos darbuotojai priesinasi nauju ziniu igijimui isoreje (ypac jeigu tai susije su naujo produkto kurimo procesais) arba isoriniu ekspertu izvalgos gali supriesinti organizacijos darbuotojus.

Funkcines ir finansines problemos pasizymi tuo, kad organizacijoms, kurios naudojasi isorinemis ziniomis ar ju produktais, sudetingiau kurti vidinius ziniu produktus, nes tam arba nera numatyta, arba numatyta maziau tiek zmogiskuju, tiek finansiniu istekliu.

Investavimo problemos susijusios su tuo, kad organizacij os gali susidurti su dilemma--ar isigyti ziniu kaip potenciala (pavyzdziui, investuoti I nepatyrusi darbuotoj a, kuriam bus mokamas mazesnis atlyginimas, taciau sudetinga ivertinti, kokia pridetine verte tai sukurs organizacijai), ar pasinaudoti jau turimomis ziniomis (pavyzdziui, samdyti tam tikros srities specialista).

Praktinio pritaikomumo problemos pasizymi tuo, kad ne visada ziniu rinkoje galima isigyti praktiskai pritaikomu ziniu ar ju produktu, dazniausiai tai siuloma ideju lygmeniu arba sudetinga ivertinti, kaip jie atitiks organizacij os tikslus ir igytu ziniu atsiperkamumo lygi.

Tokio pobudzio problematika nagrinejama analizuojant ziniu igijimo procesa. Todel svarbu sukurti ziniu igijimo proceso vertinimo metoda, kuris sudarytu prielaidas ne tik ivertinti proceso efektyvuma, bet ir priimti sprendimus, susijusius su problemu sprendimu ir proceso gerinimo alternatyvomis. Nustatant ziniu igijimo proceso efektyvuma veikiancius veiksnius, susiduriama su proceso vertinimo kompleksiskumo problemomis, nes nera bendro poziurio, kurie veiksniai turi didziausia poveiki sio proceso efektyvumui. Todel tyrimo tikslas--pasiulyti integruota ziniu igij imo proceso vertinimo metoda Lietuvos draudimo sektoriaus organizacijoms. Tikslui pasiekti suformuoti sie uzdaviniai: isanalizuoti ziniu igijimo proceso vertinimo veiksniu ir metodu teorinius aspektus; nustatyti ziniu igijimo proceso vertinimo veiksnius, budingus Lietuvos draudimo sektoriaus organizacijoms; identifikuoti Lietuvos draudimo sektoriaus ziniu igijimo proceso problemines sritis.

Siam tyrimui atlikti buvo taikyti mokslines literaturos analizes, sintezes, eksp ertiniai ir daugiakriteriniai vertinimo metodai.

1. Ziniu igijimo proceso vertinimo veiksniu ir metodu teoriniai aspektai

Transformacijoje is informacines i ziniu visuomene keiciasi ne tik isorines aplinkos salygos, vartotoju poreikiai, strukturiniai organizaciju vienetai, bet ir istekliu prioritetai. Svarbiu istekliumi tampa ne tik informacija ir jos valdymas, bet ir zinios bei veiksmingas ju valdymas. Transformaciju kontekste ziniu vadybos reiksme, kaip veiksmingos priemones verslo organizaciju veiklos efektyvumui didinti, grindziama tuo, kad organizacijoms, siekiancioms islaikyti unikaluma, kurio nepajegtu greitai imituoti kitos organizacijos, nebeuztenka valdyti tradicinius isteklius. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.