Academic journal article Business: Theory and Practice

Model for Measuring the Entrepreneurship of the population/Gyventoju Verslumo Matavimo Modelis

Academic journal article Business: Theory and Practice

Model for Measuring the Entrepreneurship of the population/Gyventoju Verslumo Matavimo Modelis

Article excerpt

Ivadas

Kartais zmoniu pasamoneje atsiranda minciu apie savo nuosava versla, naujas galimybes ir didesni pajamu saltini. Pasaulineje praktikoje yra zinomi tukstanciai atveju, sekmingu verslo igyvendinimo ideju. Verslumas--tai nauju ideju ir projektu igyvendinimo siekimas, t. y. sugebejimas sekmingai organizuoti ir valdyti savo gyvenima bei versla, pelningai gaminti prekes ar teikti paslaugas; tai mastymas ir veikimas. Verslumo ugdymas pasiekiamas ir grindziamas aktyvia, savarankiska veikla, skatinancia mastyti ir veikti. Deivis (1996) versluma ivardija kaip unikalu sprendimu, inovacijos ir rizikos derini, skatinanti verslo pletra. Faltin (2001) pabrezia, jog verslumo supratimas tik kaip darbo vietos kurimas sau neleidzia iki galo suvokti visu galimybiu, kurias siulo verslas. Tai toks zmogus, kuris yra pasiruoses gyventi ir dirbti neuztikrintumo ir konkurencijos salygomis, susirasti darba, ji islaikyti, keisti kvalifikacija ar pereiti is vienos darbovietes i kita, o susidarius atitinkamoms aplinkybems noretu ir moketu sukurti savo versla.

Publikacijose vis dazniau kylancios diskusijos apie gyventoju verslumo lygi skirtinguose regionuose, taip pat apie ekonomikos issivystymo lygi, be to, pateikiamieji bandymai ivertinti versluma skatina poreiki sukurti metoda, leidzianti versluma ismatuoti. Pateikus verslumo matavimo modeli, t. y. turint galimybe versluma ismatuoti, bus galima nustatyti ir palyginti verslumo lygi tarp ivairiu regionu gyventoju. Kartu tai gali padeti tikslinems viesosioms istaigoms racionaliau skirstyti programu bei fondu lesas verslumui skatinti. Sudarytas modelis parodys ekonomikos lygi tam tikrose vietovese ar salyj e. Gyventoj ai gales lengviau issiaiskinti, kur jiems tikslingiau kurti ar plesti savo versla (Kloosterman, Rath 2001: 190). Gyventoju verslumo matavimo modelio neturejimas traktuojamas kaip straipsnio problema.

Sio straipsnio tikslas--remiantis teorinemis verslumo suvokimo ziniomis, logika, informacijos sinteze surasti gyventoju verslumo kriterijus, sukurti ir pateikti gyventoju verslumo matavimo modeli.

1. Verslumo sampratos teoriniai aspektai

Anglu kalbos zodis entrepreneurship siejamas su mokejimu is naujo atrasti galimybe realizuoti save ir kurti ekonomine ir socialine verte. Taip pat si savoka reiskia gebejima imtis veiklos, dazniausiai rizikuojant savo finansiniais istekliais. Tiksliausias sio zodzio lietuviskas atitikmuo ir butu verslumas, o asmuo, kuriam budinga si savybe - verslininkas. Tai ne samdomas imones vadovas, vadybininkas ar kitas specialistas, o imones savininkas, stambus akcininkas, kuris rizikuoja savo pinigais. Verslumo terminas dabar placiai vartojamas vadybos literaturoje. Sis terminas paprastai reiskia naujas idejas ir kurybine pletra daugelio organizaciju kontekste (Verslumas 2012: 25).

Verslumas grindziamas tais paciais principais, nepriklausant nuo to, ar tai dideles egzistuojancios imones vadovas ar pradedantis versla asmuo. Taisykles ir pareigos lieka tos pacios. Garsus verslo konsultantas Piteris Drakeris (2011) apie imones inovatyvuma yra pasakes, j og prielaida, kad verslumas ir inovacijos yra apibudinamos kaip naturalus, kurybingas ar spontaniskas procesas, yra netikslinga. Tai sudetingas, ilgas ir rimtas darbas. Drakeris (What ... 2011: 9), apibrezdamas versluma, nurodo, kad tai yra nei mokslas, nei menas, tai praktika ir ziniu baze. Jis sako, kad verslumo esme--isnaudoti galimybes, kuriu atsiranda su pokyciais, o ne juos vykdyti.

Ulrich (1998), Martinkus ir Ziukiene (2006) verslumo apibrezima sieja su gamybos veiksniais. Tai triju gamybos veiksniu: kapitalo, darbo ir gamtos istekliu sujungimas, ivardij amas kaip verslumas. Juozapaitiene ir Staponkiene (2006) versluma apibudina kaip idej os brandinima ir organizacijos sukurima idejai igyvendinti.

Taigi verslumas--gebejimas kurti, organizuoti ir valdyti verslo imone kartu su didziule rizika, siekiant gauti pelno, taip pat igimtos ir igytos zmogaus savybes, leidziancios j am novatoriskai mastyti ir aktyviai bei rizikingai veikti visose gyvenimo situacijose. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.