Academic journal article Business: Theory and Practice

The Analysis of Research on Internet marketing/Tyrimu Internetines Rinkodaros Srityje Analize

Academic journal article Business: Theory and Practice

The Analysis of Research on Internet marketing/Tyrimu Internetines Rinkodaros Srityje Analize

Article excerpt

Ivadas

Itin dinamiska informacine revoliucija daro didziuli poveiki ekonomikai. Daugelis tradiciniu verslo procesu perkeliami i virtualia erdve, atsiranda nauju verslo formu, pleciasi komunikacijos su vartotojais priemoniu gausa. Oksfordo universiteto Interneto instituto mokslininkai (Graham, Sabbata 2013) sudare interneto populiacijos ir skverbties zemelapi, kuriame rodoma, kaip ispletota e. erdve, ir akcentuojama, kad tik nedaugelis is didziausiu pagal e. vartotoju skaiciu saliu patenka i interneto skverbties daugiau nei 80 % kategorija. Tai rodo potencialias e. erdves pletros galimybes. Pasaulines interneto statistikos (Internet World Stats 2012) duomenimis, per pastaraji desimtmeti aktyviu interneto vartotoju skaicius isaugo nuo 360 985 492 (2000 m.) iki 2 405 518 376 (2012 m.), augimo mastas sudaro 566,4 %. Pazymetina, kad per 10 metu 6,7 karto padaugejo interneto vartotoju, todel, siekiant laiku priimti internetines rinkodaros sprendimus, butina tureti pagrista informacija ir sistemiskai suvokti esama situacija. Toks didziulis vartotoju gausejimo mastas yra vienas is moksliniu tyrimu poreikio sioje srityje rodikliu. Kitas svarbus aspektas tas, kad nauja vartotoju karta (Z karta), kuriai internetas tapo neatsiejama kasdienybes dalis (pvz., tokie vartotojai informacijos paieska vykdo tik interneto sistemomis, pagrindine saviraiskos ir bendravimo virtualioje erdveje platforma jiems yra socialiniai tinklai, tinklarasciai, virtualios bendruomenes ir t. t.), kurios nuolat pleciasi ir auga (Pabedinskaite, Davidavicius 2012; Powers et al. 2013; Sharma, Sheth 2004; Kiskis 2009). Sios srities tyrimams dera skirti daugiau demesio, juk skaitmeninis turinys, taip pat ir socialine medija, yra placiai naudojamas kasdieniame gyvenime, jo itaka vartotojams yra neabejotina (Powers et al. 2013; Taylor, Strutton 2010). Butent todel imonems yra ypac svarbu tinkamai isnaudoti virtualios erdves galimybes. Tai patvirtina ir M. T. Tiago, F. Tiago (2012) atlikti tyrimai. Autoriai teigia, kad informacija apie technologiju pletros lemtus pokycius rinkodaroje yra ypac svarbi rinkodaros srities atstovams, nes tai lemia nauju prekes zenklu, rinku, rinkos lyderiu, kanalu ir rinkodaros priemoniu atsiradima.

Mineti veiksniai, tokie kaip informaciniu technologiju (IT) raidos ir augancio e. vartotoju skaiciaus paskatinta internetines rinkodaros (IR) pletra, lemia nauju mokslo sriciu raida, tai reikalauja nauju vertinimo metodu. Sio straipsnio tikslas--isanalizuoti internetines rinkodaros vykdomus tyrimus, identifikuoti nuodugnesniu tyrimu reikalingas sritis. Straipsnyje taikyti tyrimo metodai yra mokslines literaturos analize ir apibendrinimas, analizei taikyti informacijos lyginimo, grupavimo ir grafinio informacijos vaizdavimo metodai.

1. Internetines rinkodaros apibreztis ir charakteristikos

Nors elektronine rinka yra santykinai jauna, taciau ji auga dideliu greiciu, teikdama potencialiai nauju galimybiu tiek verslui, tiek vartotojams. Internetines rinkodaros pradzia siejama su pirmuoju issiustu el. laisku 1971 m. Pirmaprade interneto paskirtis buvo komunikacija el. laiskais ir keitimasis skaitmenine informacija. Elektronines rinkodaros pirmtakai M. Andreesen, K. McCarthy, C. "Buz" Buszko ir kt. jau 1994 m. akcentavo didejanti naujos rinkos potenciala pasiekti vartotojus ir taikyti naujus interaktyvius budus komunikacijos procesui gerinti (The First ... 1994).

Siuo metu mokslinej e literaturoj e vartojama ivairi terminija, skirta informaciniu technologiju pagristos rinkodaros koncepcijai apibudinti: interaktyvi rinkodara, skaitmenine rinkodara, internetine rinkodara, elektronine rinkodara, virtuali rinkodara, kibernetine rinkodara. 1 lenteleje pateikiamos informaciniu technologiju naudojimu pagristos rinkodaros savokos. Atlikta analize leidzia teigti, kad mokslineje literaturoje vartojami skirtingi terminai is esmes apibrezia ta pati procesa. Pazymetina, kad apibrezdami savokas autoriai (Kiang et al. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.