Academic journal article Business: Theory and Practice

A System of Indicators for Evaluating the Motivation of Employees for Work in Telecommunication enterprises/Telekomunikaciju Imoniu Darbuotoju Darbo Motyvacijos Vertinimo Rodikliu Sistema

Academic journal article Business: Theory and Practice

A System of Indicators for Evaluating the Motivation of Employees for Work in Telecommunication enterprises/Telekomunikaciju Imoniu Darbuotoju Darbo Motyvacijos Vertinimo Rodikliu Sistema

Article excerpt

Ivadas

Zmogaus motyvacija galima paveikti daugybe budu, o ju vis daugeja. Veiksniai, kurie siandien motyvuoja zmones intensyviai dirbti, rytoj jau gali ju nebemotyvuoti. Net griezciausia pavaldiniu kontrole ar dideli atlyginimai negarantuoja geru darbo rezultatu. Kodel vieni darbuotojai stengiasi labiau nei kiti? Norint siuos dalykus suprasti ir tinkamai spresti reikia ismanyti zmogaus motyvacija (Bivainis 2011). Efektyviai motyvacijos sistemai sukurti butina suprasti, kaip atsiranda vieni arba kiti motyvai, kaip juos sukelti, kaip ir kokiais metodais juos skatinti.

Darbe nagrinejamos telekomunikaciju imoniu motyvacijos priemones. Tai zinomos, dideles ir sparciai besivystancios bendroves. Didziaja dali telekomunikaciju imoniu sudaro aptarnavimo ir pardavimo skyriai, kuriuose dirba jauni darbuotojai. Daznai nuo siu skyriu veiklos ir efektyvumo priklauso imones pelnas, prestizas ir klientu pasitikejimas, todel butina tinkamai motyvuoti siuos darbuotojus, norint pasiekti auksta aptarnavimo lygi, pardavimo masta ir perduoti klientams reikalinga informacija apie imone.

Prekybos bendroviu padaliniai dazniausiai sudaryti is santykinai savarankisku juridiniu vienetu su atskiromis valdymo strukturomis, skirtingomis motyvavimo sistemomis, skirtingomis vidinemis kulturomis. Tokia situacija susidare del klientu aptarnavimo skyriu, ikurtu skirtinguose miestuose, taip pat nemaza dalis darbuotoju gali buti samdoma is kitu imoniu. Ivairiu demografiniu zonu ir skirtingu imoniu poziuris bei motyvavimo lygis skiriasi, todel svarbu uztikrinti bent minimaliai vienoda motyvavima. Telekomunikaciju bendroviu klientu aptarnavimo ir pardavimo skyriuose dirba jauni darbuotojai, ju kaita svyruoja 10-15 proc. per metus. Todel svarbu uztikrinti darbuotoju lojaluma ilgesniam laikui ir motyvacija efektyviai dirbti.

Kiekvienas darbdavys yra suinteresuotas, kad jo darbuotoj ai dirbtu imones labui, taciau kai kuriems is darbuo toju truksta motyvacijos. Darbuotoju motyvacijai didinti darbdaviai gali naudoti ivairias priemones, atsizvelgdami i darbuotoju poreikius, asmenines ju savybes ar darbo pobudi, i imones bukle ir valdymo stiliu. Nematerialinio ir materialiojo poveikio priemoniu yra labai daug, jos daro teigiama itaka darbuotoju pastangoms gerai atlikti darba. Problemu kyla, kai reikia konkreciai situacijai pritaikyti konkrecia skatinimo priemone taip, kad ji veiktu efektyviai.

Tyrimo tikslas--sukurti darbuotoju darbo motyvacijos vertinimo rodikliu sistema. Darbe taikyti literaturos analizes ir sintezes metodai, koreliacine analize, daugiakriterinis SAW metodas. 1

1. Motyvacijos samprata ir veiksniai

Motyvacija--tai vienas veiksniu, turinciu itakos asmens veiklos rezultatams. Ir praktikai, ir teoretikai sutinka, kad motyvacija nera nuolatine busena, todel ja reikia periodiskai papildyti. Motyvacija yra priemone, kurios padedami vadovai gali sutvarkyti darbo santykius organizacijoje (Stoner et al. 2005). Vadybos teorijoje ir praktikoje motyvacijos savoka apibudinama kaip asmens priezastinis noras (poreikis) siekti asmeniniu ar organizacijos tikslu (Grazulis 2005). Motyvacija nagrinejantys mokslininkai teigia, kad zmogu skatina veikti tam tikru jo poreikiu visuma. Motyvas--sudetingas darinys, tai veiksmo ir jo krypties priezastis. Stankeviciene, Lobanova (2006) pateikia tokia jo apibrezti: motyvas--tai veiksmo priezastis, kylanti del asmenybes saveikos su objektu, patenkinanciu jos poreikius, interesus, vertybes, tikslus. 1

Valdymo efektyvuma itin lemia tai, kaip gebama darbuotojus sudominti darbu ir paskatinti juos rezultatyviai veikti. Tuo atveju, kai vadovo nurodymas vykdytojui negarantuoja jokiu paskatu, neverta net tiketis, kad jis bus tinkamai ivykdytas. Noras buti paskatintam budingas visam gyvajam pasauliui (Klupsas 2009).

Motyvacijos teorijos yra skirstomos i dvi kategorijas: turinio ir procesines (Silingiene 2000). Turinio motyvacij os teorijos remiasi identifikavimu tu vidiniu poreikiu, kurie privercia imones pasielgti taip, o ne kitaip. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.