Academic journal article Business: Theory and Practice

The Aspects of Restructuring Enterprises and the Ways of Implementing the process/Imoniu Restrukturizavimo Aspektai Ir Jo Igyvendinimo Budai

Academic journal article Business: Theory and Practice

The Aspects of Restructuring Enterprises and the Ways of Implementing the process/Imoniu Restrukturizavimo Aspektai Ir Jo Igyvendinimo Budai

Article excerpt

Ivadas

Imoniu pertvarkos ir restrukturizavimo procesai rinkos ekonomikos salygomis vyksta nuolat tiek Lietuvoje, tiek uzsienio salyse. Si procesa neisvengiamai skatina valstybiu ekonominiu sistemu integracija ir globalizacijos procesai, rinkos pokyciai, vis didejanti verslo subjektu konkurencija, ju siekis islaikyti ar sustiprinti pozicijas salies ir uzsienio rinkose. Taigi siuolaikine verslo aplinka neatsiejama nuo issukiu, keliamu verslo imonems, todel vercia ieskoti nauju verslo issaugojimo rinkoje budu, imtis intensyvesniu veiklos efektyvuma didinanciu priemoniu, o augantys vartotoju poreikiai skatina nuolat tobulinti produkcija ir jos kokybe, isauges darbo jegos judejimas vercia didinti imones darbuotoju motyvacija, poreikiu tenkinima. Kiekviena imone, vykdydama veikla tokiomis besikeicianciomis salygomis, gali atsidurti krizineje situacijoje: susidurti su pelningumo ir mokumo problemomis, sumazejusiomis finansavimo galimybemis, uzimamos rinkos dalies mazejimu, darbuotoju nekompetentingumu, vadovu neryztingumu priimti svarbius sprendimus ir t. t. Imones, siekiancios iveikti krizine situacija ar rengiancios ir igyvendinancios verslo pertvarkos ar pletros projektus tokiomis salygomis, privalo sugebeti ne tik padidinti turimo vidinio potencialo naudojimo efektyvuma, bet ir palankiomis salygomis pasinaudoti isorine pagalba bei istekliais.

Imoniu pertvarkymas ir atitinkamu priemoniu igyvendinimas yra sudetingas procesas del savo esmes ir apimties, todel tiek mokslininkai, tiek praktikai siekia ji vis daugiau isnagrineti. Taciau iprasti ir specifiniai sio proceso budai bei priemones nepakankamai placiai analizuojami ir isdestomi mokslinese publikacijose, pateikiant juos dazniau tik vienu ar kitu dominanciu aspektu. Ypac tenka pazymeti, kad mokslinese publikacijose imoniu restrukturizavimo budai ir priemones retai sulaukia praktiku demesio bei ju patirties pastebejimu ir apibendrinimu. Tai ir leme sio straipsnio tyrimo objekto pasirinkima. Siame straipsnyje nagrinejami ivairiu autoriu samprotavimai bei poziuriai i restrukturizavimo budus ir priemones, atsizvelgiant i skirtingus ju klasifikavimo pozymius bei interpretacijas. Atlikus tokia analize siekiama sujungti, susisteminti ir papildyti tokio pobudzio priemoniu skirstyma ir grupavima, kad kiekvienu konkreciu atveju butu galima tinkamiau atrinkti ir efektyviai panaudoti toki daugiaaspekti restrukturizavimo priemoniu komplekta praktikoje. Pagrindiniai taikomi metodai--moksline nagrinejamos tematikos analize, lyginimas ir apibendrinimas, kurie pagristi Lietuvos ir kitu saliu autoriu darbu isvadomis bei samprotavimais ir pateikti siame straipsnyje.

1. Imoniu restrukturizavimo budai ir priemones

Nemazai imoniu neivertina greitai kintanciu isoriniu salygu poveikio ju veiklai, nesugeba prie ju prisitaikyti ar tinkamai reaguoti, todel patiria finansiniu sunkumu ir net veiklos nuosmuki. Tokioje nuolat kintancioje aplinkoje imones issilaiko, jeigu jos tinkamai reaguoja i situacijas ir ju priimamu sprendimu spektras bei sudetingumas atitinka jose susidariusiu sunkumu masta. Tokia problema sprendziama apimant daugeli sriciu, susijusiu su imoniu veiklos salygomis. Imonei tenka daug demesio skirti netiketiems isoriniams ir vidiniams sunkumams bei kliutims iveikti, kad pasiektu savo uzsibreztus tikslus (Stundziene, Bliekiene 2012). Jei siu imones tikslu israiskos rodikliai ir ju nuokrypiai neperzengia leidziamuju ribu, tai imone yra gana stabilios bukles. Atsiradus negatyviu nuokrypiu, imone pradeda ieskoti ju priezasciu ir priemoniu nepageidaujamoms pasekmems pasalinti. Visos imones, taip pat ir sekmingai veikiancios, patiria finansiniu sunkumu, taciau sugeba jas isspresti, jei krizine bukle ar net bankroto gresme yra laiku ivertinama, ir priimami adekvatus ir tinkami imoniu pertvarkos bei antikrizinio valdymo sprendimai imones sunkumams iveikti ir buklei pagerinti.

Imoniu restrukturizavimas nagrinejamas placiai, tiriami ivairus jo aspektai. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.