Academic journal article Kadin/Woman 2000

Kuzey Kibris Turk Cumhuriyeti Yurttaslik Yasasinda Evlenmenin Vatandasliga Etkisi Ve Kadin

Academic journal article Kadin/Woman 2000

Kuzey Kibris Turk Cumhuriyeti Yurttaslik Yasasinda Evlenmenin Vatandasliga Etkisi Ve Kadin

Article excerpt

Ozet

Devletlerin izlemekte olduklari nufus politikalari ile, getirdikleri vatandaslik hukuku kurallari arasinda cok siki bir iliski vardir. Bu siki iliski baglaminda, KKTC Yurttaslik Yasasi da, kendisini devletin izledigi nufus politikasindan kurtaramamistir. Devletin izledigi nufus politikasinin yasa uzerindeki etkilerini, en acik bir bicimde, evlenen kadinin vatandasligi uzerinde gormek mumkundur.

KKTC Yurttaslik Yasasi, evlenen kadinin vatandasligi konusunda "vatandas olan erkekle evlenen yabanci kadinin otomatikman kocasinin vatandasligini kazanmasi; ancak yabanci bir erkekle evlenen KKTC yurttasi kadinin vatandasligini korumasi" sistemini benimsemistir. KKTC urttaslik Yasai'nin, evlenen kadinin vatandasligi konusunda benimsemis oldugu bu sistemin, kadin-erkek esitligi ilkesini vatandaslik hukuku alanina aktarmak isteyen gorusmelerin gerisinde kaldigi ve bu esitligi kadin aleyhine ihlal ettigi aciktir. Ancak bu ihlal, devletin izledigi hakli nufus politikasinin dogal bir sonucu olup, kanunkoyucunun bilincli bir tercihi degildir.

Anilan bu olumsuzluga ragmen, KKTC Yurttaslik Yasai'nin kadin-erkek esitligini vatandaslik hukuku alanina aktarmak isteyen akimlara cok olumlu bir katki getirdigi de gozden uzak tutulmamalidir. Soz konusu katki da, Yasa'nin, KKTC yurttasi bir kadinla evlenen yabanci erkege, KKTC yurttasligini kazanma hakkini vermis olmasidir. Unutmamak gerekir ki, evlenmeye bagli olarak vatandasligin kazanilmasi sirasinda kadin ve erkegi esit kosullara tabi kilan yasa orneklerine uygulamada pek rastlanmamaktadir. Iste KKTC Yurttaslik Yasai, yine izlenen nufus politikasinin bir sonucu olarak da olsa, getirmis, oldugu bu duzenleme ile, dunyadaki nadir ornekler arasindaki yerini almistir.

Summary

The rules developed by states related to their nationality laws are closely connected with population policies that they apply. It is possible to see this interaction in TRNC Nationality Code as well. That is why, the Nationality Code included the principle that a foreign woman who marries to a citizen of TRNC, automatically acquires TRNC citizenship. The assent of the woman is not one of the conditions required while she obtains TRNC citizenship. However, the Code, again as a result of the population policy, included a provision that a woman who is a citizen of TRNC preserves her citizenship after she marries to a foreign man even if it causes double nationality.

It is obvious that, this provision included in the TRNC Nationality Code is a breach of the equality principle against woman accepted by the nationality law. However, it should be noted that, this is not a reflection of the real intention of the TRNC lawmakers. This is because lawmakers preferred the population policy applied by the state contrary to the man-woman equality in nationality law. On the other hand, it should not be forgotten that there is also a provision in this Code, which gives the opportunity to a man that marries to a TRNC woman to acquire TRNC citizenship. It should be emphasized that this is a very important step towards the ideal of man and woman equality in nationality law.

Giris

Evlenmenin vatandasligin kazantlmasi ve kaybedilmesi uzerindeki etkisi, vatandashk hukukunun en fazla tartisilan konularindan birisi olmustur. Ancak, bu konuda yapilan tarhsmalar, ozellikle "ailedi tabiiyet birliginin saglanmasi" gorusunun de etkisiyle, daha ziyade, "evlenmenin kadmin vatandasligi uzerindeki etkisi" ne kaymis bulumaktadir. (1) Bu anlamda, evlenmenin vatandashk uzerindeki etkisine yonelik tartismalarin, ashanda, "evlenmenin kadmin vatandasligi uzerindeki etkisi" ne iliskin tarhsmalarla ic ice gecerek daha da onem kazandigimi soylemek pek yanhs olmayacakhr. (2)

Bilindigi gibi, vatandashk konusu, devletlerin uluslararasi hukuktan gelen munhasir yetkiye sahip olduklan bir alandir. Bu anlamda her devlet, kendi vatandashginm kazantlmasi ve kaybedilmesinin kosullarmi kendi ic hukuk kurallarmdan hareketle kendisi belirler. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.