Academic journal article American Academic & Scholarly Research Journal

Türkiye'deki Kamu Ve öZel Tüm Kurum Ve Kuruluslarin E-Dönüsümde Karsilastiklari Temel Sorunlar

Academic journal article American Academic & Scholarly Research Journal

Türkiye'deki Kamu Ve öZel Tüm Kurum Ve Kuruluslarin E-Dönüsümde Karsilastiklari Temel Sorunlar

Article excerpt

Özet. Bilindigi üzere, ülkemizde, tüm kamu kurumlarinda ve özel sektör isletmelerinde teknolojiye ayak uydurmak adina e-dönüsüm gerçeklestirilmektedir. Bu dönüsümler Toplumsal, kurumsal ve bireysel düzeyde sosyal dönüsüme hazirliksiz olmak, teknik sorunlar, Mali kaynak yetersizligi, Yönetsel sorunlar, Ortak çalisma ve isbirliginin olmamasi, Bilgi üretim ve yönetim sorunlari, Lider desteginin eksikligi, Degisime direnç, Mevzuattan kaynaklanan sorunlar, Ulusal ve kurumsal düzeyde e-dönüsüm kültürü gibi etkiler yaratmaktadir. Makalede bu sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durulmaktadir.

Anahtar Kelimeler : e-dönüsüm, e-dönüsüm sorunlari, kamuda e-dönüsüm, e-imza, e-devlet.

Abstract. As is known, in our country, in order to keep pace with technology in all public institutions and private sector enterprises in e-conversion is performed. These conversions of social, unprepared for social conversion in the corporate and individual level, technical problems Insufficient financial resources, managerial problems, lack of collaboration and cooperation, knowledge production and management issues, the lack of leader support, resistance to change, due to legislative issues, national and institutional levels create effects such as e-conversion culture. This article focuses on problems and solutions.

Keywords: e-conversion, e-conversion problems, e-conversion public,e-signature,e-public.

1 GIRIS

Dört buçuk milyon yildir gelisimini devam ettiren insan, kendi gelistirdigi teknoloji ve iletisim araçlarinin katkilariyla hep en iyiyi arar ve karsisindan da bekler durumda olmustur. Henüz vatandasa yönelik temel hizmetlerin saglandigi ve tek nokta olan kamu hizmetleri, bu degisime öncülük etmek ve bekleneni verebilmek üzere daha hizli hareket etmek zorundadir. Bu amaçla organize edilmis Kamu hizmetlerinin, bilgi ve iletisim teknolojilerine dayali olarak biçimlenmesi, hizli, etkin ve dogru paylasilmasi ve bu kapsamda bireylerin yasamsal anlayisinin ve kültürünün degismesi olarak tanimlanabilecek e-Devlet dönüsümü kaçinilmaz bir olgu halini almistir. Bu olgu kamu kurum ve kuruluslarimizin hem vatandas hem de çalisani memnuniyetine odaklanmis, verimliligi esas almis, tutarli ve seffaf hale gelmesini vazgeçilmez bir hedef haline getirmistir. Böyle bir yaklasim kamu kurumlarinin is, yasam ve teknolojik süreçlerinde önemli degisimler yapma gerekliligi ortaya çikarmistir. Bu nedenle devlet içinde kurum bazli hizmetlerin verilmesi yerine ülkeye hizmet bazli süreçlere geçise gereksinim duydugu açiktir. Burada katilimcilik ve ortak hedefler dogrultusunda hareket edebilme kabiliyetini olusturmak oldukça önemlidir. Küresellesme ve internet çagi insanoglunun zaman-mekan algisini degistirmekte, toplumsal yapilari ciddi ölçüde dönüsüme ugratmaktadir. Bu çerçevede bilgi ve iletisim teknolojileri alaninda son yillarda gözlenen gelismeler Türkiye'de kamu yönetiminde yapisal bir dönüsüm ihtiyacini gündeme getirmistir. Günümüzde bütün endüstriler bir dönüsüm geçirmektedir. Pek çok isletme rekabet ve deger yaratmak amaciyla yeni yaklasimlar gelistirmektedir. Bu dönüsümlerden biri de e - dönüsümdür. Yeniligi üreten bilgi merkezlerinin rekabette öne geçecegi ve cazibe/çekim merkezi olacagi açiktir. Eski tarz yönetimde kati bir hiyerarsi ile yönetim kademelenmesi piramitsel iken, yeni durumda yönetimler arasinda bu kati hiyerarsi ve kademel enme terk edilmekte olup, daha çok "yönetimler arasi aglar" bunun yerini almaktadir. E-devlet kavrami, elektronik devlet kavraminin kisaltmasi olarak kullanilmaktadir. E -devlet çesitli sekillerde isimlendirilmekte ve tanimlanmaktadir. Akilli devlet, dijita l devlet olarak da isimlendirilen e-devlet kavrami, devletin kendi iç isleyisinde ve sundugu hizmetlerde bilisim teknolojilerinin kullanilmasi olarak tanimlanmaktadir. Ülkemizde e-dönüsüm çalismalari 1998 yilinda ulusal bilgi sisteminin kurulmasini hedefleyen Kamu-Net ile baslatilmis ama ciddi bir is yapilamamis ve proje niteliginde bir çalisma ortaya konulamamistir. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.