Academic journal article Business and Economics Research Journal

Ileri Yönetim Muhasebesi Uygulamalarinin Rekabet Stratejileri Ve Performans ÜZerindeki Etkisi */the Effect of Advanced Management Accounting Practices on the Competitive Strategies and Performance

Academic journal article Business and Economics Research Journal

Ileri Yönetim Muhasebesi Uygulamalarinin Rekabet Stratejileri Ve Performans ÜZerindeki Etkisi */the Effect of Advanced Management Accounting Practices on the Competitive Strategies and Performance

Article excerpt

(ProQuest: ... denotes formulae omitted.)

1. Giris

Tarihin çesitli dönemlerinde ve farkli medeniyetlerinde muhasebe sistemleri, ekonomik faaliyetleri kontrol etme, karar alma ve planlama için bir çikis noktasi olarak kullanilmistir. Pazar ekonomilerindeki modern çok yönlü girisimcilerin faaliyetleri hakkinda bilgi saglayan muhasebe, tarih boyunca ve ekonomik yapilarin farkli sekillerinde hep önemli olmustur. Son yillarda ise, muhasebe sistemlerinin yeni boyutlari olarak finansal olmayan performans ölçümü önem kazanmistir. Strateji gelistirmenin de esasini olusturan finansal ve finansal olmayan bilgi ihtiyaçlari, yeni performans ölçüm modellerinin de temelini olusturmaktadir. Stratejik yönetim muhasebesi uygulamalarindan beslenen bu modeller, firmalarin stratejik amaçlarina açiklik getiren ve rekabet avantaji saglayan stratejiler ortaya koymaya çalismaktadir (Abraham vd. 2008:3-4; Dixon, 1998:272).

Sürekli degisen, gittikçe karmasiklasan, rekabetçi ve talepkâr hale gelen, hata ve gecikmeleri affetmeyen firmalarin yasadigi hizli çevresel degisimler, sadece üretim sistemleri ve ekipmanlarin degisimini degil ayni zamanda is stratejilerini, örgüt yapilarini ve yönetim anlayislarini da yakindan etkilemektedir. Rekabet yogunlugunun artmasi ve hizli çevresel degisimler, yöneticilerin bu degisimleri ve buna uygun organizasyonel gelisimleri anlayacak bilgi ihtiyacini arttirmistir. Bir taraftan müsterinin zamanlama, kalite, fiyat ve çevre konusunda duyarliliginin artmasi, öte yandan ürün fiyat ve ürün yasam ömründe önemli düsüsler olmasi, firmalarin yönetim ve karar alma süreçlerinde sorunlar ortaya çikarmaktadir. Bu yogun rekabet ve hizli degisen çevreye karsi firmalarin rekabet avantaji elde etmek ve bunu devam ettirmek adina ilk yapacaklari is yenilikçiligi esas alan stratejiler gelistirmektir (Dixon, 1998:273; Yalçin, 2009:289). Öte yandan gelistirilen bu stratejilerin basarili olmasi uygulanan stratejiyle uyumlu kurumsal kültür ve yapiyla beraber bunu da kontrol edecek bir yönetim kontrol mekanizmasinin varligina baglidir. Bu nedenle yönetim muhasebesi, yönetim faaliyetleri ve stratejik kararlarin alinmasinda gerekli olan bilgiyi sunar ki bu da stratejik karar alma sürecindeki yönetim muhasebesi uygulamalarini ve kontrol stratejilerine yardim edecek yönetim kontrol sistemlerinin tasarimini etkiler. Bu da strateji ile yönetim muhasebesinin bir bütün olarak ele alinmasini gerektirir (Yücel, 2012:390).

Acar ve Tetik (2000)'e göre bilgi sistemi, isletme yöneticilerine bilgi sunan, isletmenin kaynaklarinin olusumunu, olusan bu kaynaklarin kullanilma biçimini, tüketilen kaynaklar sonucunda meydana gelen performans artis ve azalislari ile isletmenin mali bakimdan durumunu açiklayan bilgileri üreten ve bunlari ilgili kisi ve kuruluslara ileten sistemdir. Bu sistem firma içi bilgi saglamasina karsin dis çevre bilgisi, finansal olmayan bilgi sistemleri ve degisimlere uyum saglayan stratejiler gibi konularda eksik kalmistir. Bu da rekabetçi pozisyonlarinda ve sürdürülebilirliklerinde firmalara zorluk yasatmaktadir. Kurulus sekli ve büyüklügü ne olursa olsun, isletmelerdeki faaliyetlerin çogu bir kiymet hareketini içermektedir. Mali islemler olarak nitelendirilebilecek bu islemler, isletmelerin varlik ve kaynaklarinda degisim olusturmaktadir. Sürekli olarak gerçeklesen bu mali nitelikteki islemler ile ilgili verilerin toplanip, analiz edilerek ilgili kisi ya da gruplara sunulmasi gerekmektedir. Bu görevi yerine getiren sistem ise muhasebe bilgi sistemidir. Bu firma içi bilgi saglamaya ek olarak finansal olmayan stratejik yönetim muhasebesi, dis çevre analizi, degisimlere uyum saglama ve çevre farkindaligi gibi rekabetçi avantajlar saglamaktadir.

Ömürbek (2003) muhasebenin bir alt sistemi olan yönetim muhasebesi sisteminin etkili kullanildigi zaman, yeterli ve gerekli bilgi sunarak yöneticilerin ihtiyaç duydugu bilgi taleplerini karsiladigini belirtmektedir. Bilgi taleplerinin karsilanmasi kurumsal performans ve temel etkileri hakkinda daha iyi kararlar almada da yöneticilere önemli katki saglar. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.