Academic journal article Studia Politica; Romanian Political Science Review

Practici Informale Nocive Sau Inofensive? "ÎN Pofida" Si "Dincolo De" Stat: Cazul Ungariei Si României

Academic journal article Studia Politica; Romanian Political Science Review

Practici Informale Nocive Sau Inofensive? "ÎN Pofida" Si "Dincolo De" Stat: Cazul Ungariei Si României

Article excerpt

Introducere: În pofida sau În locul statului - exista si o a treia optiune?

Vasta literatura despre informalitate care a aparut În ultimii zece ani se organizeaza În jurul opozitiei dintre o abordare ce tinde sa condamne informalitatea sau cel putin sa o clasifice ca fenomen tranzitional, având În vedere presupusele ei efecte negative asupra unor numeroase aspecte ale vietii publice1 si o abordare ce se concentreaza pe dinamica si mecanismele de Întelegere si explicare a informalitatii, dezbatând, de asemenea, si relatia sa cu piata si societatea2. Articolul de fata are ambitia de a depasi aceasta opozitie. Mai exact, sugeram ca locurile de manifestare ale practicilor informale variaza, iar vizibilitatea acestora depinde de context. În acest sens, consideram ca distinctia Între un stat eficient - care a eradicat informalitatea - si unul ineficient - dominat de prezenta informalitatii În economie si societate - este una problematica, deoarece presupune ca eficienta statului si informalitatea se exclud reciproc (o contradictie de termeni). Procedând astfel, respingem, de asemenea, distinctia Între un Nord Global, În mare parte formal, unde informalitatea apare doar În rândul celor saraci si marginalizati, si Sudul Global, În mare parte informal. De asemenea, punem sub semnul Întrebarii supozitia ca informalitatea este doar un fenomen economic, evaluat pecuniar. Originile sale pot fieconomice, Însa informalitatea depaseste simplul spatiu economic, implicând fenomene sociale si culturale care sunt deseori neglijate. Împartasind perspectiva institutionalismului sociologic3, nu Întelegem informalitatea ca fiind o mostenire coerenta, codificata cultural si izvorâta dintr-un trecut social, economic si politic ce se Întinde pe zeci de ani. Credem În schimb ca informalitatea are baze sociale si economice mai recente, reconstituite si revitalizate de reformele economice si institutionale post-socialiste, orientate spre piata, care fac legitima si inevitabila contestarea institutiilor4. Informalitatea este produsul strategiilor unor actori sociali si economici care interactioneaza Într-un spatiu institutional adesea incoerent si guvernat de constrângeri sau consemne formale contradictorii. Informalitatea devine astfel modul normal al interactiunilor socio-economice Într-un mediu socioinstitutional caracterizat de incoerenta, inconsecventa si contradictii tipic atât În Nordul, cât si În Sudul Global.

Studiile recente de etica sociala, disting Între o informalitate pozitiva, inofensiva, permisiva, si una negativa sau nociva, (de ex. opinii despre caracterul justificat, legitim al practicilor si schimburilor descrise ca informale)5. Articolul de fata prelungeste În doua directii dezbaterea În jurul acestei distinctii. Mai Întâi, gratie unei perspective analitice asupra moralitatii interactiunilor si schimburilor sociale, demersul reprezinta probabil prima Încercare de a privi informalitatea ca fiind simultan pozitiva si negativa. Sugeram astfel o taxonomie a modurilor informalitatii, bazata de daunele directe si indirecte pe care acestea le produc, si care ne permite sa localizam aceste practici si sa distingem functia sociala a acestora. Apoi, demersul nostru analizeaza natura multifatetata si multistratificata a moralitatii si conflictul posibil dintre moralitatea individuala si cea promovata de stat, explorând si rafinând conceptual decalajele dintre acestea6, sesizabile probabil cel mai bine În ordinea activitatilor informale reprezentate.

Plecând de la rolul statului, perspectiva noastra localizeaza informalitatea În doua zone plasate 'În pofida" si respectiv 'dincolo de" stat7. Ambitia statului de a reglementa interactiunile sociale naste exceptii ce contrazic vointa statului sau merg dincolo de acesta. Eticheta 'În pofida" statului se aplica actiunilor, obiceiurilor sau chiar regulilor care nu corespund instructiunilor, codurilor, legilor si regulilor formale ale statului. Aria 'dincolo de stat" se refera la Încercarile de a reglementa ceea ce statul nu reglementeaza Înca sau la situatiile În care nu exista un numar suficient de 'instructiuni". …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.