Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Articles from Vol. 25, No. 3, December

A Constructivist Approach to the Facilitation of the Youth Novel Dans Op Die Rand Van 'N Krans (Elkarien Fourie)/'n Konstruktiwistiese Benadering Tot Die Fasilitering Van Die Jeugverhaal Dans Op Die Rand Van 'N Krans (Elkarien Fourie)
Abstract A constructivist approach to the facilitation of the youth novel Dans op die rand van 'n krans (Elkarien Fourie) In this article the facilitation of a youth novel, "Dans op die rand van 'n krans" (Elkarien Fourie), is discussed from...
Children's and Youth Theatre in Afrikaans: Overview and Trends /Kinder- En Jeugtoneel in Afrikaans: Oorsig En Tendense
Abstract Children's and youth theatre in Afrikaans: Overview and trends This article consists of two main parts. The first part provides a historical overview of children's and youth theatre in Afrikaans, followed by the identification of some...
Die Grond Was Manhoog Diep Nat
"Die grond is manhoog diep nat," het Jan-Thomas die aand kom se van die plek in die berg waar hulle gegrou het om die wal te gaan versterk. En deur die nag het die reen weer gekom. Lewendige, teenwoordige ding. Teen grouskemer was dit al vyf-en-negentig...
English South African Children's Literature and the environment/Engelse Suid-Afrikaanse Kinderliteratuur En Die Omgewing
Abstract English South African children's literature and the environment Historical studies of nature conservation and literary criticism of fiction concerned with the natural environment provide some pointers for the study of South African children's...
Hoe Om 'N Storie Te Skryf Deur Balkie
Hoe oto 'n storie te skryf deur Balkie Ek moet vandag 'n storie skryf vir die tannie van die een of ander groot-naam-kan-nie-onthou-nie-tydskrif. En ek weet nie WAT om te skryf nie. Nou het ek hierdie SLIM plannetjie gekry. Ek gaan die storie...
Humour in Children's Literature in the Tertiary and Intermediate Phases of Language education/Humor in Kinderverhale in Die Tersiere En Intermediere Fases Van Taalonderwys
Abstract Humour in children's literature in the tediary and intermediate phases of language education Humour is essential in the development of an individual and in the development of a healthy society in general, and research on humour is currently...
Lentegroen
Jy was salm. Eendag het jy my oor 'n bord takboklewer en soeterige rooi huiswyn vertel dat die illusie belangriker is as die werklikheid. As die kok my kon laat glo dis takboklewer al was dit in werklikheid gekruide bees, was dit genoeg--dit was...
Let's Sing Our Heroes: A Comparison of Biographical Series for Children in Kenya and South Africa/Kom Ons Besing Ons Helde: 'N Vergelyking Van Biografiese Reekse Vir Kinders Van Kenia En Suid-Afrika
Abstract Let's sing out heroes: A comparison of biographical series for children in Kenya and South Africa In this article two series of biographies written for children, and dealing with prominent personalities in Kenya and South Africa, are...
M.E.R.-"The Right to a Place of Honour" as the Author of Children's books/M.E.R.-"Reg Op Ereplek" as Kinderboekskrywer (1)
Abstract M.E.R.--"The right to a place of honour" as the author of children's books A recognition of M.E.R.'s writing developed late in her career. One of the reasons for this was most probably that she was almost exclusively involved in writing...
'N Huldeblyk: Barrie Hough 1953-2004
Barrie Hough sal nie net as joernalis en resensent onthou word nie, maar veral ook as 'n veel bekrooncle jeugverhaalouteur. Hy is gebore op 17 Januarie 1953 en sterf op 17 Augustus 2004. Hy het in Johannesburg grootgeword en was 'n leerder aan Laerskool...
Post-Apartheid Representations of Youth in the Zulu Novel Kungasa ngifile/Postapartheidvoorstellings Van Die Jeug in Die Zoeloe-Roman Kungasa Ngifile
Abstract Post-apartheid representations of youth in the Zulu novel Kungasa ngifile In this article representation of black African youth in the Zulu novel "Kungasa ngifile" is examined. The view is presented that the novel, though seeming to...
Promoting Children's Literature: The Challenges and Possibilities of Using the Internet in a Developing society/Die Bevordering Van Kinderliteratuur: Uitdagings Vir En Moontlikhede Van Die Gebruik Van Die Internet in 'N Ontwikkelende Gemeenskap
Abstract Promoting children's literature: The challenges and possibilities of using the Internet in a developing society This article explores the possibilities and practicalities of using the Internet in a multicultural society such as South...
Realistic Teenage Fiction with a Sex-Related Theme: Readers' Responses to Slinger-Slinger by Francois Bloemhof/Realistiese Tienerfiksie Met 'N Seksverwante Tema: Tienerlesers Se Reaksie Op Slinger-Slinger Van Francois Bloemhof
Abstract Realistic teenage fiction with a sex-related theme: Readers' responses to Slinger-slinger by Francois Bloemhof Francois Bloemhof submitted his novel for teenagers, "Slinger-slinger" for the Sanlam competition for youth fiction in 1996....
Shaping the Self: A Bildungsroman for girls?/Die Vorming Van Die Self: 'N Bildungsroman Vir Meisies?
Abstract: Shaping the self: A Bildungsroman for girls? This article proposes that two alternative forms of the "Bildungsroman" developed from circa 1860 to 1960, featuring young female protagonists and aimed at girls as a readership. To explore...
The Unwritten Textbook of the Folktale: A Case Study of "Morongwa le Morongwanyana" [the Messenger and the Small messenger]/Die Ongeskrewe Teksboek Van Die Volksverhaal: 'N Gevallestudie Van "Morongwa le Morongwanyana" [Die Boodskapper En Die Klein Boodskappertjie]
Abstract The unwritten textbook of the folktale: A case study of "Morongwa le Morongwanyana" [The Messenger and the Small messenger] This article explores the unwritten textbook of the folktale in the case of "Morongwa le Morongwanyana" [The...
Vast
Het is de ultieme openingszin. Maar als ze opkijkt naar zijn verweerde gezicht, weet ze dat hij de waarheid spreekt. Dan pas dringt het tot haar door wat hij werkelijk gezegd heeft, ademloos, elk woord benadrukkend om het cliche te omzeilen. "Ik...
Who Writes What for Whom? an Authors' Profile of Afrikaans Children's and Youth Prose (Fiction) 1990-2001/wie Skryf Wat Vir Wie? 'N Outeursprofiel Van Die Afrikaanse Kinder- En Jeugprosa (Fiksie) 1990-2001
Abstract Who writes what for whom? An authors' profile of Afrikaans children's and youth prose [fiction] 1990-2001 In this article a profile of authors in the production category Afrikaans children's and youth prose (fiction) for the period 1990-2001...
Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.