Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Articles from Vol. 32, No. 3, December

A Critical Analysis of Domestication in Makhambeni's Translation of Chinua Achebe's Novel No Longer at Ease (1960)/ 'N Kritiese Ontleding Van Inburgering in Makhambeni Se Vertaling Van Achebe Se Roman No Longer at Ease (1960)
Abstract Through translation the target reader is exposed to other cultures. Translators, therefore, have to use the target language to convey the source text message to the target reader. There are various choices at their disposal as to how they...
A Historical Novel
Sleigh, Dan. 2010. Afstande. Kaapstad: Tafelberg. 648 p. Prys: R275,00. ISBN: 9780624051107. Dan Sleigh's novel, Afstande, is a historical novel. It is based on the Anabasis by Xenophon, the Greek soldier-writer who was a pupil of Socrates. Anabasis...
An Alphabetic Acrostic Lament/'n Alfabeties-Akrostiese Klaaglied
Abstract Laments date back to the start of mankind and are known among all peoples, languages and nations. Laments are often spontaneous and unstructured, but sometimes they are structured in poetic form. The biblical book of Lamentations is structured...
A "Spirit" of Home and Exile: A Re-Evaluation of Breyten Breytenbach's Memory of Snow and of Dust/'n "Gees" Van Tulste En Ballingskap: 'N Herevaluering Van Breyten Breytenbach Se Memory of Snow and of Dust
Abstract This article notes the emergence of a global consciousness that recognises the need to move beyond well-worn categories of interpretation. In exploring the concepts of home and exile in Breyten Breytenbach's novel, "Memory of snow and of...
Bende-Biografie Gee 'N Blik Op Afrikanerjeug-Psige
Klopper, Annie. 2011. Biografie van 'n bende: die storie van Fokofpolisiekar. Pretoria: Protea Boekhuis. 224 p. Prys: R180,00. ISBN: 978-1-86919-342-3. Fokofpolisiekar, of soos huile soms na verwys word as Polisiekar of FPK, het reeds met huile...
Characterisation and the Use of References to Psalms, Hymns and Hallelujah Songs in Marlene Van Niekerk's Novel Agaat/Karakterisering En Die Gebruik Van Verwysings Na Psalms, Gesange En Hallelujaliedere in Die Roman Agaat Van Marlene Van Niekerk
Abstract The qualities of the main characters in Marlene van Niekerk's Afrikaans novel "Agaat" (2004) are often emphasised by the use of references to classical, folk and sacred music. As religious songs constitute an integral part of the Afrikaans...
De Lange Se Muse Nog Nie Gemuilband Nie
De Lange, Johann. 2011. Weerlig van die ongeloof. Pretoria: Protea Boekhuis. 76 p. Prys: R140,00. ISBN: 978-1-86919-451-2. "Muilband nooit die muse / of sy sprak nooit weer 'n sprook" maan die spreker in Weerlig van die ongeloof. Die tiende digbundel...
Die Aap in Jou Koffie-Woordeboek Vol Intriges
Prinsloo, Anton F. 2011. Die aap in jou koffie: Afrikaanse eponieme van A tot Z. Pretoria: Protea Boekhuis. 351 p. Prys: R200,00. ISBN: 978-1-86919-463-5. As hierdie boek 'n verbeeldinglose omslag gehad het en die titel daarvan bloot Afrikaanse...
God
Sy ma het altyd graag vertel hoe 'n groot baba hy by geboorte was. Hy wou stoeier word. Al is hy nie buitengewoon lank nie, het hy op sewentien al ver meer as tweehonderd pond geweeg. Daar was in sy oe niks wonderlikers en glorierykers as die lewe...
Homo Ludens-En Charles Fourie Speel
Fourie, Charles J. 2011. Vrededorp. Pretoria: Protea Boekhuis. 112 p. Prys: R150,00. ISBN: 978-1-86919-592-2. Vrygrond, waarmee Fourie in 1992 sy tweede Amstel-prys gewen het, eggo sterk in Vrededorp. Die verhoogopset is baie soortgelyk aan 'n sigbare...
Idiosinkratiese Taalgebruik Mis Teiken(gehoor)
Aucamp, Hennie. 2011. Ghoera: Afrika-verse vit kinders. Pretoria: Protea Boekhuis 70 p. Prys: R135,00. ISBN 978-1-86919-453-6. Met Ghoera het Hennie Aucamp hom ten doel gestel oto 'n hele aantal Afrikastories (oorsprongsmites en ander volksverhale)...
Iets Van 'N Outydse Sfeer
Serfontein, Dot. 2011. Systap onder die juk. Pretoria: Protea Boekhuis. 191 p. Prys: R140,00. ISBN: 978-1-86919-321-8. Met hierdie derde uitgawe van Dot Serfontein se Systap onder die juk is die buiteblad vernuwe en gemoderniseer (by die eerste...
"Iicht Uit Een Ander Seizoen"
Van hee, Miriam. 2011. In plaas van die stilte: 'n keuse uit die gedigte van Miriam Van hee. Uit die Nederlands vertaal deur Daniel Hugo. Pretoria: Protea Boekhuis. 127 p. Prys: R140,00. ISBN: 978-1-86919-543-4. In plaas van die stilte is 'n keur...
Klassieke Griekse Jambiese Poesie: 'N Afrikaanse Bron
Henderson, W.J. 2011. Die berispende stem: vroee Griekse jambiese poesie vertaal en toegelig. Johannesburg: Universiteit van Johannesburg. 188 p. Prys: R100,00. ISBN: 978-0-86970-709-8. Die berispende stem vertaal, interpreteer en bespreek antieke...
Literary Anomalies
Krueger, Anton. 2011. Everyday anomalies. Grahamstown: Aerial Publishing. 57 p. Price: R60,00. ISBN: 978-0-9814052-6-1. This collection of poems by Rhodes academic and dramatist Anton Krueger (formerly of the English Department of the University...
"Man Muss Die Dinge Sich Vor Augen Halten ...": Goethe's and Adorno's Aesthetic Programmes as a Critique of modernity/"Man Muss Die Dinge Sich Vor Augen Halten ...": Goethe En Adorno Se Estetiese Programme as 'N Kritiek Van Moderniteit
Abstract Early on in his acquaintance with Goethe, Schiller criticised Goethe's 'philosophy' as too subjective. 'It takes too much from the world of [the] senses, whereas I take from the soul.' Today, subjectivity is the opposite to the 'objective'...
Memento Mori
Aucamp, Hennie. 2011. Lendetaal: homoerotiek in die kunste en in die letterkunde. Pretoria: Protea Boekhuis. 331 p. Prys: R250,00. ISBN: 978-1-86919-462-8. Van die befaamde Afrikaanse kortverhaalskrywer, digter, essayis en kabaret-pionier Hennie...
Monsieur Michel Bonnet
Ek het u nie vergeet nie, Monsieur Bonnet. Elke keer as ek die skoonheid van die Mona Lisa sien, dink ek aan u. My oe is oop, en ek het u naam onthou. Ek skryf 'n storie oor u. Baie mense sal die storie lees en van u goedheid hoor, Monsieur Bonnet....
My Eie Seun
Ek wou die seun nie gehad het nie. Toe sy met groot oe se dat sy 'n baba verwag, het ek geweet ek wil die seun nie he nie. Dis vanselfsprekend: ek wou nie die seun he nie. Hoe het ek geweet dit gaan 'n seun wees? 'n Mens voel maar net daardie goddelike...
Naby Mevrou Pies
Wat doen ek heeldag hier? Tussen 'n spul malles. Die ander. Ek slaap heeldag, soos 'n hond, kort-kort. Nie snags nie. Hoe lank terug het ek geskryf hy word wakker in sy lee huis hoor die horlosie met Ioodvoete Ioop? Aangespreek deur die lees van Parting...
Never Let Me Go: Science Fiction and Legal reality/Never Let Me Go: Wetenskapsfiksie En Regswerklikheid
Abstract Never let me go: science fiction and legal reality This article offers a law and literary perspective on Kazuo Ishiguro's novel 'never let me go'. The article engages with the existentialist themes of the novel and examines various medico-legal...
'N Treurlied as Sluitstuk
De Wet, Reza. 2011. Die see. Pretoria: Protea Boekhuis. 75 p. Prys: R150,00. ISBN: 978-1-86919-520-5. De Wet het in 'n onderhoud met Rachelle Greeff gese: "As jy nie 'n breuk het in tyd en plek nie, word jou gehoor nouer betrek by wat op die verhoog...
Om Vrede Te Vind
Cilliers, Pieter. 2011. Soeker. Pretoria: Protea Boekhuis. 438 p. Prys: R225,00. ISBN: 978-1-86919-435-2. Pieter Cilliers se opspraakwekkende outobiografie 'n Kas is vir klere, is die hartverskeurende belydenis van 'n homoseksuele persoon wat probeer...
One Rainbow, One Nation, One Tongue Singing: Whiteness in Post-Apartheid Pulp fiction/Een Reenboog, Een Nasie, Een Singende Tong: Witheid in Postapartheid Pulpfiksie
Abstract A certain brand of fiction has become popular in post-apartheid South Africa that accounts for the relative success of Susan Mann's "One tongue staging" (2005). This article seeks to examine the implications of narratives such as this in...
... Soos Woorde Met Die Oog Kan Speel
Uit die gedig "balspel. 'n akwarel" (Joubert, 2011:56-57) Joubert, Marlise. 2011. splintervlerk. Pretoria: Protea Boekhuis. 96 p. Prys: R14,00. ISBN: 978-1-86919-472-7. Marlise Joubert se sewende digbundel splintervlerk is geinspireer deur die...
Ter Afskeid Aan Juvenalis
Walters, M.M. 201 I. Braille-briewe: opgedra, ter afskeid, aan Juvenalis. Pretoria: Protea Boekhuis. 80 p. Prys: R150,00. ISBN: 978-1-86919-42008. Braille-briewe is Walters se negende digbundel. Daarbenewens het hy onder andere vyf dramas geskrywe,...
Veertien Monoloe Deur Skarminkels, Losers En Idiote
Krueger, Anton & Pillay, Pravashan. 2010. Shaggy- 14 rather amusing rambles. Pretoria: BK Publishing 131 p. Price: R135,00. ISBN: 978-0-620-50458-4. Tradisioneel is 'n shaggy dog story 'n besonder langdradige relaas vol kenmerkende irrelevante...
Wit Mans: Verlede, Hede, Toekoms
Krog, Willem. 2011. Jacobus. Pretoria: Protea Boekhuis. 164 p. 1 Prys: R140,00. ISBN: 978-1-86919-440-6. Hierdie teks vertel die verhaal van Jaco Malan, 'n selfgemaakte magnaat, wat terugkyk op sy lewe in die ou Suid-Afrika, besin oor sy posisie...
Author Advanced search

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.