Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Articles from Vol. 32, No. 1, April

Animals and Nature: Mapping Storylines and Metaphors in David Kramer's narratives/Diere En Natuur: Storievertelling En Metafore in David Kramer Se Narratiewe
Abstract This article discusses the representation of animals and nature in selected lyrics from the oeuvre of singer, songwriter and producer David Kramer and considers his engagement with historical and contemporary discourses about human-animal...
Beckett and Coetzee: Alternative Identities/ Beckett En Coetzee: Alternatiewe Identiteite
Abstract Coetzee's scholarly interest in Beckett, and his aesthetic interest in the same (which carries a strong measure of readily acknowledged influence), diverge in the case Coetzee presents in a recent mini-biography cum autobiography, "Samuel...
Boesmanstories Van Vervloe Dae
Von Wielligh, G.R. 2010. Versamelde Boesmanstories 2. Pretoria: Protea Boekhuis. 246 p. Prys: R160,00. ISBN: 978-1-86919-289-1. In Versamelde Boesmanstories 2 word verder verhaal oor die karakter, lewenswyse, gewoontes en vermoens van die...
"Derm Vir Derm"
Goosen, Jeanne. 2009. Louoond. Pretoria: Protea Boekhuis. 78 p. Prys: R120.00. ISBN: 978-1-86919-307-2. Jeanne Goosen se 1987-novelle, Louoond, is onlangs heruitgegee deur Protea Boekhuis. Hierdie novelle is destyds besonder positief deut literere...
Die Seuntjie Op Die Foto
As 'n mens in Oupa se voorhuis wil inkom, moet jy by die agterdeur ingaan en eers deur die kombuis en die eetkamer Ioop. Die tussendeur na die voorhuis staan altyd half-oop. Voor jou in die donker voorhuis staan die yslike geelhouttafel, met die...
How Cool Is Nietzsche-An Aid to Remove the Fear of Great philosophers/Hoe "Cool" Is Nietzsche-'N Hulpmiddel Om Die Vrees Vir Groot Filosowe Te Oorkom
I. Introduction During my stay in Grahamstown in 2008, I had the opportunity to discuss with colleagues of various departments the necessity that our students and us read the writings of philosophers and theorists in the original. If we do not read...
Martjie Bosman
Bosman, Martjie. 2010. Toevallige tekens. Pretoria: Protea Boekhuis. 81 p. Prys: R150,00. ISBN: 978-1-86919-400-0. Toevallige tekens is Martjie Bosman se tweede digbundel. Die eerste bundel, Landelik, het in 2003 verskyn. In hierdie bundel het 'n...
'N Keur Von Rutger Kopland Se Gedigte in Afrikaans
Kopland, R. 2010. Onder die appelboom: 'n keur uit die poesie van Rutger Kopland. Vertaal deur Daniel Hugo. Pretoria: Protea Boekhuis. 104 p. Prys: R140,95. ISBN: 978-1-86919-404-8. In hierdie besondere bundel word meer as drie dosyn gedigte...
Oor En Weer Oor Die Skryfkuns En Nog Meer
Aucamp, Hennie. 2010. Oor en weer. Pretoria: Protea Boekhuis. 144 p. Prys: R150,00. ISBN: 978-1-86919-338-6. Oor en weer is 'n gepaste titel vir hierdie bundel wat uit sestien onderhoude bestaan wat oor 'n tydperk van meer as 35 jaar met Hennie...
Op Die Spoor Van Boesman-Letterkunde
Wessels, Michael. 2010. Bushman letters: interpreting/Xam narrative. Pretoria: Protea Boekhuis. Johannesburg: Wits University Press. 330 p. Prys: R220,00. ISBN: 978-1-86814-5065. Toenemend rig eietydse, relatief jong navorsers hulle metateoretiese,...
Paul Roux 'N Snit Uit Die Ongepubliseerde Roman: Hoofstuk 20
Heimwee stuur Paul tot voor die serfyntjie wanneer dit blyk dat al die besoekers weg is. Hy sit eers 'n hele ruk stil, geboe oor die klawers. Die herinnering aan sy teesinnigheid as kind toe sy ma hom wou leer speel, laat hom glimlag. As Ma my nou...
Punk-Perspektief Op Die Tagtigerjare
Pretorius, Wessel. 2010. Storm Sevenster. Muckleneuk: Hond Uitgewers. 126 p. Prys: R160,00. ISBN: 978-1-874969-16-7. Hierdie roman van Wessel Pretorius het oorspronklik in 1984 by Perskor in 'n heel ander gedaante verskyn. Pas is dit weer in beperkte...
Sluitstene Van Die Lewe
Nel, Thijs. 2009. Sluitsteen: essays, kortverhale & besinnings. Oudtshoorn: Ateljee Uitgewers. 112 p. Prys: R160,00. ISBN: 978-0-9802685-4-6. Op die agterblad van Sluitsteen, tipeer Marinus Wiechers die bundel as "'n kleurryke ruiker van...
Space as Theme and Metaphor in the Poetry of Selected Female Poets in Afrikaans: 1994-2005/ruimte as Tema En Metafoor in Die Poesie Van Enkele Vroulike Afrikaanse Digters: 1994-2005
Abstract This article illustrates that the representation of physical and abstract space is exceptionally prominent in the work of female poets in Afrikaans who published poetry between 1994 and 2005. The possibility that a "female consciousness"...
The Curious Case of Legal translation/Die Unieke Uitdagings Van Regsvertaling
Abstract This article explores the nature and scope of legal translation which is an under-researched area in South Africa. In this article the author predicts that the demand for competent legal translators will increase in the future, evidenced...
"To Say What You Are Trying to Say": Douglas Livingstone's Personae in A Rosary of Bone (1975B & 1983)/"to Say What You Are Trying to Say": Douglas Livingstone Se Persona in A Rosary of Bone (1975B & 1983)
Abstract This article offers a critical overview of the personae Douglas Livingstone (1932-1996) adopts in two editions (1975b; 1983) of "A rosary of bone". Following a tripartite structure, it deals with the love poems, the translations, and the...
Trauma in der Nazi & der Friseur by Edgar Hilsenrath/ Trauma in der Nazi & der Friseur Von Edgar Hilsenrath
Abstract Theory about trauma and trauma representation ran be very useful when interpreting literary texts. The notion of trauma is a complex one and can in general be associated with specific historical experiences, or used as an ontological category...
Vrypas Na Ons Mense
Serfontein, Dot. 2009. Vrypas. Pretoria: Protea Boekhuis. 351 p. Prys: R180,00. ISB: 978-1-86919-257-6. Vrypas, deur die deurwinterde baasverteller Dot Serfontein, is die nuutste ran 'n indrukwekkende lys publikasies--soos in die voorwoord ran die...
Author Advanced search

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.