Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Articles from Vol. 38, No. 1, Annual

Die Aandete: 'N Resensie
Author(s): Nelba Vercuil (corresponding author) [1] Herman Koch, 'n Nederlandse skrywer en televisiepersoonlikheid het in 2009, Het Diner gepubliseer, en die boek het onmiddellik 'n topverkoper geword wat in dertien tale vertaal is. Dit is in 2009 met...
[D]ie Keursnit
Author(s): Phil van Schalkwyk (corresponding author) [1] Emma Bekker se debuutdigbundel dra die titel Skryn, 'n woord wat 'n mens vanwee die opvallende kortheid en relatiewe onbekendheid daarvan moontlik aan Marlene van Niekerk (2013) se Kaar kan herinner....
Diversity, Variation and Fairness: Equivalence in National Level Language Assessments
Author(s): Albert Weideman [1]; Colleen Du Plessis [2]; Sanet Steyn (corresponding author) [3] Diversity recognised in law and policy Some ambiguity attaches to the term 'home language' in South Africa. It refers not only to the constitutional and legal...
Do Not Let Him Die: Celebrating the Legacy of Es'kia Mphahlele
Author(s): Phil Ndlela (corresponding author) [1] October 27, 2008 marked the passing on of the world-renowned Man of Letters Professor Ezekiel (later Es'kia Mphahlele). This essay is a journey back that retraces the indelible footprints and immense...
Ecofeminist Invitations in the Works of Sindiwe Magona
Author(s): Dianne Shober (corresponding author) [1] Introduction During the times of South Africa's greatest struggles, it was the probing literary expressions of our insightful and incendiary writers who unblinkered the eyes of the global community...
'[E]k Wat Seunsagtig Onbehoed Wou Leef'
Author(s): Phil van Schalkwyk (corresponding author) [1] Pirow Bekker (1935-) se tiende digbundel, Voor ek my kom kry, het vanjaar by Protea Boekhuis verskyn. Hiermee word die indrukwekkende laat groeifase wat sy digkuns die afgelope anderhalf dekade...
Huldeblyk Aan 'N Blymoedige Gewer
Author(s): Thys Human (corresponding author) [1] Na Hennie Aucamp se dood op 21 Maart 2014, slegs twee maande na sy 80ste verjaarsdag, is die lewe en werk van die gevierde skrywer op talle platforms en vanuit verskillende oorde gehuldig. Toe Danie Botha...
I Am/am I an African? A Relational Reading of Diaspora and Identity in South African Fiction by J.U. Jacobs
Author(s): Miki Flockemann (corresponding author) [1] I was learning that human history is always a story of somebody's diaspora: a struggle between those who expel, repel or curtail - possess, divide and rule - and those who keep the flame alive from...
Imagining the Future Nation: A Critical Appreciation of Emmanuel Ngara's Vision in Songs from the Temple
Author(s): Rangarirai A. Musvoto (corresponding author) [1] Introduction The aim of this article is to demonstrate that Zimbabwean poet Emmanuel Ngara, through some of the poems in his poetry collection, Songs from the Temple (Ngara 1992), locates his...
In Ligte Laaie Se Gedigte Sing Soos 'N Feniks Deur Vlamme Bevry Van Die Oortollige
Author(s): Karen de Wet (corresponding author) [1] In 2010 verskyn die vierde Nuwe stemme - Tafelberg se reeks bloemlesings wat beskou kan word as 'n soort barometer van die aktiwiteit onder opkomende digters. Nuwe stemme 4 (Marais & De Goede 2010)...
James Henry Greathead and the London Underground
Author(s): Laurence Wright (corresponding author) [1] 'Well [done], old mole. Canst work i' th' earth so fast?' (Hamlet 1.5) Background Smoking on London Underground trains was banned in 1984 and on all Underground stations in 1985. Tragically, some...
Jy Het 'N Mooi Vrou
Author(s): Alfred Schaffer (corresponding author) [1] In 2011 verskyn die roman Zomerhuis met zwembad van die Nederlandse skrywer Herman Koch. Koch was aanvanklik veral bekend as een van die vervaardigers van absurde televisieprogramme onder die naam...
Lees Met 'N Vrye Verbeelding
Author(s): Salomi Louw (corresponding author) [1] Lees en verbeel jou jy is in die veld. Daar staan verskeie kloktente rond met mense in en om die vernielde skuilings wat 'n konsentrasiekamp uit die Anglo-Boereoorlog voorstel: klein toneeltjies speel...
Michiel Heyns's Lost Ground: The White Man's Sense of Identity and Place in a Decolonised Africa and a Democratic South Africa
Author(s): Renate Lenz (corresponding author) [1] Introduction Michiel Heyns's Lost Ground (2011) reflects on some of the major issues expressed in contemporary South African literature, namely the original white male colonisers' or settlers' sense...
Ons Vier 'N Negentigste Verjaarsdag
Author(s): Jaap Steyn (corresponding author) [1] 'n Oorlogsboek wat ek in my jong dae gelees het, begin met 'n verjaarsdagviering van die baas van die plaas, die jong Meyndert Bornman. Die perskebome blom pragtig in die boord. Donker rookwolke styg op...
On the Life of Rhinos: Written into the Simple Stars
Author(s): Patricia G. Maritz (corresponding author) [1] Leave them quiet repose beside their place of thorn dung and dragon fly allow them still shade beneath the flame-blown trees whilst spiders, beetles, worms and tortoises spin, bore, creep, explore_...
Portrette in My Gang: Resensie
Author(s): Bibi Burger (corresponding author) [1] Portrette in my gang is 'n eenheidsbundel waarin die meeste gedigte portrette van individue verteenwoordig. Sommige (onder meer 'nobilis', 'Gioconda', 'Beeld', 'Visioen' en 'Selfportret') is geskryf na...
Reading Zimbabwe's Structural and Political Violence through the Trope of the Unnameable and Unnamed in Brian Chikwava's Harare North
Author(s): Gugulethu Siziba (corresponding author) [1] Introduction This article reads Zimbabwe's structural and physical violence which extends to the country's diaspora through Brian Chikwava's novel Harare North (2009). Chikwava's deployment of an...
Reisverslag in Twee Stemme En Agt Gedigte
Author(s): Carina van der Walt (corresponding author) [1]; Emma Crebolder [1] In die tweede helfte van 2015 vlieg twee egpare uit Nederland na Kaapstad om 'n reis van drie weke van suid na noord deur Suid-Afrika aan te pak. Pretoria sou hulle eindbestemming...
'Speaking' and 'Silence' in the Memoirs of Petronella Van Heerden
Author(s): Lizelle Smit (corresponding author) [1] Introduction This article examines the memoirs the Afrikaans-speaking de/colonial subject, Petronella van Heerden, and the formation of her dissident and counter normative identity to hegemonic Afrikaner...
Strategies for Building Wordnets for Under-Resourced Languages: The Case of African Languages
Author(s): Sonja E. Bosch (corresponding author) [1]; Marissa Griesel [1] Introduction and aims A wordnet is an electronic lexical database consisting of words that are grouped into sets of synonyms called synsets and linked by conceptual-semantic and...
Suidwesstories Uit Toeka Se Tyd
Author(s): Belia A.J. van der Merwe (corresponding author) [1] Verdriet se moses (2014) is 'n herdruk van Helm Jooste se bundel biografiese sketse en vertellings wat in 1996 verskyn het. Dit is voorafgegaan deur Daar doer in Duitswes (1989) en Dinge...
Syferfontein, 'N Plaastragedie Van Selfsug En Woede Aanmekaargesit
Author(s): Neil van Heerden (corresponding author) [1] Die eerste sin in Cas Wepener se Syferfontein (2016) verklap reeds dat daar nie veel in hierdie plaasroman 'gebeur' nie (bl. 7). 'n Intens haatlike, ou boer met die naam Peet van Jaarsveld bring...
Testing the Impact of Known Variables on the Attitudes Held by Setswana L1-Speaking University Students towards Their L1
Author(s): Thabo Ditsele (corresponding author) [1] Introduction: Aim of the survey The aim of this survey was to establish the attitudes held by Setswana L1-speaking university students towards their L1 - and it is the first survey to do so among this...
Twee Bekroonde Dramas Deur Wessel Pretorius
Author(s): Marisa Keuris (corresponding author) [1] Wessel Pretorius het aanvanklik naam gemaak as dramaturg met sy solostuk Ont in 2011 waarvoor hy ook verskeie pryse en toekennings ontvang het. Hierdie stuk, wat in Engels vertaal is as Undone, is by...
Unhomeliness, Unending Phobias and Liminality in Senait Mehari's Heart of Fire
Author(s): Nick M. Tembo (corresponding author) [1] Introduction In 'Being young in Africa: The politics of despair and renewal', Jon Abbink makes a sober assessment of youth and conflicts in Africa. In his view, 'African youths are over-represented...
Veelfasettige Rekonstruksie Van 'N Ontglippende Persoonlikheid
Author(s): Hein Viljoen (corresponding author) [1] Nagmusiek is Stephanus Muller se eksperimentele biografie van die komponis Arnold (Nols) van Wyk. In plaas daarvan om 'n deurlopende narratief van Van Wyk se lewe te skryf, problematiseer Muller die...
Vermenging Van Lig En Donker Hier Net Te Vaal
Author(s): Francois A. Smith (corresponding author) [1] Hierdie debuut kom onder 'n motto wat algemeen aan die derde-eeuse alchemis Maria Profetissa toegeskryf word en as sodanig bekend staan as die Aksioma van Maria: Een word twee, twee word drie, en...
Vlaamse Knuffelbeer Pak Neoliberalisme
Author(s): Marius Crous (corresponding author) [1] Hierdie roman van Lanoye vertel die verhaal van twee mans wat albei Tony Hanssen heet en wat deur 'n vreemde sameloop van omstandighede in dieselfde hotel in Guangzhou in China beland. Die een was voorheen...
Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.