Business: Theory and Practice

Articles from Vol. 12, No. 2, June

Assessment of Performance Efficiency of Enterprises Producing Electricity in Hydro and Wind Power plants/Elektros Energija Vejo Ir Hidroelektrinese Gaminanciu Imoniu Veiklos Efektyvumo Vertinimas
1. Ivadas Darbo aktualumas, problema, naujumas. Imoniu veiklos efektyvumo vertinimas nera nauja tema nagrinejamo objekto, tirti parinkto kriterijaus, proceso ar taikomu metodu atzvilgiais. Taciau mokslines literaturos gausa ir nagrinejamu klausimu...
Challenges of Common Agricultural Policy development/Bendrosios Zemes Ukio Politikos Pletros Problematika
1. Ivadas 2014 m. prasideda naujas bendrosios zemes ukio politikos (toliau--BZUP) raidos etapas, kurio sekme daugiausia priklauso nuo to, kokios pletros kryptys bus pasirinktos ir kokiomis priemonemis bus siekiama igyvendinti strateginius tikslus....
Company's Value Added and Its Intellectual Capital coherence/Imones Pridetines Vertes Ir Jos Intelektinio Kapitalo Sasaja
1. Introduction Many scientists emphasize the importance of company's value added as the main factor of a normal and stable every company's activity (Kay 1995; Berry 1996; Herling 2000; Malgioglio et al. 2001; Zapata 2001; McLean 2006; Godoy 2008;...
Evaluation of Impact of Transition and Economic Crises on Real Estate market/Pereinamojo Laikotarpio Ir Ekonomikos Krizes Poveikio Nekilnojamojo Turto Rinkai Vertinimas
1. Ivadas Nekilnojamasis turtas (NT) pagal tiesiogine savo paskirti buvo naudojamas nuo neatmenamu laiku ir visada buvo sudetine saliu ekonominio vystymosi dalis. Ekonomikos ciklai ir svyravimai sukelia NT rinkos permainu. Is dalies tai susije su...
Evaluation of Logistics Centres Establishment: External and Internal factors/Logistikos Centru Kurimo Vertinimas: Isoriniai Ir Vidiniai Veiksniai
1. Introduction Dynamic changes intrinsic to the age of information have the decisive influence on competitiveness of logistics business and time has become one of the key factors in competitive struggle. Logistics business has to adjust quickly...
Impact Evaluation of EU Funds: Examples in Infrastructure projects/ES Fondu Poveikio Vertinimas: Infrastrukturos Projektu Pavyzdziai
1. Introduction Pawel Samecki, European Commissioner in charge of Regional Policy defined Cohesion policy's goals as follows (2009): to enhance competitiveness and employment at the regional level; to facilitate growth in the lagging areas of the...
Knowledge Model for Integrated Construction Project management/Integruoto Statybos Projektu Valdymo Ziniu Modelis
1. Introduction Project management is quite often the province and responsibility of an individual project manager. This individual seldom participates directly in the activities that produce the building, but rather strives to maintain the progress...
Manifestations of Economic Integration Consequences in Lithuania Foreign trade/Ekonomines Integracijos Pasekmiu Apraiskos Lietuvos Uzsienio Prekyboje
1. Introduction The concept 'economic integration' can have various meanings. It can be enterprise's integration into a larger concern. It can also have special context, for example, when the integration of region's economy into the country's economy...
Peculiarities of Risk Concept formation/Rizikos Sampratos Formavimosi Ypatumai
1. Ivadas Rizikos savoka vartojama gan daznai, todel butina siekti sios savokos konstruktyvumo, svarbu ne tik isnagrineti rizikos apibrezimus, vartojamus ivairiuose moksliniuose darbuose, siekiant suprasti komplikuotos padeties esmerizika skirtingose...
Problems of Public Sector Accounting and Financial Reporting Standards Implementation into practice/Viesojo Sektoriaus Apskaitos Ir Finansines Atskaitomybes Standartu Igyvendinimo Praktikoje Problematika
1. Ivadas Dabartiniame ekonomikos raidos etape, kai viesojo sektoriaus finansai yra glaudziai susije su visu rinkos dalyviu piniginiais srautais ir salies ekonominis vystymasis tiesiogiai priklauso nuo uzsienio valstybiu ekonomines pletros bei integracijos...
Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.