Business: Theory and Practice

Articles from Vol. 10, No. 4, December

A System of Indicators for the Complex Evaluation of the Tax system/Kompleksinio Mokesciu Sistemos Vertinimo Rodikliu Sistema
1. Ivadas Mokesciu sistemos vertinimas--svarbiausia konstruktyvaus mokesciu sistemos tobulinimo salyga. Susisteminus specialiojoje literaturoje pasitaikancius metodinio pobudzio mokesciu sistemos vertinimo siulymus (Gill 2000; Vlassenko 2001; Bernardi...
Model of New Service Complete Implementation assessment/Nauju Paslaugu Idiegimo Vertinimo Modelis
1. Ivadas Mokslineje ir profesineje literaturoje aptariamos ivairios tiek nauju prekiu kurimo, tiek nauju paslaugu (NP) diegimo schemos. Dauguma tyreju, nagrinejanciu teorinius ar praktinius nauju paslaugu diegimo ir nauju prekiu kurimo aspektus,...
Multicriteria Evaluation of the Competitive Environment in the Oligopolic market/Konkurencines Aplinkos Oligopolineje Rinkoje Daugiakriterinis Vertinimas
1. Ivadas Anot vadybos ir strateginio valdymo klasiko P. Drucker (1986), strategija turi nusakyti, koks yra "musu" verslas dabar, koks jis bus ir koks jis turi buti. Tinkama organizacijos raidos kryptis pasirenkama tik nuodugniai ivertinus imones...
Petro Stankeviciaus Monografijos: "Lietuvos Pramones Transformacijos Ir Ju Socialines-Ekonomines Pasekmes": Recenzija
Skaitytojams pateikiama socialiniu mokslu daktaro docento Petro Stankeviciaus monografija "Lietuvos pramones transformacijos ir ju socialines-ekonomines pasekmes" (Vilnius: VPU leidykla, 2009. 412 p.). Jos recenzentai--Socialiniu tyrimu instituto direktorius...
Static and Dynamic Quantity-Setting Games: An In-Class experiment/Zaidybinio Mokymo Metodo Taikymas Mokymo Procese
1. Introduction Oligopoly is a typical topic of all microeconomics courses usually taught at the Economics faculties and, at the same time, a market structure very suitable for experimental economics and economic experiments (Davis and Holt 1993)....
Strategies of Self-Presentation in the Business Meetings and negotiation/Prisistatymo Strategijos Dalykiniuose Verslo Pokalbiuose Ir Derybose
1. Introduction. A theoretical review The accentuation of the public self-aspect (characteristic of our society) is determined by the fact that every man under socialisation is urged to develop his own understanding as a social object. With this...
The Influence of Mobbing as Discrimination in Employee Relations on Organizational climate/Mobingo Kaip Diskriminacijos Darbuotoju Santykiuose Poveikis Organizacijos Klimatui
1. Ivadas Darbuotojo elgesi organizacijoje lemia daugybe veiksniu. Nors ir teigiama, jog elgesi nulemia nuostatos, taciau, kaip mano daugelis autoriu, tiesioginio rysio tarp ju nera ([TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII.] 2007). Pykcio, nepakantumo proverzius...
The Model of Corporate Social Responsibility in Project management/Imoniu Socialines Atsakomybes Vadybos Modelis
1. Principles of Corporate Social Responsibility 1.1. The concept of sustainability as the superior CSR concept The concept of Corporate Social Responsibility (CSR), describes the voluntary contribution of the economy towards sustainable development...
The Theoretical and Practical Aspects of Human Resource Management Strategy Development: A Case of Lithuanian Telecomm Unication sector/Zmogiskuju Istekliu Valdymo Strategijos Rengimo Teoriniai Ir Praktiniai Aspektai: Lietuvos Telekomunikaciju Sektoriaus Atvejis
1. Ivadas Paskutiniais desimtmeciais kito poziuris i bendrosios imones strategijos formavimo ir igyvendinimo sekmes bei personalo vaidmens saveika. Vis daugiau demesio skiriama integruotam zmogiskuju istekliu ir bendrosios imones strategijos traktavimui....
With Double Trump Portfolio through Whirls of Financial crisis/Su Dvigubo Kozirio Portfeliu per Finansu Krizes Sukurius
1. Ivadas Ankstesniuose autoriu darbuose (Rutkauskas 2005, 2008; Rutkauskas, Stasytyte 2006) buvo pakankamai argumentu, kad realiame gyvenime gausu situaciju, kai tikslinga pasirinkti tam tikra valiutu pora ir, atsizvelgus i laukiamus ju tarpusavio...
Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.