Business: Theory and Practice

Articles from Vol. 13, No. 3, September

Analysis of Small and Medium Business Indicators in Gross Domestic Product Weight structure/Smulkiojo Ir Vidutinio Verslo Finansiniu Rodikliu Svorio Bendrojo Vidaus Produkto Strukturoje Pokyciu Analize
1. Ivadas Aktualiomis ivairiu imoniu konkurencijos aplinkybemis butina ieskoti nauju originaliu sprendimu, siekiant kuo tiksliau istirti verslo aplinka ir finansine imoniu bukle minimoje verslo aplinkoje. Siems sprendimams pagristi, igyvendinant...
A Study on Efficacy of Employee Training: Review of literature/Darbuotoju Mokymu Efektyvumo Tyrimai: Literaturos Apzvalga
1. Introduction The Workers or Employees working in or for an organization are now being considered as 'human assets' even though different terms like 'staff, 'manpower', 'personnel', etc. are still in currency. The emerging trend is to treat them...
Collaboration of Business and Science: A Starting Position for Lithuania's Move to Radical Economic Change/ Verslo Ir Mokslo Bendradarbiavimas Lietuvai Zengiant Radikaliu Ekonominiu Permainu Link
1. Introduction Processes of business and science collaboration via creation of knowledge economy are analyzed in many scientific works and could be defined as a system of interaction between different institutions (Goeransson, Soederberg 2005;...
Decisions of Intelligent Support for Supplier selection/Tiekeju Atrankos Intelektines Paramos Sprendimai
1. Ivadas XXI a. pradziai budinga ekonomikos globalizacija, tarptautine integracija daugumai verslo sriciu simbolinemis paverte ne tik valstybiu sienas, bet ir zemynu ribas. Tai atvere nauju verslo galimybiu. Pirmiausia galimybe dalyvauti globalizuo-tose...
Evaluating R&D Networking to Revitalize SMEs Innovative Performances: A Management perspective/Mokymo Bei Moksliniu Tyrimu Ir Vystymo Infrastrukturos Tyrimas Smulkiojo Ir Vidutinio Verslo Imoniu Inovatyvios Veiklos Skatinimo Poziuriu: Valdymo Perspektyva
1. Introduction The role of cooperative R&D in the improvement of firm competitiveness has been an issue of increasing interest that has been extensively explored in the management literature of recent decades (Das, Teng 2000; Arora, Gambardella...
Innovative Knowledge: Its Origin, Detachment and Usage in Production practice/Inovatyvios Zinios: Ju Kilme, Isskyrimas Ir Naudojimas Gamybineje Veikloje
1. Ivadas Siekdamos islikti rinkose ir uzsitikrinti tinkama pelna, Lietuvos imones ir istaigos turi suvokti, ismokti ivertinti ir naudoti savo intelektines galimybes savu veiklu pletrai. Manome, kad salia klasikiniu gamybos ir darbines veiklos veiksniu...
Investment Portfolio Formation Using Decision Support system/Investiciju Portfelio Sudarymas Naudojant Sprendimu Paramos Sistema
1. Ivadas Per pastaruosius desimtmecius finansu rinku globalizacija, didejanti konkurencija tarp imoniu ir finansu instituciju, taip pat spartus ekonominiai, socialiniai ir technologiniai pokyciai leme didejanti finansines ir verslo aplinkos neapibreztuma...
Investment Portfolio Optimisation Model Based on Stocks Investment attractiveness/Akciju Investiciniu Patrauklumu Paremtas Investicinio Portfelio Sudarymo Modelis
1. Ivadas Modernioji portfelio teorija, kurios pradininku laikomas Markowitz (1952), nagrineja portfelio sudarymo problema remiantis dviem pagrindinemis charakteristikomis--laukiamu pelningumu ir rizika. Markowitz ir daugelis kitu mokslininku laukiamam...
Social Capital Definition and Measurement problems/Socialinio Kapitalo Apibrezties Ir Matavimo Problematika
1. Ivadas Ekonomikos krize, apemusi daugeli pasaulio valstybiu, parode, kad butina ne tik pertvarkyti valstybiu ekonomine bei finansine politika, bet ir ieskoti nauju priemoniu, sudaranciu galimybe isvengti kriziu ateityje. Patikima priemone galetu...
The Possibilities to Use Public Procurement as One of the Instruments of Implementation of Sustainable Development Concept in Republic of Lithuania/Viesuju Pirkimu Kaip Vieno Is Darniojo Vystymosi Koncepcijos Igyvendinimo Instrumento Naudojimo Lietuvos Respublikoje Galimybes
1. Ivadas XX a. nykstantys gamtos istekliai, augantys issivysciusiu valstybiu vartojimo mastai ir besivystancias valstybes vis stipriau uzvaldancios skurdo ir bado problemos priverte pasauli atsigrezti ir ivertinti zala, padaryta gamtai ir socialinei...
Author Advanced search

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.