Kadin/Woman 2000

Kadin/Woman 2000 is a magazine specializing in women's topics.

Articles from Vol. 3, No. 2, December

Adak, Nursen Ozcelik, Saglik Sosyolojisi Kadin Ve Kentlesme
Adak, Nursen Ozcelik, Saglik Sosyolojisi Kadin ve Kentlesme, 2002, Istanbul: Birey Yayincilik, ISBN 975-8618-55-5 Yirminci yuzyilin baslarina kadar tip biliminin sinirlari icinde kalan bir kavram olan 'saglik/hastalik' in, aslinda 'sosyal olan'...
Anadolu Agizlarinda Kadin Icin Kullanilan Sozler Uzerine Bir Inceleme
Ozet Anadolu agizlari cok zengin bir dil ve kultur malzemesine sahiptir. Agizlarda her yastaki ve durumdaki kadin icin yakistirilmis bir soz bulmak mumkundur. Agizlardaki sozler, Turkcenin yaraticiligini ortaya koyan ozellikler gostermektedir. Genel...
A Turkish Book on Health Sociology, Women and Urbanization
Adak, Nursen Ozcelik, Saglik Sosyolojisi Kadin ve Kentlesme, 2002, Istanbul: Birey Yayincilik, ISBN 975-8618-55-5 "Health Sociology, Women and Urbanization", originally written in Turkish, is Dr. Nursen Ozcelik Adak's Ph.D. thesis, in which twelve...
Cinsiyet Rolu Kalipyargilari, Androjenlik Ve Diger Cinsiyet Rolu Yonelimleri
Ozet Cinsiyet rolu yonelimi kavrami, kadinlarla erkekler arasindaki bireysel farkhhklarm, kadmlarm ve erkeklerin biyolojik olarak birbirlerinden farkh oluslann dayandmlmasl yaklasimi ile ortaya cikmistir. Her ne kadar kisilik ozellikleri ile biyolojik...
Developing Women's Spaces: Evaluation of the Importance of Sex-Segregated Spaces for Gender and Development Goals in Southeastern Turkey
Abstract As part of Turkey's ambitious Southeastern Anatolia development project (GAP), community centers catering largely to women are being established throughout Turkey's southeast, with aims to teach literacy and entrepreneurial skills, build...
Dr. Abide Dogan, Cahit Ucuk, Hayati- Sanati- Eserleri, Milli Egitim Bakanligi Yayinlari
Turk edebiyatinda sayisi oldukca az olan kadin yazarlarimizdan biridir Cahit Ucuk. Populer edebiyat sahasinda urunler verdigi icin geri planda kalmis, hakkinda ciddi ve kapsamli bir calisma yapilmamis olan Cahit Ucuk'un edebiyat dunyasina katkilarini...
Eugene Rogan (Ed.) outside In: On the Margins of the Modern Middle East, the Islamic Mediterranean Series, London
Eugene Rogan (ed.) Outside In: On the Margins of the Modern Middle East, the Islamic Mediterranean Series, London. New York: I.B. Tauris Publishers in association with The European Foundation, Strasbourg, France. ISBN 1-86064-698-0 Outside In, On...
Ilk Osmanli Kadin Yilligi: Nevsal-I Nisvan
Ozet Osmanli aydini Tanzimat'tan sonra Bati'dan gelen siyasal, sosyal ve dusunsel akimlara daima ilgi duymustur. Kadin konusunun Osmanli basininda islenmesi ve sosyal alanda kadina daha fazla yer verilmesi, bu anlayisin bir sonucudur. Ilk Osmanli...
Social and Emotional Development of Turkish Cypriot Children and Caregiving Style
Abstract Since the number of employed mothers has steadily increased in Northern Cyprus, the need for non-parental caregiving has also increased. The lack of adequate numbers of childcare centres, and the widespread belief that children under the...
Tanzimat Donemi Turk Romaninda Kadin Uzerine Bir Degerlendirme
Ozet Turk tarihinde bir donum noktasi olan Tanzimat donemi, devlet ve toplum yapisinda onemli degisiklikleri beraberinde getirmistir. Fikri ve sosyal alanda bu degisimin bariz olarak hissedildigi kurumlardan biri de ailedir. Bu donem romanlari oncelikle...
Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.